START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12  - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5114 mei 2014
                                                                           WEEKBERICHT WEEK 20


Lijdensweg duaal onderwijsstelsel nog lang niet ten einde


Dat het Duaal Onderwijsstelsel op denominatieve grondslag steeds moeilijker houdbaar is, wordt nog maar van weinig kanten ontkend. Steeds meer actoren treden in het strijdperk om creatieve oplossingen te bedenken voor een situatie, waarin het moeilijk is (geworden) openbaar en bijzonder onderwijs naast elkaar te handhaven. Dit doet zich vooral voor in gebieden met demografische krimp.

In maart jl. heeft het PvdA Tweede Kamerlid Ypma een initiatiefnota naar de kamer gestuurd met een Proeve van Wet, die een oplossing moet bieden voor de "samenwerkingsschool" waar openbaar en bijzonder onderwijs naast elkaar moeten bestaan. 

Staatssecretaris Sander Dekker heeft n.a.v. de MinOCW-brief van 29 mei 2013 aan de TK, waarin de problematiek ook aan de orde wordt gesteld, het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR) gevraagd hem te adviseren in deze kwestie. Op 28 april heeft de Staatssecretaris dat advies met een aanbiedingsbrief naar de TK gestuurd.

VOS/ABB-jurist Mr. R. Bloemers heeft van het zeer gedegen NCOR-advies een korte samenvatting gemaakt, waarin een paar kernpunten van het advies op een rijtje worden gezet.

Het CBOO-bestuur bestudeert momenteel alle stukken en zal voor half juni een commentaar m.b.t. het thema samenwerkingsscholen en -besturen geven. Een concept wordt in de CBOO-bestuursvergadering van 10 juni a.s. besproken, eventueel geamendeerd en daarna vastgesteld. Voor het CBOO-standpunt inzake de problematiek t.a.v. de samenwerkingsschool in het huidige duaal bestel, zal vervolgens zeer ruim in het onderwijsveld, politiek en andere maatschappelijk relevante kringen aandacht worden gevraagd.


Coöperatie voor Basisscholen timmert aan de weg


Als de laatste school van het dorp dicht gaat, is dat een klap voor de gemeenschap. Vaak wordt er op grond van economische motieven over besloten, óók als de school goed presteert. Het belang van de jonge kinderen en de dorpsgemeenschap komt dan helaas op de tweede plaats.

Er is nu een prima oplossing; scholen kunnen zich aansluiten bij een Coöperatie van Scholen, die maar één doel heeft: Met sluiting bedreigde kleine scholen open houden, aldus de landelijke initiatiefgroep Coöperatie Scholen.

Lees HIER verder.

 


Is de regie bij onderwijsbeleid zoek?


In het voorgaande is de lezer(es) getuige van de intellectuele worsteling, die nderwijsjuristen voeren met als inzet de buitengewoon lastige materie rond de samenwerkingsschool en het samenwerkingsbestuur. Het CBOO-bestuur kan zich niet aan de indruk onttrekken dat men in krimpgebieden de uitkomst van voornoemde worsteling niet afwacht. Schoolbesturen aldaar lijken met publiek (belasting)geld gewoon hun gang te gaan en alvast daden te stellen zonder dat de lokale overheden daar vat op krijgen.

Voor een indruk hiervan, lees HIER verder.
HVO organiseert Intervisie trainingen


U maakt deel uit van een intervisiegroep, begeleidt intervisiegroepen of wilt dat gaan doen. U wilt graag dat iedereen iets leert, dat de deelnemers van de intervisiegroep naar huis gaan met het gevoel dat de bijeenkomst echt meerwaarde heeft gehad. Kortom, u wilt uw intervisie professionaliseren.

Tijdens de training Intervisiegroepen begeleiden leert u verschillende intervisiemethoden kennen en ook wanneer u deze kunt inzetten. U onderzoekt hoe u ervoor kunt zorgen dat er effectief en betekenisvol gewerkt wordt tijdens een intervisiebijeenkomst. Nadat u deze training gevolgd heeft kunt u zelf een intervisiegroep opstarten en op een adequate manier begeleiden. U ontvangt een handleiding, waarin 7 methodieken in een werkmodel zijn uitgewerkt en waarmee direct in de praktijk gewerkt kan worden. Bijgeleverd wordt een cd met tips voor de inrichting van een eigen intervisiekoffer.

