START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5127 november 2013
                                                                    WEEKBERICHT WEEK 48


Uit beeld?


Degenen die na het afscheid van Prof. Dr. R.A.P. Tielman als voorzitter van het CBOO op 11 juni jl. dachten, dat hij zich niet meer zal uitlaten over het openbaar onderwijs, hebben zich vergist. Vanaf juli jl. is Rob Tielman begonnen met het schrijven van blogs over een aantal zeer uiteenlopende onderwerpen. Wie daarvan kennis wil nemen kan bij google intypen "Rob Tielman blogt" en heeft meteen toegang tot hetgeen Tielman sinds juli jl. heeft gepubliceerd.

Blogbericht 11 van zaterdag 14 september spitst hij toe op een vergelijking van het openbaar onderwijs van Frankrijk en Nederland; zeer de moeite waard! De frequentie van blogs over het openbaar onderwijs gaat Rob Tielman opvoeren. Op termijn is het de bedoeling dat ze gepubliceerd worden op de website van het Studiecentrum Openbaar Onderwijs (SOO), waarvan Rob Tielman bestuurslid is. Vooralsnog volgen er vooraankondigingen via CBOO- berichten als in de blogs het openbaar onderwijs ter sprake komt.

 
Symposium Onderwijsgeschillen, 26 november te Ede


Het symposium 2013 van Stichting Onderwijsgeschillen richtte zich vooral op het omgaan met Passend Onderwijs, waarvoor de plannen op 1 februari 2014 in de scholen moeten klaarliggen. Staatssecretaris Sander Dekker van MinOCW bleek in zijn openingswoord vol goede moed te zijn.

Dit congres, dat alweer voor de 7e keer wordt georganiseerd, is bestemd voor alle leden (G)MR’s (ouders, leerkrachten en leerlingen), OPR's, schoolbesturen, directies en andere geïnteresseerden in het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. De titel zegt het al; het congres staat vooral in het teken van passend onderwijs, maar er is ook aandacht voor andere actuele thema’s die van belang zijn in het onderwijs en aansluiten bij vraagstukken waar u dagelijks binnen uw school en/of (G)MR mee te maken krijgt.


Mobiliteit


Onderwijsorganisaties zijn volop in beweging, ook territoriaal. Zo gaat de VOS/ABB binnen Woerden verkassen naar een nieuw pand. Lees HIER de motieven van de VOS/ABB.

 Overleg over art. 23 van de Grondwet uitgesteld


Het voor 9 december a.s. geplande overleg van de Vaste Kamercommissie Beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies inzake art. 23 Grondwet is tot nader order uitgesteld. Zodra een nieuwe datum en de vergadertijd bekend is, wordt u daarvan meteen via een CBOO-weekbericht op de hoogte gesteld. De uitkomsten van het overleg zijn cruciaal voor de vraag waar het met het openbaar onderwijs naar toe gaat.NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com