START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012
m

week:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5114 december 2011
                                                                 WEEKBERICHT WEEK 50
Vijf AOb-Rayonbijeenkomsten over openbaar onderwijs


Het AOb Groepsbestuur Openbaar Onderwijs, dat ook vertegenwoordigd is in het CBOO, organiseert in het voorjaar van 2012 vijf regionale bijeenkomsten voor AOb-leden en andere belangstellenden die werken aan openbare VO- en PO-scholen. Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie verschaft door Frans Brekelmans, adviseur van het hoofdbestuur van de AOb en AOb-beleidsjuriste Marianne van Es.

In het zaterdag jl. uitgekomen nummer van het Onderwijsblad van de AOb worden zij geïnterviewd over de thema's die ter sprake komen op deze bijeenkomsten.

Lees HIER verder.


Stichting voor openbaar primair onderwijs Akkoord Venlo e.o.


Onlangs heeft het CBOO 2 openbare basisscholen van de Stichting Akkoord gecertificeerd. Het ging daarbij om OBS de Samensprong in Grubbenvorst en OJBS de Krullevaar in Sevenum. Beide scholen zijn door het CBOO gevisiteerd op hun openbare identiteit en hebben er blijk van gegeven in een katholieke omgeving heel duidelijk het openbare geluid uit te dragen. Het is voor het bestuur van een openbare onderwijsstichting altijd de kunst goed om te gaan met enerzijds de eigen stimulerende rol, anderzijds de scholen de gelegenheid te geven hun eigen ontwikkeling en karakter vorm te geven. Dat geldt niet alleen voor de identiteit van de school, maar ook voor de manier waarop medezeggenschap van het personeel in de scholen, maar ook in een GMR vorm krijgen. Zeker wanneer het gaat om scholen die zoals bij de Stichting Akkoord soms meer dan 10 kilometer van elkaar liggen, is cohesie op dit punt belangrijk.

Het ziet ernaar uit dat bij de stichting Akkoord na een moeilijk periode de verhoudingen nu weer genormaliseerd zijn en men met een nieuwe directeur (Peter Adriaans) bezig is zowel bestuurlijk als qua kwaliteit en identiteit lijnen naar de toekomst uit te zetten. Dat is te zien in het beleidsplan van Akkoord, dat loopt van 2011 tot 2015.

Het is een helder stuk met duidelijke thema's. M.b.t. het openbaar onderwijs als zodanig bij Akkoord zijn met name de volgende blz. zeer informatief:

blz. 5 en 6: de setting van Akkoord en de uitgangspunten
blz. 12: de kenmerken waarop Akkoord zich profileert
blz. 18: de manier waarop Akkoord samenwerking met besturen van andere denominaties vorm geeft
blz. 19: de relatie van het verzelfstandigde Akkoord met de betrokken gemeenten die eindverantwoordelijk zijn voor het openbaar onderwijs


Onderwijsgeschillen


Sinds 1 januari 2009 zijn de verschillende Geschillencommissies die op denominatieve grondslag (openbaar, RK, PC, AB) waren georganiseerd, gebundeld in één organisatie:

Onderwijsgeschillen bundelt de diverse geschillencommissies die op grond van de wet en/of de cao's verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Bundeling van expertise, professionaliteit en efficiënt werken zijn belangrijke uitgangspunten voor Onderwijsgeschillen. Voor sommige commissies van Onderwijsgeschillen is aansluiting verplicht op grond van de wet. Soms is verplichte aansluiting bij cao geregeld. Het werkterrein van de organisatie strekt zich uit van het primair tot en met het wetenschappelijk onderwijs.

Naast het zijn van een loket voor geschillencommissies vervult Onderwijsgeschillen de functie van Expertisecentrum op gebied van geschiloplossing in het onderwijs in Nederland. Het Expertisecentrum bevordert de kwaliteit van de geschilbeslechting in het onderwijs naar inhoud, organisatie en werkwijze. Dit gebeurt onder meer door het laten doen van onderzoek naar de werking van de geschillenregelingen en het organiseren van het maatschappelijk debat rond de geschillenregelingen in het onderwijs. Daartoe onderhoudt Onderwijsgeschillen relaties met de onderwijsorganisaties en de overheid.

Wilt u ook een boekje open doen, de klok luiden of in de pen klimmen, vraagt u dan één van de commissies van Onderwijsgeschillen haar licht op uw zaak te laten schijnen, aldus de website van Onderwijsgeschillen.

Voor missie en visie van deze organisatie, klik HIER.

De mogelijkheden van GVO


In Nederland kiezen ouders voor een bijzondere school die past bij hun geloof of levensovertuiging of voor de openbare school. Het recht op godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs op de openbare lagere school bestaat al lang, namelijk sinds 1857 (Dit is wettelijk vastgelegd in artikel 50 en 51 van de Wet op het primair onderwijs).

De lessen zijn alleen bedoeld voor de leerlingen die zich hiervoor opgeven. Meestal gaat het om een à twee uur per week. De docenten zijn verbonden aan kerkelijke organisaties.

Voor meer informatie en geschikt lesmateriaal kunt u HIER klikken.


Seksuele diversiteit

(Bron: EenVandaag)


08-12-2011
  Een meerderheid (71 procent) van de jongeren wil dat alle middelbare scholen les gaan geven over homoseksualiteit. Dit blijkt uit onderzoek onder het 1V Jongerenpanel, waaraan ruim 2.000 jongeren hebben meegedaan die op de middelbare school zitten of daar net van af zijn.

Van de circa 600 jongeren die nu nog op de middelbare school zitten, denkt 64 procent dat het op hun school moeilijk is om ‘uit de kast’ te komen. Van alle jongeren die homoseksuele leerlingen kennen of gekend hebben, zegt 17 procent dat die op de middelbare school door medeleerlingen zijn gepest of onnodig gekwetst.

Zes op de tien jongeren (61 procent) denken dat de homo-acceptatie verbetert als er les over gegeven wordt. Maar op dit moment wordt het nauwelijks in de klas behandeld: slechts 15 procent van de jongeren zegt een les te hebben gehad over homoseksualiteit; bij 43 procent is het in de klas nooit aan de orde geweest. Vier op de tien (38 procent) stellen dat het onderwerp wel eens ‘ter sprake’ is gekomen in de les. Met de homo-acceptatie in Nederland is het volgens ruim een derde (35 procent) van alle ondervraagden slecht gesteld.

Jongeren vinden dat scholen les moeten geven over homoseksualiteit, maar het gaat de meeste ondervraagden (51 procent) te ver om dat wettelijk te verplichten. Vier op de tien (45 procent) willen de lessen over homoseksualiteit wél verplicht opleggen.

Jongeren vinden zichzelf overigens wel homotolerant: ze geven zichzelf gemiddeld een 8,2.

Vrijdag 8 december was uitgeroepen tot Paarse Vrijdag. In het Vathorstcollege te Amersfoort vond de lancering van www.hehomo.nl en de spelregelkaart tegen homogerelateerd geweld plaats. Met bijgaande videofilmpjes van Menne Vellinga kan men nog eens terugkijken op deze dag. Daarop zijn kopstukken uit het Nederlandse maatschappelijke landschap te zien!

Paarse vrijdag 1

Paarse vrijdag 2

Paarse vrijdag 3

Paarse vrijdag 4

Paarse vrijdag 5


 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).