START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5130 mei 2012
                                                                         WEEKBERICHT WEEK 22
CBOO bestuur bijeen op 12 juni 2012


Op woensdag 12 juni a.s. vindt de jaarlijkse bijeenkomst plaats waar behalve de leden van het algemeen bestuur van het CBOO ook andere leden van de besturen van de lidorganisaties welkom zijn. In ieder geval wordt het hoofdthema de behandeling en een CBOO standpuntbepaling van het Advies van de Onderwijsraad "Artikel 23 van de Grondwet in Maatschappelijk perspectief".

Lidorganisaties wordt gevraagd deze kwestie in interne kring voor te bespreken en in te brengen in de vergadering op 12 juni, opdat kan worden bekeken of een gezamenlijk CBOO-standpunt naar buiten wordt gebracht.

Daarnaast worden het algemeen bestuur en de besturen van de lidorganisaties geïnformeerd over het resultaat van de gesprekken die leden van het dagelijks bestuur hebben gevoerd met de bestuurlijke top van achtereenvolgens de VOO en VOS/ABB. Zie daarvoor de CBOO-berichten van week 16 en week 17, waarin in korte bewoordingen e.e.a. is geschetst.

Mede op basis van die informatie zal het algemeen bestuur zich uitspreken over de uit te zetten lijnen van samenwerking met de beide andere organisaties in het openbaar onderwijsveld.

Wat is er mis?


Het CBOO maakt zich al lange tijd zorgen of de verzelfstandiging van het openbaar onderwijsbestuur goed verloopt. Negatieve signalen zijn er genoeg en daar blijft het CBOO via zijn netwerken van op de hoogte. Nog onlangs werd de bestuurlijke top van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam aangepakt en ruimde een algemeen directeur het veld.

Ook de VOS/ABB geeft er d.m.v. een zeer betrokken betoog van directeur Ritske van der Veen blijk van, dat de huidige gang van zaken niet acceptabel is en vraagt om grondige analyse van de huidige situatie.

Vervolgens moet daarover open en eerlijk worden gecommuniceerd. Het CBOO zou daaraan willen toevoegen, dat aan de conclusies die voortvloeien uit de open en eerlijke communicatie eventueel ook consequenties moeten worden verbonden. Speculatie daarover is op dit moment te vroeg.

Voor het artikel van de VOS/ABB directeur klik HIER.

Voorlichting HVO Opleidingen op 2 juni in Utrecht en 6 juni in Meppel


Op zaterdag 2 juni en woensdag 6 juni organiseert Stichting HVO in resp. Utrecht en Meppel voorlichtingsbijeenkomsten over de deeltijdlerarenopleidingen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Levensbeschouwing en de trainersopleiding Waardenvol communiceren. De eenjarige basisopleiding HVO en Levensbeschouwing is speciaal afgestemd op groepsleerkrachten in het openbaar basisonderwijs.

De bijeenkomsten beginnen met een korte, kernachtige workshop zodat je alvast een inhoudelijk ’voorproefje’ krijgt van onderdelen die in de opleidingen onder meer aan de orde komen (spel als reflectiemethode, filosoferen met kinderen, waardegericht werken). In een informatie- en vragenronde met de opleidingscoördinator, een student en een docent/trainer kun je je vervolgens ruim oriënteren en ontdekken wat onze opleidingen voor jou zouden kunnen betekenen. Deelname is gratis.

Lees HIER verder.
 Schoolvisitatie rond burgerschap en diversiteit


EduDivers biedt een interactieve dag voor leerlingen en docenten aan, waarbij op school de sfeer rond burgerschap, diversiteit en homoseksualiteit wordt onderzocht. De dag eindigt met concrete aanbevelingen.

Lees HIER verder.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).