START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 517 maart 2012
                                                                 WEEKBERICHT WEEK 10
Beleidsagenda openbaar onderwijs


Dinsdag 6 maart jl. was een drukke dag die wat betreft onderwijs geheel was gericht op de bezuinigingen op Passend Onderwijs, de grote demonstratie daartegen en het daarop volgend kamerdebat.

Daardoor is het feit dat er m.b.t. het openbaar onderwijs dezer dagen ook stappen zijn gezet op de achtergrond geraakt. Het betreft ondermeer de discussie over de vraag of de vereniging als nieuwe variant bestuursvorm in het openbaar onderwijs wenselijk is of niet. In een interessant kamerstuk wordt een tussentijdse reactie gegeven van de minister van OCW in reactie op stellingnames van kamerleden, die er ook in afgedrukt staan.

Dinsdag 6 maart, 14.00 uur, was de ultieme deadline voor een schriftelijke tussentijdse reactie van kamerleden op de standpunten van de minister, o.a. inzake de vereniging als bestuursvorm in het Openbaar Onderwijs.

Het CBOO en lidorganisatie AOb/Groep Openbaar Onderwijs hebben beiden brieven gestuurd naar de Vaste Kamercommissie voor onderwijs om de inbreng van de fracties van deze Kamercommissie nog te beïnvloeden.

Van het Kamerstuk 31293 - 131, waarop gereageerd is, zijn met name de blz. 4 en 8/9 relevant omdat daar de meningen over de bestuursvorm vereniging in het openbaar onderwijs door fracties en MinOCW worden verwoord:

Voor de CBOO-brief, die op passages op die bladzijden betrekking heeft, klik HIER.

Duaal stelsel in het onderwijs juridisch, maar ook qua identiteiten steeds meer onder druk!


Een opmerkzaam AOb-kaderlid (Groep Openbaar Onderwijs) tipte het CBOO-secretariaat over het onderstaande artikel in het Haarlems Dagblad van 6 maart jl. Het beschrijft hoe een RK- en een openbare school samengaan.

De beoordeling van wat gaande is kan sterk verschillen, echter niet over de vraag of hiermee de grenzen van de bestaande wetgeving m.b.t. instandhouding van het duaal stelsel worden opgezocht.

U wordt uitgenodigd te reageren naar info@cboo.nl met het antwoord op de vraag of u de beschreven ontwikkeling(en) wenselijk acht of niet.

tevens roept het artikel een reeks vragen op. U mag zelf selecteren welke en die voor beantwoording aanmelden.  Klik HIER voor het artikel.


Openbaar Basisonderwijs in Enschede start experiment 52 weken school

Basisschool La Res en kinderopvang Robbedoes (Consent en SKE ) zijn gestart met de ontwikkeling van de 52 wekenschool. Een concept waarbij ingespeeld wordt op de wensen en signalen vanuit de maatschappij om arbeid en zorg (voor kinderen) kwantitatief en kwalitatief beter mogelijk te maken. Dit concept 52 wekenschool zal geïmplementeerd worden op La Res.

Lees HIER verder.

 
Heeft u zich al aangemeld?

Het is nog mogelijk een plaats te krijgen in zaal 7.17 in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw) in Utrecht, waar AOb/Groep Openbaar Onderwijs (lidorganisatie CBOO) a.s. vrijdag zijn congres houdt!

Aanmelden kan heel simpel via secretariaat@aob.nl

Voor meer informatie klik HIER.
 NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).