START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12  - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5116 april 2014
                                                                           WEEKBERICHT WEEK 16


School & Wet, een uitstekende juridische aanvulling op uw kennis van het onderwijs


Als directeur, leerkracht of bestuurder wordt u regelmatig geconfronteerd met juridische vraagstukken, bijvoorbeeld over bevoegdheden, fusies en medezeggenschap. Het is niet eenvoudig een weg te vinden door een woud van regels. School & Wet helpt u daarbij.

In School en Wet staat de praktijk van het onderwijsrecht centraal. Juridische kwesties worden helder en deskundig uitgelegd. De voordelen van School en Wet:

           onafhankelijkheid en deskundigheid
           meer dan 90 jaar toonaangevend
           onontbeerlijk voor iedereen die op de hoogte moet blijven van onderwijsrecht.

In School & Wet nummer 2 van 2014 wordt uitvoering aandacht besteed aan de personele gevolgen van passend onderwijs en het tripartiete convenant, de wijzigingen die zijn ingezet m.b.t. flexibele arbeid en in Kroniek: Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen.

Voor aanmelding als abonnee, klik HIER.

Zeer de moeite waard is het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht . Voor informatie daarover, klik HIER.


Toekomstvisie op ontzuild onderwijsbestel


Met deze titel worden in het aprilnummer van School!, magazine van de VOS/ABB en VOO, op blz. 12 en 13 samenvattingen gegeven van drie bijdragen in de  "School!gids". Deze gezamenlijke uitgave van de VOS/ABB en VOO blikt vooruit op het ontzuilde onderwijsbestel.

Daarnaast biedt dit nummer van School! ondermeer een terugblik op de door VOS/ABB en VOO georganiseerde "School!Week”, het knellende aspect van krimp (blz. 18 en 19) en de aanpak van medezeggenschap bij krimp (blz. 24). Omdat de VOS/ABB de mogelijkheid biedt dit aprilnummer van School! gratis te downloaden, maakt het CBOO graag van de gelegenheid gebruik om de honderden lezers van CBOO-berichten kennis te laten nemen van deze artikelen. Het geeft (een) interessante visie(s), waar het CBOO na de meivakantie inhoudelijk op zal ingaan.

Voor School!, klik HIER.
Onderwijsalliantie seksuele diversiteit (OSD) brengt nieuwsbrief uit


De OSD waarin ook het CBOO participeert, brengt digitale nieuwsbrieven uit. Hieronder wordt deze keer integraal de gehele tekst van de nieuwsbrief afgedrukt om er kennis mee te maken. Volgende nummers van de nieuwsbrief worden aangegeven met een link, maar wel met vermelding van de voornaamste onderwerpen.

Nieuwsbrief #1, april 2014 (klik HIER om de links aan te kunnen klikken):  
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com