START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5112 juni 2013
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 24


Rob Tielman neemt afscheid als CBOO-voorzitter


Prof. dr. Rob A.P. Tielman heeft in een door het CBOO-bestuur georganiseerde bijeenkomst op 11 juni jl. afscheid genomen als CBOO-voorzitter. In een daaraan voorafgaande vergadering werd Louis Jongejans, directeur van een openbare VO-school te Dordrecht, door het CBOO-bestuur benoemd tot zijn opvolger.

In de bijeenkomst met receptie en diner waren rond 30 personen aanwezig, die met elkaar een aan openbaar onderwijs gerelateerd netwerk vormden en deels meer dan 25 jaar onderwijsgeschiedenis met Rob hebben geschreven. Een paar sprekers gaven ieder vanuit eigen perceptie een levendig beeld van wat er met het openbaar onderwijs vanaf eind jaren '80 van de 20e eeuw is gebeurd en welke rol Rob Tielman daarin speelde.

Steeds terugkerend thema was het vermogen van Rob om zeer verschillende partijen binnen het CBOO, maar ook externen, bijeen te brengen en met groot strategisch inzicht het CBOO op de kaart te houden. Met name in de fase dat het landelijk onderwijsoverleg met MinOCW vanaf 2001 beëindig werd, is Tielman de initiator geweest van een herkenbare geledingenstructuur van het CBOO. Daardoor is het CBOO de enige openbare onderwijsorganisatie waarvan de geledingen afzonderlijk in het bestuur zijn vertegenwoordigd. Dat maakt het CBOO tot een sterke netwerkorganisatie.

Het afscheid betekent niet dat Rob Tielman van het toneel verdwijnt. In het Studiecentrum Openbaar Onderwijs (SOO), dat momenteel wordt omgebouwd tot een wetenschappelijk digitaal netwerk voor het openbaar onderwijs met eigen website o.l.v. prof. dr. J.F.A. Braster, blijft hij bestuurslid. Daarnaast blijft Rob Tielman bereid het CBOO desgevraagd te adviseren. Een foto impressie is hieronder weergegeven.


v.r.n.l.:  Rob Tielman, Rein Zunderdorp (ex-vz Humanistisch Verbond), Herman Beks (partner Rob Rielman) en Elza Kuijk (universitair docent VU Amsterdam)

 

Marcel Bos (directeur onderwijsadvisering scolix) en Albert Zark (DB-lid directiegroep PO van
de AOb en CBOO-bestuurslid)

Frans Muijzers (ex-ambtelijk secretaris CBOO)

Martin Knoop (staand; secretaris/penningmeester van de AOb) met op de voorgrond
Annie Verhagen (DB-lid CBOO)

Richolt Uilkema, spreker, ex-voorzitter VOO, ex vice-voorzitter CBOO

Louis Jongejans (per 11 juni 2013 voorzitter CBOO)

Rob Tielman sluit de bijeenkomst met een dankwoord af

CBOO-lidorganisatie AOb GOO reageert ook


CBOO-lidorganisatie AOb Groep Openbaar Onderwijs reageert ook op de brieven van de minister en de staatssecretaris van OCW, waarin in CBOO-bericht week 23 ruim aandacht is besteed. Verder kondigt het groepsbestuur voor het schooljaar 2013 – 2014 onderwijscafé’s openbaar onderwijs aan.

Lees HIER verder.

 
Brief over bedreigd vormingsonderwijs


Niet alleen volwassenen en door hen in het leven geroepen organisaties vragen zich af wat de bewindslieden op OCW bezielt om het bij wet geregelde G/HVO de nek om te draaien door de structurele subsidie voor het dienstencentrum G/HVO te willen schrappen. Ook minderjarige leerlingen blijken zich wel degelijk bewust van de situatie.

Zo neemt de 16-jarige Pauline Boot uit Dalen (Drenthe) in een ingezonden brief in de NRC van 8 juni jl. op een rechtstreekse, maar daardoor niet minder analytische,  manier stelling tegen de beleidsvoornemens van MinOCW. Ze komt met een paar rake opmerkingen.

Lees HIER verder.

  
Petitie voor het behoud van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO en HVO) op openbare basisscholen


In CBOO-bericht week 23 is veel aandacht besteed aan de aanslag die MinOCW dreigt te plegen op verantwoord voortbestaan van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs. Op veler verzoek wordt de petitie hieronder nogmaals weergegeven. U kunt die digitaal invullen en versturen.

Klik HIER voor de petitie.


Overheid op zoek naar kwaliteit docenten


Op woensdag 19 juni a.s. organiseert de Vereniging Hogescholen het #HBOdiscours, getiteld: 'Wat weet de meester?'. Kamerleden, studenten, docenten, bestuurders en beleidsmakers gaan met elkaar in discussie over de kwaliteit van de lerarenopleidingen. Deelnemers zijn o.a.: Pieter Duisenberg (Tweede Kamerlid VVD), Harm Beertema (Tweede Kamerlid PVV) en Mohammed Mohandis (Tweede Kamerlid PvdA). Discussieer mee en laat je mening horen!

Lees HIER verder.

 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com