START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5129 mei 2013
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 22


Kleine basisscholen blijven open

(ontleend aan www.nu.nl)


Kleine basisscholen met minder dan honderd leerlingen, mogen toch open blijven. Dat maakte staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs woensdag bekend. De scholen verliezen de komende jaren de extra bekostiging die ze nu nog wel krijgen. Dekker vertelde woensdag dat de zogenaamde kleinescholentoeslag, die nu aan kleine schooltjes wordt uitgekeerd, de komende jaren zal worden ingezet om juist fusies en samenwerkingen te stimuleren.

Kleine basisscholen krijgen gemiddeld een groter budget per leerling dan grote scholen. Dat staat volgens Dekker samenwerking in de weg, omdat scholen er nu financieel op achteruitgaan als ze groter worden.

Klik HIER voor het volledige bericht.


Staatssecretaris Dekker heeft vanmiddag een brief gestuurd naar de TK. Zijn stellingname brengt wel de discussie over artikel 23, lid 4 van de Grondwet inzake het openbaar onderwijs weer centraal in de discussie. Het CBOO komt in week 23 met een commentaar en zal een brief naar MinOCW en de vaste Kamercommissie voor OCW sturen.

Voor de brief van de staatssecretaris, klik HIER.


 ‘GVO en HVO, thuis op de openbare school'

(ontleend aan www.pcgvo.nl)


De Sectordag 2013 staat in het teken van ‘verbinden'. De studiedag wil bijdragen aan goede relaties binnen de sector en aan goede relaties tussen de sector en het openbaar onderwijs. We zullen met elkaar in dialoog gaan en veel handreikingen en concrete lesideeën bieden waarmee we de banden onderling en met het werkveld kunnen versterken.

Voor het programma en aanmelding, klik HIER.

 
Onderwijsalliantie seksuele diversiteit komt met ‘GeenID Test’

(persbericht EduDivers)


De GeenID Test is onderdeel van de MijnID campagne van de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit. In die alliantie werkt het CBOO samen met de AOb, CNV onderwijs en Edudivers kenniscentrum voor seksuele diversiteit, die de test ontwikkeld heeft. MijnID staat voor "Mijn IDentiteit", een programma dat gericht is op identiteitsontwikkeling bij kinderen, waarbij seksuele identiteit een essentiële component is.

Klik HIER voor het volledige persbericht.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com