START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5123 november 2011
                                                                   WEEKBERICHT WEEK 47ODBS Lonneker neemt CBOO-certificaat openbare identiteit in ontvangst
De openbare Dalton basisschool staat in het dorp Lonneker binnen de gemeente Enschede. Het dorp heeft een overwegend katholieke bevolking en een katholieke school, waarmee wordt samengewerkt. De openbare Daltonschool groeit de laatste jaren en heeft 187 leerlingen zowel uit het dorp Lonneker als Enschede-Noord. Door de groei is er geen speellokaal meer beschikbaar en zit een groep in een noodgebouw. De school heeft geen leerlingen met een andere culturele achtergrond.

De school besteedt aandacht aan eigen sterkte en zwakte analyse met het oog op nieuwe ontwikkelingen. Leerkrachten krijgen ruimte voor het ontwikkelen van de eigen kwaliteit en vervullen voor de leerlingen een voorbeeldfunctie in respectvol gedrag.

Opmerkelijk is, dat deze witte school er alles aan doet om de leerlingen toch kennis te laten maken met de "multiculturele" samenleving, waarmee ze in een latere fase van hun leven te maken krijgen. Dat wordt gerealiseerd door nadrukkelijk aandacht te besteden aan o.a. islamitische feesten en door intensieve samenwerking met een etnisch gemengde school in Enschede-Noord.

Als sterke punten van ODBS Lonneker komen in het visitatierapport naar voren:

- De sfeer van gastvrijheid en openheid, iedereen is welkom.
- De sociale veiligheid in de school en in de schoolomgeving.
- De sociaal emotionele ontwikkeling en het weerbaar maken van leerlingen.
- De goede contacten met ouders en de interne en externe communicatie.
- Het leren plannen van de eigen (leer)activiteiten.
- Het functioneren van de kinderraad.
- De systematische aandacht voor normen en waarde.
- Het hechte team met gebruik van elkaars talenten en het voorbeeld gedrag.
- De klassenconsultatie en de inhoudelijke besprekingen.
- De controlerende rol van de directeur om afspraken onderwijskundig te borgen.
- Iedereen hoort erbij.
- Het tweejaarlijkse onderzoek (sterkte en zwakte analyse) met verbeterplan.

Voor het volledige visitatierapport, klik HIER.


AOb-bijeenkomsten openbaar onderwijs

(bericht ontleend aan AOb- website)


Het AOb Groepsbestuur Openbaar Onderwijs heeft sinds 9 maart 2011 de belangenbehartiging openbaar onderwijs van de voormalige vereniging AOb/AVMO overgenomen en is sindsdien meteen vertegenwoordigd in het CBOO. Het groepsbestuur organiseert ter voorbereiding van het jaarlijks congres op vrijdag 9 maart 2012 over actuele thema’s in het openbaar onderwijs in alle AOb-rayons een informatieve bijeenkomst. Alle bijeenkomsten zijn gepland op woensdagmiddagen van 15.30-17.00 uur in het voorjaar van 2012 (vijf bijeenkomsten op woensdagen 18 januari, 25 januari, 1 februari, 8 februari en 7 maart 2012). Tijdens de bijeenkomsten vormen behalve de bespreking van actualiteiten 2 thema’s het speerpunt.

1. De vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs
De AOb heeft een initiatief wetsvoorstel aanhangig gemaakt bij de Tweede Kamer, waarin de mogelijkheid wordt geboden dat leraren en ouders in een vereniging voor openbaar onderwijs per school of groep van scholen rechtstreekse zeggenschap krijgen over het onderwijs. Het is de bedoeling dat dit Wetsvoorstel bij de begrotingsbehandeling Onderwijs wordt “meegenomen”. Daarmee moet een proces in gang worden gezet waarbij deze bestuursvorm wettelijk gezien realiteit wordt. Het is daarom nodig dat alle docenten aan openbare scholen dit idee steunen.

2. Het Samenwerkingsbestuur
Schoolbesturen proberen op steeds grotere schaal te fuseren, ondanks het feit dat de Rijksoverheid probeert d.m.v. een fusietoets hieraan paal en perk te stellen. Voor het openbaar onderwijs betekent dit in de praktijk enerzijds dat de openbare identiteit onzichtbaar wordt. Anderzijds betekent het dat de rechtspositie van het personeel aan openbare scholen die meegaan in een fusie met het bijzonder onderwijs “verbijzondert”. Het groepsbestuur heeft over deze problematiek een notitie laten opstellen door deskundigen op het gebied van onderwijsrecht.

Sprekers tijdens voornoemde bijeenkomsten zijn Mr. Drs. F.H.G.J . Brekelmans, adviseur van het hoofdbestuur van de AOb en mevrouw mr.  M van Es, beleidsmedewerker met o.a. als specialiteit bestuursvormen in het openbaar onderwijs. Beiden hebben meegewerkt aan het tot stand komen aan zowel het Initiatief Wetsvoorstel Vereniging in het openbaar onderwijs als aan de Notitie inzake het samenwerkingsbestuur.

Binnenkort wordt in het AOb Onderwijsblad uitvoerig aandacht aan deze materie besteed. Daar worden meer gegevens omtrent locatie en aanvangstijd verstrekt.


Basisopleiding vakdocent HVO

(persbericht van CBOO-lidorganisatie HVO – Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding)


Ben je toe aan verdieping en/of uitbreiding van je werk in de openbare basisschool? Volg dan de basisopleiding om vakdocent HVO te worden!

Op 18 januari 2012 start in Utrecht de eenjarige basisopleiding Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) voor groepsleraren in het openbaar basisonderwijs.

Deze deeltijdopleiding biedt je:
- een verfrissende kijk op onderwijs en opvoeding,
- een verbreding van je levensbeschouwelijke en filosofische kennis,
- een verdieping van je pedagogische visie,
- een uitbreiding van je (lesontwerp)vaardigheden,
- een verrijking aan werkvormen,
- en een kans om dit alles in praktijk te brengen in een prachtig vak.

Na afronding van de opleiding ontvang je een certificaat van bekwaamheid, waarmee je HVO en Levensbeschouwing kunt verzorgen in het openbaar basisonderwijs. De vraag naar vakdocenten HVO is groot.

Meer informatie en aanmelding op www.hvo.nl/basisopleidingHL Je kunt ook contact opnemen met drs. Marijke van Meenen, tel. 06 2617 4454.

Uniek boekje van en voor leraren

over tweetalig onderwijs in de praktijk


“Het is mijn absolute droom dat over twintig jaar alle Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs tweetalig zijn”, zegt één van de docenten die aan het woord komt in het boekje ‘Internationaliseren en… Tweetalig Onderwijs’ van het Europees Platform. Het Engelstalige boekje  biedt een uniek kijkje in de keuken van de praktijk van het huidige tweetalig onderwijs (tto) in Nederland. Een stimulans van leraren voor leraren en scholen die voor de keuze staan over te schakelen op het bieden van tweetalig onderwijs voor een deel of alle vakken.

Lees HIER verder.
Paarse vrijdag op scholen: 9 december 2011


Op 9 december wordt in het voortgezet onderwijs voor de tweede keer Paarse Vrijdag in Nederland gehouden. Op deze dag vragen Gay Straight Alliances’s hun medeleerlingen én docenten om paars te dragen als statement tegen homofobie. SVGK lanceert die dag een project (gerealiseerd samen met COC Nederland) om holebi-seksualiteit in de klas bespreekbaarder te maken.

Lees HIER verder.


 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).