START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013               2014
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5111 december 2013
                                                                    WEEKBERICHT WEEK 50


Onderwijsverleden


In dit eerste officiële openbaar onderwijsblog gaat ex-CBOO-voorzitter Prof Dr. Rob A.P. Tielman in op zijn eigen onderwijsverleden en schetst hij de situatie in zijn jeugd in Hilversum.

Lees zijn blog HIER.

 
Stichting HVO & Human


Stichting HVO (lidorganisatie van het CBOO) werkt nauw samen met Human op het gebied van educatieve televisieprogramma's voor kinderen en jongeren. Human is een media-organisatie die steunt op een netwerk van verwante instellingen, zoals het Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en HVO Primair. Samen met de medewerkers van beide HVO-organisaties, de leerlingen en hun ouders wil Human de komende jaren programma’s blijven ontwikkelen, zoals het inmiddels veel bekeken De Vloer Op Jr. en Dus ik Ben Jr. 

Lees HIER verder.

Klik HIER voor meer informatie over Human. U vindt dan o.a. een overzicht van alle humanistische organisaties, gegroepeerd naar werkterrein.

 
Jezelf kunnen zijn op school, ook als je homo bent

De MijnID campagne van de Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit in 2014

(ingekomen stuk EduDivers)


“Ik vind dat homoseksualiteit op onze school geen issue is, maar eigenlijk weet ik het ook niet goed, omdat leerlingen er moeilijk over praten vanwege hun culturele achtergrond.”

Bovenstaand is een citaat uit één van de tientallen adviesgesprekken die de Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit voert met zorgcoördinatoren en vertrouwenspersonen in heel Nederland. Door middel van flitsbezoeken aan scholen brengt de Onderwijsalliantie in kaart op welke manier de school aandacht voor seksuele diversiteit in haar totale beleid heeft verweven. Samen met de school maakt zij daarna een begin tot verbetering. Dit citaat typeert het dubbele gevoel dat bij veel schoolprofessionals leeft: ze vinden het belangrijk, ze vinden dat homoseksualiteit geen issue zou moeten zijn, maar toch zijn ze vaak ook in verlegenheid hoe je dat bereikt. Daarvoor heeft de Onderwijsalliantie “MijnID” ontwikkeld.

             

Fotografie: Willem Poelstra. Copyright EduDivers

Lees HIER verder.

 
Berichten van Centrum HVO


‘Bouwen aan Bildung’

Op 2 december zijn we gestart met de campagne ‘Bouwen aan Bildung’! We verzamelen deze maand 100 ideeën om aan brede vorming te doen. We nodigen een ieder die dit een warm hart toedraagt, van harte uit om mee te bouwen!

Klik HIER voor meer informatie.


Filosoferen met kinderen: DiepZinnig!

Op vrijdag 24 en 31 januari en 7 en 14 maart 2014 vindt de training ‘Filosoferen met kinderen 2: DiepZinnig!’ plaats in Utrecht. Tijdens de training verdiepen we de methodiek van het filosoferen met kinderen. We verkennen het landschap van de filosofie, scherpen het analytisch denken en laten ons inspireren door verschillende methodes.

Klik HIER voor meer informatie.


Zin in kunst: verbeelding(skracht) in het onderwijs

Op woensdag 29 januari, 12 februari en 26 maart 2014 vindt de driedaagse training ‘Zin in kunst: verbeelding(skracht) in het onderwijs’ plaats. Kunst leent zich uitstekend om met kinderen in gesprek te gaan over hoe zij tegen de wereld aankijken. Je kunt onderwerpen ook eens van minder voor de hand liggende kanten benaderen en bespreken. Kunst beluisteren of bekijken kan een middel zijn om een ruimere blik te ontwikkelen, om je (opnieuw) over de dingen te verwonderen en ze (anders) te leren zien. Zelf creërend bezig zijn bevordert daarnaast een onderzoekende houding. Verbeelding en kunst zijn bij uitstek geschikt voor het onderwijs; het kan onderwijs (letterlijk) kleur geven.

Klik HIER voor meer informatie.

Leerlingen van het Dr. Mollercollege uit Waalwijk gaan met wiskunde Europa door

(Persbericht Europees Platform)


Wiskunde, waar hebben we dat voor nodig? Dat vragen de leerlingen van het Dr. Mollercollege uit Waalwijk zich na afloop van het internationale wiskundeproject niet meer af. Samen met leerlingen uit Frankrijk, Engeland, Spanje en Duitsland ontdekten ze dat je wiskunde overal tegenkomt in het dagelijkse leven. Het project Sharing Maths in Life in Europe (SMILIE) is door het Europees Platform uitgeroepen tot eTwinning-project van de maand. eTwinning is de online community voor scholen die Europese samenwerking stimuleert met behulp van ict.

Lees HIER verder.

 Gemiddelde basisschoolklas heeft 23,3 leerlingen

(ontleend aan www.rijksoverheid.nl)


De gemiddelde basisschoolklas heeft dit schooljaar 23,3 leerlingen. In het voortgezet onderwijs varieert de gemiddelde groepsgrootte van 21 leerlingen (vmbo) tot 27 leerlingen (havo). Dit schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees HIER verder.


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com