START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 518 januari 2014
                                                                           WEEKBERICHT WEEK 2


CBOO bestuursmutaties

 

De heer J.H.O. Grönloh is afgelopen najaar om persoonlijke redenen uit het CBOO-bestuur getreden. Nieuw in het CBOO-bestuur is de heer H. Hommen uit Kerkrade. Hij bemant momenteel samen met de heer H. Klijnsmit ook het bestuur van de Stichting Ouders. Teruggekeerd in het CBOO bestuur is de heer J. Hendriks, die al eerder tot 2011 in het CBOO de Stichting GVO vertegenwoordigde. In de tussenliggende periode vertegenwoordigde de heer P. den Dikken GVO in het CBOO-bestuur. Deze is medio juni 2013 afgetreden.

 
Lancering Brede Vormingslijst 2014 van Centrum HVO

(persbericht Stichting HVO)


Op 7 januari 2014 heeft Centrum HVO de Brede Vormingslijst 2014 met 100 ideeën en tips op haar site gepresenteerd. Het doel van deze lijst is om mensen in onderwijspraktijken, maar ook daarbuiten, te inspireren en handvatten te bieden om met brede vorming (Bildung) aan de slag te gaan. Dit betekent onderzoeken wie je bent, wat je belangrijk vindt, en hoe te verbinden met andere mensen en de wereld om je heen vanuit onbevangen openheid, waardoor je je meer verantwoordelijk voelt voor je eigen leerproces en voor wat er om je heen gebeurt. Met brede vorming draag je bij aan het ideaal van mens-zijn en medemenselijkheid.

Voor meer informatie, klik HIER.

 
AOb Groep Openbaar Onderwijs is gestart met onderwijscafé’s


De belevingswereld van de geledingen in het openbaar onderwijs kunnen soms heel verschillend zijn. Dat ervoer het AOb groepsbestuur openbaar onderwijs toen het van start ging met een reeks onderwijscafé’s.

De aftrap werd op 28 november jl. verricht in een openbare bijeenkomst voor onderwijspersoneel aan openbare scholen in hotel Haarhuis in Arnhem. Het is de bedoeling dat het groepsbestuur in de loop van 2014 meer bijeenkomsten organiseert om te peilen in hoeverre de AOb-leden in het openbaar onderwijs tevreden zijn over hun werkomgeving. De resultaten zullen ter sprake komen in het CBOO-bestuur om te bezien in hoeverre het CBOO een positief katalyserende rol kan spelen.

Voor een korte weergave van de AOb groepsbijeenkomst openbaar onderwijs, klik HIER.

 
VOS/ABB verhuist op 13 januari 2014

(ontleend aan de VOS/ABB-website)


Op maandag 13 januari gaat VOS/ABB verhuizen. De vereniging komt nog dichter bij station Woerden te zitten. Het kantoorpand aan de Houttuinlaan 8 is intern grondig verbouwd. De vereniging heeft er straks de beschikking over een grote zaal voor het organiseren van cursussen en andere bijeenkomsten.

Klik HIER voor meer informatie.


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com