START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 514 september 2013
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 36


Het einde van het duaal stelsel nabij?


Vlak voor het zomerreces hebben minister Bussemaker en Staatssecretaris Dekker beiden onderwijs beleidsbrieven naar de TK gestuurd, waarvan de inhoud leidt tot de vraag in hoeverre art. 23 van de Grondwet, lid 4 nog serieus wordt genomen bij MinOCW. Naar aanleiding hiervan heeft het CBOO een korte notitie gemaakt, waarin vooruit wordt gekeken naar mogelijkheden voor een nationaal onderwijsbestel, dat in werking kan treden wanneer het huidige duaal onderwijsbestel verleden tijd is. De notitie trekt m.b.t. de huidige stand van zaken enige conclusies en doet een viertal aanbevelingen.

OBS De Vossener ondergaat metamorfose


OBS De Vossener in Venlo-Blerick zit in een nieuw gebouw. De school, die deel uitmaakt van de openbare basisscholengroep Akkoord in Venlo e.o. zit niet alleen in een nieuw jasje, maar heeft ook zijn naam veranderd.

De school ontving in november jl. samen met de andere Akkoord-scholen het CBOO-certificaat openbare identiteit. Gebouw en naam veranderden op de eerste schooldag in Regio Zuid. Lees HIER verder.


                   VOS/ABB werkt aan identiteitsversterking schoolleiders


T.b.v. de schoolleiders in het openbaar onderwijs organiseert de werkgeversorganisatie in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs een aantal interessante cursussen. Zeer interessant voor de doelgroep onder de lezers van CBOO- weekberichten!

Lees HIER verder.

 
Waardenvol communiceren

(ingezonden mededeling)


Op 23 en 25 september vinden de trainingen “Waardenvol communiceren” en “Intervisiegroepen begeleiden” plaats. Meld je tijdig aan! Meer informatie is HIER te vinden.  

  


Nationaal Onderwijsakkoord


Op 2 september jl. ondertekenden een aantal partijen een nationaal onderwijsakkoord. Het akkoord bevat een aantal bepalingen, die interessant zijn voor de onderwijswereld.

De AOb heeft het akkoord niet getekend hetgeen voorzitter Dresscher als volgt verwoordt: 


'Nederland heeft baat bij diepte-investeringen in het onderwijs. Het kabinet is dat echter niet van plan. Dat investeert niet, maar schuift met geld en stelt eisen die het onderwijs juist in een moeilijk vaarwater brengen. Tegemoetkomingen die de pijn zouden moeten verzachten, waren tijdens de onderhandelingen te bescheiden of zo geformuleerd dat men er altijd nog onderuit kan. Voor zover de AOb weet, is dat niet veranderd. De AOb is voorstander van een akkoord waarmee het onderwijs in relatieve rust aan een goede toekomst kan bouwen. Aan een akkoord waarmee het kabinet zijn magere ambities kan legitimeren, werken we niet mee.'


De toonzetting van CNV onderwijs is blij en optimistisch. In het stuk ontbreekt een gefundeerde onderbouwing van datgene wat “is binnen gehaald”.

Het CBOO is zeer benieuwd of na Prinsjesdag die concretisering alsnog volgt. Voorts vraagt het CBOO zich af hoe de opstelling van de AOb gaat uitpakken. In juni stapte de AOb op uit het overleg. De gesprekken tussen de onderwijspartners gingen gewoon door, ook zonder de AOb…… en er is nu ook een eindresultaat, een onderwijsakkoord.

Het ziet er niet naar uit dat er in 2014 salarisverbetering voor het onderwijspersoneel in zit, het onderwijsakkoord ten spijt……..

 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com