START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 519 oktober 2013
                                                                    WEEKBERICHT WEEK 41


Studiecentrum Openbaar Onderwijs (SOO) gaat digitaal


In het laatste kwart van de 20e eeuw was het SOO een begrip in onderwijskringen. Met grote regelmaat gaf het Studiecentrum publicaties uit die ingingen op actuele thema's m.b.t. het openbaar onderwijs. Daarnaast organiseerde het SOO (voor het laatst in 2002) congressen waar toonaangevende sprekers hun visie op de ontwikkelingen in het openbaar onderwijs gaven. SOO vormde de denktank van het CBOO, waarin organisaties voor openbaar onderwijs werkzaam waren/zijn.

Na 2002 werd het stiller. Dat had alles te maken met de herpositionering van organisaties in het openbaar onderwijsveld. Het CBOO-bestuur heeft in juni jl. besloten te investeren in het SOO op een eigentijdse wijze, nl. m.b.v. een website. Daartoe is de domeinnaam www.openbaaronderwijs.nl beschikbaar. Mailverkeer is binnenkort mogelijk via info@openbaar onderwijs.nl, terwijl ook een twitteraccount wordt geopend.

Het is de bedoeling dat de website zich richt op 2 zaken: Enerzijds actueel nieuws m.b.t. het openbaar onderwijs waarbij aandacht wordt besteed aan relevant nieuws uit openbaar onderwijsorganisaties, MinOCW, Tweede Kamergegevens (m.n. uit de Vaste Kamercommissie Onderwijs) en anderzijds kennis wordt gegeven van en commentaar wordt gegeven op publicaties van o.a. de Onderwijsraad en wetenschappelijke onderwijsinstituten, alsmede van de Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) .

De regie en de inhoudelijke verantwoording voor het gebodene is in handen van SOO-voorzitter Prof. Dr. J.F.A. Braster, deskundige bij uitstek op het gebied van de identiteit van het openbaar onderwijs. Het is de bedoeling dat de SOO-website voor het einde van 2013 van start gaat. Nadere mededelingen hieromtrent volgen in een volgend CBOO-bericht.

 Dienstencentrum GVO en HVO


T.b.v. het bundelen van krachten en het zo professioneel mogelijk aanbieden van diensten, hebben 5 organisaties die godsdienstig of levensbeschouwelijk onderwijs op openbare scholen verzorgen, gezamenlijk een Dienstencentrum opgericht.

Van die vijf organisaties zijn er twee rechtstreeks vertegenwoordigd in het CBOO, nl. PC GVO en HVO. Het Dienstencentrum verdient volgens het CBOO-bestuur de volle aandacht van bestuurders, directies en andere geledingen in openbare scholen. Gerichte informatie over het dienstencentrum en de mogelijkheden die het biedt vinden zij door HIER te klikken.

  GVO-brochure Krijtlijnen


Stichting PC GVO heeft de brochure Krijtlijnen geschreven, waarin het speelveld van PC GVO wordt aangegeven en wordt ingegaan op de vragen die daarmee samenhangen: Wat is de positie van de GVO-docent? En hoe geef je kinderen vorming vanuit christelijk perspectief? Voor het persbericht over deze nieuwe publicatie, klik HIER.

  


HVO biedt communicatietraining


CBOO-lidorganisatie HVO zet ook dit najaar een aantal nieuwe cursussen op. Op 26 oktober begint een communicatietraining: Lees HIER verder.Geschiedenis van MinOCW


De onderwijswereld heeft er iedere dag mee te maken: het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Minder bekend is bij velen hoe dit vorm heeft gekregen. De website van MinOCW besteedt er apart, maar beknopt aandacht aan; het lezen waard!


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com