START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014 
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5130 januari 2013
                                                                     WEEKBERICHT WEEK 5


Gemeente Den Helder neemt verantwoordelijkheid!


Een vooraanstaand hoogleraar onderwijsrecht zei een aantal jaren geleden het volgende:

"Het is van belang dat het openbaar onderwijs de bloedlijn met het gemeentebestuur handhaaft. Dat is de enige manier om de publieke gemeenschap – lees de belastingbetaler – de zekerheid te bieden, dat er democratische controle plaatsvindt om de door haar ter beschikking gestelde middelen te waarborgen”.

Daarvan is niet iedereen in de wereld van het openbaar onderwijs overtuigd. Er is nog steeds een flinke stroming, die de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in stichtingen zover wil doorvoeren, dat de band met de lokale gemeentelijke overheid feitelijk wordt doorgeknipt en eventueel wat financiële rituelen worden gehandhaafd.

Twijfel aan deze denkwijze is gerechtvaardigd als er in bepaalde gevallen steeds sterkere signalen doordringen, dat de gang van zaken bij een verzelfstandigd bestuur voor openbaar onderwijs niet lopen, zoals dat behoort. Het CBOO constateerde reeds medio 2011, dat er reden was en is voor nader onderzoek naar het intern functioneren van het bestuur, algemene directie en GMR van de Stichting voor primair openbaar onderwijs Meerwerf in Den Helder. Het CBOO heeft vervolgens aan deze kwestie in een aantal CBOO-berichten vanaf medio 2012 aandacht besteed en in brieven aan de gemeente Den Helder als eindverantwoordelijke voor het openbaar onderwijs gevraagd nader onderzoek te doen.

De signalen dat er iets aan de hand was werden gaandeweg steeds sterker. Dat heeft de Gemeenteraad van Den Helder ertoe gebracht de regie voor de verdere gang van zaken bij de Stichting voor het openbaar primair onderwijs vooralsnog zelf weer in handen te nemen. In een unaniem aangenomen motie op maandag 28 januari jl. werd o.a. vastgesteld, dat de Raad weliswaar beperkte bij wet gegeven mogelijkheden heeft als extern toezichthouder, maar dat zij deze ten volle wenst te benutten. Dat wordt gedaan in een viertal besluiten. Of de uitvoering daarvan het gewenste resultaat oplevert moet worden afgewacht. Voor de 4 besluiten, klik HIER.


AOb Groep Openbaar Onderwijs Congres 2013


Op donderdag 25 april organiseert de AOb Groep Openbaar Onderwijs, lidorganisatie van het CBOO, in de Jaarbeurs te Utrecht van 14.00 tot 17.30 uur het jaarlijkse identiteitscongres.

Onderwerp:The Voice or Exit


Medewerking verlenen:

Prof. dr. J.F.A. Braster, hoofddocent Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. mr. P.W.A. Huisman, Hoogleraar Onderwijsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en hoofddocent Haagse Hogeschool
Drs. R.C van der Veen, directeur VOS/ABB
Drs. B.J. Kollmer, directeur/bestuurder VOO
Drs. M. Hietbrink, secretaris CBOO


Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

12.30 - 13.30 uur – Lunch (tijdige aanmelding)
13.30 - 14.00 uur – Ontvangst congresgangers
14.00 - 14.10 uur – Opening congres door groepsvoorzitter A.P.M. van Helvoort
17.00 - 17.30 uur – Afsluiting en borrel


Meer gegevens, o.a. over aanmelding, vindt u op de AOb website.

  AOb wil autonomie behouden!


Sinds in 2012 de FNV-bonden, waaronder de AOb, in Dalfsen besloten te onderzoeken of er een doorstart kan worden gemaakt met een nieuwe FNV-structuur is daarover door de deelnemende bonden maandenlang onderhandeld. Deze onderhandelingen zijn in een cruciaal stadium gekomen. AOb-voorzitter W.T.G. Dresscher geeft in een brief aan zijn 87.000 leden een stand van zaken, die ook voor het CBOO indirect van groot belang is!

Lees HIER verder.

  


Activiteiten van IKOS

 
CBOO-lidorganisatie GVO is sterk betrokken bij de uitgave van IKOS-nieuwsbrieven, die informatie geven over de plannen voor 2013. Voor meer informatie, klik HIER.

     De plaats van het HAVO     vervolg


In de column van GymnasiumNu schreef J.C. Traas een vervolg over de wederwaardigheden van het HAVO.

Klik HIER voor de volledige column.


 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).