START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5110 oktober 2012
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 41
Scholen voor openbaar onderwijs dansen op het dak van de wereld!


Wat hebben de negen scholen van de Stichting Akkoord, dé Stichting voor Openbaar Onderwijs voor elkaar gekregen? Wat hebben 550 kinderen van de bovenbouw samen gedaan? Welke topprestatie hebben zij met elkaar gerealiseerd? Nieuwsgierig geworden? Ga er maar eens lekker voor zitten, klik HIER en geniet van dit prachtige verhaal……FILMPJE

Groep Openbaar Onderwijs geeft estafettestokje door

(AOb mededeling)


De AOb groep openbaar onderwijs, aangesloten bij het CBOO en rechtsvoorganger van de vereniging AOb/AVMO, heeft jarenlang m.b.v. juridische bijstand van onderwijsjuristen gewerkt aan het tot stand komen van een initiatief wetsvoorstel "de vereniging in het openbaar onderwijs". Het is de bedoeling om op die manier ook voor het openbaar onderwijs de direct betrokkenen, personeel en ouders, net als in het bijzonder onderwijs mogelijk was, weer rechtstreekse zeggenschap te geven over het primaire onderwijsproces.

Dat kan beter gerealiseerd worden in een vereniging dan in een stichting, een bestuursvorm die per definitie geen democratisch breed maatschappelijk gedragen besluitvorming kent. De stichting als bestuursvorm is voor het personeel vaak een abstractie. De AOb heeft het Initiatief Wetsvoorstel van de AOb Groep Openbaar Onderwijs overgenomen. Nu de Tweede Kamer in de nieuwe samenstelling de functies heeft verdeeld, neemt het dagelijks bestuur van de AOb binnenkort over het Initiatief Wetsvoorstel contact op met de nieuwe onderwijsspecialist van D66, de heer Paul van Meenen. Die zal er zeker aandacht aan besteden, want in het partijprogramma voor de Kamerverkiezingen van sept. jl. wordt onder het hoofdstuk "onderwijs" de vereniging als wenselijke bestuursvorm in het openbaar onderwijs genoemd. Via de AOb-nieuwsbrieven openbaar onderwijs wordt u op de hoogte gehouden van de verdere voortgang m.b.t. behandeling van het Initiatief Wetsvoorstel. Zodra daar vaart in zit, wordt in bijeenkomsten op openbare scholen in de 5 AOb-rayons een behoeftepeiling gehouden.

Laatste kans voor het indienen van KLOO onderzoeksaanvragen!!!

In eerdere CBOO-berichten is de mogelijkheid voor het indienen van KLOO-(Kortlopend onderwijsonderzoek) aanvragen aan de orde geweest. Op 1 november sluit de mogelijkheid voor het indienen van aanvragen.

Voor advisering is het CBOO-secretariaat nog steeds beschikbaar. Wel verdient het aanbeveling eventuele vragen nu rechtstreeks bij het secretariaat van KLOO in te dienen.

Voor meer informatie, zie de website van KLOO.
Scholenvisitaties bij stichting Akkoord! po (bijna) afgerond


Op donderdag 11 oktober bezoeken CBOO-visitatoren openbare identiteit de laatste twee Akkoord! po-scholen die nog niet zijn gevisiteerd. Het betreft OBS De Koperwiek en OBS De Triolier.

Daarmee is een visitatietraject afgerond, dat begon met visitaties van de OBS-en De Samensprong en De Krullevaar.

Afsluitend wordt nog een gesprek gevoerd met de algemeen directeur om aldus het beleid m.b.t. de openbare identiteit ook in een breder perspectief neer te zetten. Dan zullen ook afspraken worden gemaakt hoe de totale afronding inclusief de certificering van de Akkoordscholen wordt vormgegeven.

CBOO-voorzitter prof. dr. Rob A.P. Tielman spreekt in Utrecht


Op donderdag 11 oktober aanstaande (Internationale Coming Out Day) zal de documentaire 'Als ik het zeg, dan ben ik het ook echt' door o.a. Rob Tielman worden gepresenteerd.

In deze film  gaan zes koppels van moeders en zonen ‘aan de keukentafel’ in gesprek over de coming out, de periode ervoor en de periode erna. Met slechts één vraag wordt het gesprek op gang gebracht. Ieder vertelt dan wat hij of zij wil vertellen en doet dat met hart en ziel. Geen interviewer die hen van hun spoor afhaalt.

De moeders vertellen openhartig over hun worsteling, dan wel hun opluchting nadat het hoge woord eruit is. De zonen vertellen over de moeilijke periode voorafgaand aan de coming out, over het niet snappen wat er aan de hand was, over het gepest worden op school en over de moeite die ze hadden met het accepteren van hun homoseksualiteit. Maar ook en vooral gaat het gesprek over de bevrijding na de coming out, over nieuwe perspectieven en terugkerend zelfvertrouwen.

Na de vertoning van de documentaire volgt een presentatie met o.a. CBOO-voorzitter Rob Tielman

De makers (zelf moeder en homozoon) besloten om aanvullend op de documentaire een thema-film te maken voor o.a. het onderwijs. Door aan de slag te gaan met thema’s als onzekerheid, anders-zijn, gepest worden of een geheim met je meedragen, krijgen leerlingen inzicht in het proces dat een homojongere doorloopt.
 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).