START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014  
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5116 januari 2013
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 3
Folder lerarenopleiding HL HBO-Bachelor


CBOO-lidorganisatie HVO heeft een folder uitgegeven met informatie over de lerarenopleiding voor openbaar primair en voortgezet onderwijs Deze folder biedt informatie over het doel, de inhoud en de opbouw van de vijfjarige lerarenopleiding Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) HBO-Bachelor in deeltijd. De bachelor leraar HL is gericht op het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en op het (v)mbo.

Lees HIER verder.


Congres ‘Talentontwikkeling op School’

(ontleend aan website VOO)


Woensdag 24 april 2013 kunt u zich op het congres ‘Talentontwikkeling op School’ van de VOO laten inspireren door succesverhalen uit de praktijk. Deelname is gratis voor VOO-leden.

De Vereniging Openbaar Onderwijs nodigt professionals in het openbaar onderwijs, leden van medezeggenschapsraden, ouderraden en VOO-leden van harte uit om deel te nemen.

Klik HIER voor meer informatie.

     
Internationalisering, juist nu!


Veel openbare basis- en VO-scholen zijn bezig met uitwisselingsprogramma's e.d. Momenteel zitten echter veel scholen in een spagaat. Enerzijds wordt van hen verwacht, dat ze zich met name onder druk van de onderwijsinspectie als verlengstuk van de landelijke politiek richten op de kernvakken, anderzijds roept de politiek dat de aanstormende jonge schoolgeneraties toegerust moeten zijn met kennis en vernieuwingsdrift in een globaliserende wereld.

Het CBOO heeft de indruk, dat het Europees Platform voor het onderwijs mogelijkheden biedt, die betaalbaar zijn en qua tijdsbeslag binnen de gestelde perken kunnen blijven.

Lees HIER verder.

 


Leren van Finse leraren?


Hoe kun je nieuwe docenten het beste begeleiden? En hoe zorg je dat de oudere docent daar zelf meteen veel van opsteekt? Finland zet Peer-Review Groups Mentoring in: binnen groepsverband trekken zij beide aan de ontwikkeling van nieuwe docenten en impulsen voor de oude rotten.

Lees HIER verder.


Ouders willen dat school streng is, maar niet voor hun eigen kinderen

(ontleend aan www.rijksoverheid.nl)


Ouders verwachten dat de school stevige regels stelt. Als een docent hun eigen kind straf geeft is hun steun voor een stevige lijn echter niet vanzelfsprekend. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) naar ouderbetrokkenheid. Staatssecretaris Sander Dekker (onderwijs) organiseerde op 14 januari jl. in Den Haag een conferentie over ouderbetrokkenheid waar de eerste resultaten van het SCP-onderzoek gepresenteerd werden.

Lees HIER verder.

 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).