START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013
m

week:
5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 511 maart 2012
                                                                 WEEKBERICHT WEEK 9
Openbare activiteiten in 2012


Velen van u hebben waarschijnlijk al een nieuwe agenda voor 2012 in gebruik genomen, dan wel werken inmiddels met een digitale agenda. Heeft u daarin al genoteerd, dat CBOO-lidorganisatie AOb/Groep Openbaar Onderwijs op vrijdag 9 maart van 14.00 – 16.30 uur het jaarlijks Congres organiseert in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht?


Ambtenaar of niet?....... Doet het er toe?

In het openbaar onderwijs is het onderwijspersoneel ambtenaar. Daar gaat vermoedelijk verandering in komen. Dit heeft consequenties voor de rechtspositie van het onderwijspersoneel. CBOO-lidorganisatie AOb/Groep Openbaar Onderwijs heeft voor vrijdag 9 maart a.s. als sprekers over dit thema Mr. Drs. F.H.G.J. Brekelmans en mevrouw Mr. M. van Es weten te contracteren. Beiden hebben als onderwijsjuristen in dienst bij de AOb in decennia  een enorme ervaring opgedaan met voor- en nadelen van de ambtenarenstatus van onderwijspersoneel in het openbaar onderwijs.

Een must voor onderwijspersoneel, voor (G)MR-en, schoolbestuurders en ook voor gemeenten, die als eindverantwoordelijke voor het openbaar onderwijs nog eens zouden kunnen kijken welke implicaties een gewijzigde rechtspositie van onderwijspersoneel voor hen zou kunnen hebben.

Lees HIER verder.

Overschrijdingsregeling


In 1917 is bij de beëindiging van de ‘Schoolstrijd’ afgesproken dat het openbaar en bijzonder onderwijs financieel gelijkwaardig worden behandeld, de zogenaamde overschrijdingsregeling. Er zijn voortdurend situaties waarbij de gemeentelijke overheden financieel moeten bijpassen als er iets mis is gegaan in het onderwijs.... en dat dan niet alleen ter reparatie van wat is fout gegaan, maar dubbelop vanwege de claim die het andere onderwijs - het bijzonder onderwijs - meteen legt.

De VOS/ABB laat in de volgende bijdrage een bestuurder in het bijzonder onderwijs aan het woord. Daarin wordt via een moeilijk te traceren redenering gevraagd om een vergelijkbaar bedrag, dat door de Gemeenteraad wordt toegekend aan het openbaar onderwijs. Het wordt voor de overheid steeds moeilijker om aan de belastingbetaler in een seculariserende samenleving uit te leggen, dat geregeld twee keer geld beschikbaar wordt gesteld aan verzelfstandigde onderwijsinstellingen/besturen, waarop men bestuurlijk geen greep heeft.

Voor informatie over de Groningse situatie de VOS/ABB-bijdrage, klik HIER.


Zaterdag 24 maart: HVO voorjaarssymposium 'Groen van binnenuit. Sociale en ecologische levenskunst in humanistisch perspectief’


Zaterdag 24 maart 2012 organiseert Stichting HVO onder de titel 'Groen van binnenuit. Sociale en ecologische levenskunst in humanistisch perspectief' weer een voorjaarssymposium. Het symposium is bedoeld voor HVO-docenten en -studenten, maar ook overige belangstellenden zijn van harte welkom!

Dit thema is als ontwikkelthema in het nieuwe koersplan ‘Met hoofd, hart en handen...’ (2011-2015) van Stichting HVO opgenomen en sluit aan bij een van de twee streefdoelen van het humanistisch vormingsonderwijs:
"Vanuit humanistische uitgangspunten leerlingen op een kritische en creatieve manier leren een persoonlijke levens- en wereldbeschouwing te vormen, waarmee zij als betrokken wereldburgers een bewuste bijdrage kunnen leveren aan het duurzaam (samen)leven op aarde (sociaal en ecologisch wereldburgerschap)."

Het thema zal na het symposium een verdiepend vervolg krijgen in nascholing en training.

Met hoofd, hart en handen willen we deze dag met elkaar vieren ter inspiratie van ons 'groene' hart. We verruimen onze blik door enkele inspirerende sprekers (Henk Manschot, Klaartje Timmerman en André de Hamer) en workshopleiders uit ons eigen werkveld en daarbuiten.

Klik HIER voor meer informatie.

Klik HIER voor de uitnodiging.


Vrijdag 30 maart: werkconferentie over 'Talentontwikkeling, voorbij de beloften'


Evenals in voorgaande jaren is het CBOO betrokken bij de organisatie van het voorjaarssymposium van de Nederlands Algemeen Bijzondere Schoolraad (NABS) of bij dat van één van de lidorganisaties, dit jaar de VBS (Vereniging Bijzondere Scholen).

Plaats van handeling:

Theater NEMO, Amsterdam (nabij CS), 13.00 – 17.00 uur (inloop 12.30) met aansluitend borrel. Toegang vrij. Aanmelden bij innovatie@vbs.nl.

Talentontwikkeling is hot! Maar waar hebben we het eigenlijk over? Wat is talentontwikkeling nu anders dan gewoon ontwikkeling? Deze werkconferentie inspireert, biedt beleidsperspectieven en funderende concepten. Tevens krijgt u praktijkervaringen en tips aangereikt om daadwerkelijk actief te worden met talentontwikkeling op uw school. 

Lees HIER verder.

Persbericht Edudivers


28 februari 2012 - Van 2007 tot 2011 begeleidde EduDivers bijna 70 scholen in het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam op het gebied van seksuele diversiteit en sociale veiligheid. Het unieke aan dit project is dat de begeleiding betrekking had op alle lagen van de school: directie, docenten(team), functionarissen en leerlingen.

Klik HIER voor meer informatie.


 


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).