START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014  
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5110 januari 2013
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 2
Informatie over CBOO Beleidsplan


Via CBOO-bericht week 51 is het CBOO Beleidsplan u digitaal toegestuurd. Dat heeft verheugend veel reacties om inlichtingen opgeleverd. Er doet zich echter soms het praktische probleem voor, dat er door mijn werksituatie even geen of slechts weinig tijd is voor het geven van een telefonische toelichting op het beleidsplan. U kunt een dergelijke situatie vermijden door even een mailtje te sturen naar info@cboo.nl met een paar tijdstippen en data, waarop ik u kan bellen voor verdere inlichtingen. Als u daar het telefoonnummer bij zet waarop u bereikbaar bent, mail ik terug welke tijdstip ik u terugbel.

Voor de integrale tekst van het beleidsplan kunt u HIER klikken.

Voor opmerkingen en/of nadere toelichting kunt u zich dus wenden tot: info@cboo.nl volgens de hiervoor vermelde procedure.


Martien Hietbrink/secretaris CBOO


Openbare activiteiten in 2013


Velen van u hebben waarschijnlijk al een nieuwe agenda voor het 2013 gekocht dan wel gebruiken inmiddels een digitale agenda. Om voor u al enige overzichtelijkheid te scheppen in nu bekende activiteiten van het CBOO, het SOO en CBOO-lidorganisaties, zet ik chronologisch de nu bekende zaken op een rijtje. U kunt ze dan meteen invoeren in uw agenda. Het betreft:


1.   Bestuursvergadering CBOO   -   Woensdag 19 maart 2013   

Tijdens die vergadering wordt o.a. aandacht besteed aan de bespreking van voorstellen die betrekking hebben op beleid t.a.v. de relatie tussen gemeenten en verzelfstandigde besturen voor openbaar onderwijs. Dat is een relevant thema, omdat zich de situatie kan voordoen dat art. 48 WPO lid 10 en lid 11 in het geding zijn, hetgeen de belangenbehartiging van het openbaar onderwijs rechtstreeks raakt.

Artikel 48. Instandhouding openbare school door een stichting.
Lid 10. Indien voor 1 februari van het jaar waarvoor de begroting geldt, de begroting niet is goedgekeurd, neemt de gemeenteraad of gemeenteraden de maatregelen die zij nodig achten om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen.

Lid 11. De gemeenteraad of gemeenteraden zijn in geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in strijd met de wet bevoegd zelf te voorzien in het bestuur van de scholen en zo nodig de stichting te ontbinden.


2.   Congres AOb Groep Openbaar Onderwijs Congres 2013

CBOO-lidorganisatie AOb Groep Openbaar Onderwijs heeft voor 2013 de datum en locatie van het jaarlijkse congres vastgelegd. Het AOb Congres Openbaar Onderwijs vindt in 2013 plaats op donderdag 25 april van 14.00 tot 16.30 uur in het Beatrix gebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. Over het onderwerp wordt in de komende weken de definitieve beslissing genomen. Vervolgens wordt z.s.m. in een speciale nieuwsbrief bekend gemaakt, op welke manier de AOb Groep Openbaar Onderwijs aan dit onderwerp inhoud gaat geven.


3.   Schoolweek 2013

Een landelijke campagne van VOS/ABB en VOO van 18 t/m 22 maart 2013. Deze keer doet het CBOO (nog?) niet mee in dit samenwerkingsverband. Daarom zet het in die week in samenwerking met de Stichting voor Primair Openbaar Onderwijs Akkoord te Venlo e.o. een activiteit op, waarin de CBOO-visitaties die aan de Akkoord scholen hebben plaatsgehad, centraal staan. De activiteiten van de VOS/ABB en VOO gedurende die week vindt u HIER.

     
HVO presenteert programma voor 2013!


CBOO-lidorganisatie Stichting HVO (Humanistisch centrum voor Onderwijs en Opvoeding) is druk doende met de invulling van een gevarieerd programma voor 2013. In een persbericht van HVO worden drie activiteiten in de eerste helft van februari 2013 uitgewerkt. Hiervoor kunt u HIER klikken.
Sectordag 2013


Noteer alvast in uw agenda:
Sectordag GVO en HVO 2013

De vierde Sectordag voor docenten GVO en HVO wordt gehouden op vrijdag 14 juni 2013. Nadere informatie volgt zodra die beschikbaar is.
Pesten

(ontleend aan Gaykrant 674)


De afgelopen weken was er veel aandacht voor het pesten van al dan niet homo/lesbische jongeren met zelfdodingen als gevolg. Wat kunnen wij hiervan leren?

Het is goed dat men er zich van bewust wordt dat homo/lesbische scholieren veel vaker tot zelfdoding komen dan anderen. Gepest worden speelt daarbij kennelijk een rol. Het valt ook op dat veel scholen zeggen dat zij niets in de gaten hadden. Dat doet denken aan al die scholen die zeggen dat homo/lesbische leerlingen en docenten bij hen niet voor zouden komen. Dat zegt iets over het homovijandige klimaat op die scholen waar homo/lesbische leerlingen en docenten niet uit de kast durven komen. Daarom is het goed dat voorlichting over homoseksualiteit verplicht is geworden waardoor homovijandigheid boven water komt en aangepakt kan worden.

Opmerkelijk was de rol van de openlijk homoseksuele Jeffrey Arenz die op school gepest werd en daarom de website www.skizzle.nl is begonnen voor leerlingen die hetzelfde meemaken of meegemaakt hebben zodat zij van elkaar kunnen leren hoe je daar mee om kunt gaan. Minister-president Rutte schreef hem zelfs een brief om hem een steuntje in de rug te geven. Daarbij vallen twee dingen op. In de eerste plaats dat er een anonieme anti-website is opgericht waar de stichting Skizzle wordt zwartgemaakt. Niemand is volmaakt dus ook Jeffrey Arenz niet maar het bevestigt het beeld dat pesters en hun bondgenoten eigenlijk lafaards zijn die de openheid schuwen.

In de tweede plaats wordt het beeld bevestigd dat veel scholen zo lang mogelijk de andere kant op kijken en als de zaak naar buiten komt zo snel mogelijk beginnen te ontkennen dat er een probleem was en is. Daarom is het goed dat er een Alliantie Onderwijs en Seksuele Diversiteit (OSD) bestaat waar initiatieven rond onderwijs en homoseksualiteit worden gecoördineerd. Ook de Gay Straight Alliances (GSA) maken duidelijk dat homo/lesbische
leerlingen en docenten niet in de steek gelaten worden maar kunnen rekenen op de solidariteit van de hele school.

Homoseksualiteit is niet het probleem maar de maatschappelijke  onverdraagzaamheid er om heen. Het is in ieders belang om daar zo snel mogelijk een einde aan te maken om te voorkomen dat homo/lesbische jongeren zich nog langer gedwongen voelen om een einde aan hun eigen leven te maken. Het is te hopen dat 2013 een keerpunt wordt en dat het onderwijs nu eens dit probleem aanpakt in plaats van het te blijven ontkennen.

Rob Tielman
2013 wordt goed jaar voor homo-emancipatie


CBOO vroeg EduDivers, kenniscentrum onderwijs en seksuele diversiteit wat het jaar 2013 zal brengen rond homo-emancipatie. Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers: "het jaar 2013 wordt zeker geen ongeluksjaar voor lesbische, homo, biseksuele en transgender emancipatie. Er staan veel zaken op stapel!"

Lees HIER verder.
 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).