START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5112 maart 2014
                                                                           WEEKBERICHT WEEK 11


CBOO-bestuur bepaalt koers voor 2014 en 2015


Op dinsdag 18 maart a.s. vergadert het CBOO over de actuele situatie in het openbaar onderwijs. Er staan een paar besluiten op het programma. Die hebben betrekking op de vraag hoe het CBOO zich moet opstellen nu twee zaken definitief een kant uitgaan, die de bijl zet aan het zo lang gekoesterde duaal onderwijsstelsel van openbaar en bijzonder onderwijs.

Dat betreft in de eerste plaats door demografische krimp de door MinOCW open gezette deur naar samenwerkingsbesturen en -scholen. Wat in een dergelijke constructie de mogelijkheid is om wettelijk gegarandeerd godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs aan te bieden, is volstrekt onduidelijk. De wetgeving die bedoeld is om GVO en HVO aan te bieden, geldt voor de openbare schoolbesturen; niet voor samenwerkingsbesturen, laat staan dat dit kan worden aangeboden in de samenwerkingsschool. Daar komt nog bij dat de wetgeving ten aanzien van passend onderwijs een besluitvormingsstructuur met samenwerkingsverbanden op meso-niveau met zich meebrengt, die dreigt te verworden tot een bijna niet te doorgronden kluwen van publieke en private bestuursorganen.

Besluitvorming aldaar is op de werkvloer niet meer te traceren. Daarin is het niveau van de schoolbesturen op denominatieve grondslag nog maar zeer gedeeltelijk autonoom in het eigen handelen. Immers, in de samenwerkingsverbanden moeten besluiten worden genomen - en door de schoolbesturen afzonderlijk worden geaccepteerd - die doorwerken op bestuursniveau in een inmiddels vertroebeld duaal stelsel.

Kortom, genoeg redenen om in de volgende CBOO-berichten ten aanzien van het voorgaande duidelijk en helder keuzes, overwegingen en daaraan gerelateerde besluiten te publiceren, die zowel in het politieke domein als in het onderwijsveld duidelijk maken waar het CBOO vanaf 18 maart a.s. staat!

 
Uitnodiging studiemiddag PC GVO 2014

GVO: een samenspel
Over de verbinding met je collega’s, je school en het levensbeschouwelijk speelveld

(ingekomen bericht van Protestants Centrum GVO)


Graag willen wij jullie van harte uitnodigen voor de studiemiddag voor docenten Protestants GVO op vrijdag 28 maart 2014 in De Lichtboog te Houten.

Workshops
De studiemiddag staat in teken van verbinding. In diverse workshops is aandacht voor het leren van elkaar als collega’s; het profileren van GVO op school en de plaats van GVO binnen het algehele levensbeschouwelijke onderwijs. Op deze studiemiddag kun je één uitgebreide workshop volgen. We willen je vragen om de beschrijving van de workshops door te nemen en je eerste, tweede en derde keus te bepalen. De inschrijving van de workshops vindt plaats op de middag zelf.

Aanmelding
Graag aanmelden vóór 20 maart 2014 via het aanmeldingsformulier op onze website www.pcgvo.nl. Op de website en in de bijlage vind je informatie over het programma en een overzicht van de workshops. Deelname aan deze middag levert 3 studiepunten op.

Voor vragen kun je een mail sturen naar: b.bas@pcgvo.nl


  
Amersfoortse scholen niet happig op homoemancipatie

(persbericht EduDivers)


Homoemancipatie is voor veel Amersfoortse scholen nog een brug te ver. ‘We hebben onze handen al behoorlijk vol aan multiculturaliteit’, kregen medewerkers van de Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit regelmatig te horen wanneer ze scholen belden om het over hun seksuele diversiteitprogramma te hebben.

Homoemancipatie is op dit moment een heet hangijzer. Nadat de Amersfoortse Henk Bouwmeester een noodkreet op Facebook plaatste omdat hij weer terug 1 moet naar de woning waar hij vanwege zijn geaardheid wordt gepest, ontplofte de lokale Amersfoortse politiek en werden er zelfs kamervragen gesteld.

Hoewel Amersfoort tot voor kort nog bekend stond als koplopergemeente op het gebied van homoemancipatie vindt ook hier 32 procent van de jongeren het ‘een beetje raar’ om op iemand van hetzelfde geslacht te vallen, 11 procent vindt het ‘erg raar’ of zelfs ‘verkeerd’, blijkt uit de Amersfoortse jongerenstadspeiling. Dat betekent dat bijna de helft van de jongeren in Amersfoort licht tot zwaar afkeurend tegenover homoseksualiteit staat.

Lees HIER verder.

  
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com