Data
           Optie 1: 28 mei 2014 en terugkomdag op 12 november 2014
           Optie 2: 12 september 2014 en terugkomdag op 23 januari 2015
           Optie 3: 8 januari 2015 en terugkomdag op 21 mei 2015

Tijd
           Optie 1: 28 mei 2014: 10.00u - 16.00u; 12 november 2014: 14.00 - 18.00u
           Optie 2: 12 september 2014: 10.00u - 16.00u; 23 januari 2015: 14.00 - 18.00u
           Optie 3: 8 januari 2015: 10.00u - 16.00u; 21 mei 2015: 14.00 - 18.00u

Locatie
Centrum voor Humanistische Vorming, Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht (routebeschrijving)

Kosten
€ 450,- (inclusief lunch en materialenpakket à € 55,-)

Deelnemers
Minimaal 4

Competenties
           Competent in het samenwerken met collega’s
           Competent in reflectie en professionele ontwikkeling

Inschrijven
Optie 1
Optie 2
Optie 3

Voor meer informatie over de intervisie trainingen, klik HIER.

Internationalisering krijgt nieuwe impuls


Het Europees Platform voor het Onderwijs en het Nuffic geven hieromtrent nadere informatie.

Lees HIER verder.

Lesmaterialenwedstrijd relevant voor schoolleiders


De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit roept scholen op inspirerende voorbeelden van lesmateriaal over seksuele diversiteit in te sturen en te bediscussiëren. Behandeling van het thema is sinds 2013 verplicht. De inspectie kan u hierop gaan bevragen. Door docenten te vragen mee te doen aan de wedstrijd, kunnen schoolleiders op een natuurlijke manier de discussie hierin in het team organiseren.

Lees meer op www.lesmaterialenwedstrijd.nl.


Gepubliceerd of zelfgemaakt materiaal

Iedereen die betrokken is bij een school kan een voorbeeld indienen. Het kan een kopie zijn van bestaand lesmateriaal of nieuw of zelfgemaakt en ongepubliceerd materiaal. Voorwaarde is wel dat docenten het materiaal zonder begeleiding kunnen gebruiken en dat (onderdelen ervan) mogelijk kunnen worden meegenomen in reguliere schoolboeken. Als inzenders bestaand materiaal indienen, moeten ze een scan van de relevante pagina’s meesturen  en toelichten waarom het zo goed (of slecht) is. In dat geval gaat de prijs naar de inzender met de beste argumentatie.

Prijsuitreiking roze zaterdag
Leerlingen, docenten, lerarenopleiders, schoolleiders, maar ook ouders en voorlichters maken kans op een hoofdprijs van € 650,- en een troostprijs van € 250,-. Maar ook wordt een kleine prijs van € 100,- uitgeloofd voor degene die het “slechtste” voorbeeld aanlevert. Een jury van deskundigen en belangrijke onderwijsmensen zal eind juni beslissen naar wie de prijzen gaan. Voorbeelden waarvan ook het materiaal is meegeleverd, hebben voorrang. Tot 14 juni kunnen voorbeelden worden ingediend. De prijs zal uitgereikt worden op 5 juli tijdens Roze Zaterdag 2014 in Eindhoven.

Levendige discussie
De alliantie wil met de wedstrijd vooral de discussie losmaken over wat nu eigenlijk goed lesmateriaal is. De kerndoelen maken voorlichting weliswaar verplicht, maar schrijven niet voor hoe je dat moet doen. En de ideeën over wat goede voorlichting is, lopen sterk uiteen. Tijdens de wedstrijd zal de alliantie daarom regelmatig voorbeelden van lesmaterialen publiceren op de Mijn-ID Facebook pagina en deskundigen en het publiek vragen daarop te reageren. Uit de discussies komen mogelijk redenen naar voren waarom materiaal goed of minder goed is. Daar kunnen uitgevers en docenten iets aan hebben.

Jezelf kunnen zijn op school
De wedstrijd is onderdeel van de MijnID campagne. Met de MijnID campagne streeft de alliantie ernaar dat op iedere school een ambassadeur komt die het initiatief neemt tot een schoolklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn, ook als je LHB of T bent. “Een prettige sfeer en gerichte aandacht voor seksuele diversiteit in de lessen en dus schoolboeken gaan hand in hand”, zegt Marinus Schouten, coördinator van de campagne. De MijnID campagne is een initiatief van de Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit. De alliantie bezoekt iedere maand scholen en gemeenten in een andere regio. Intussen zijn er 170 ambassadeurs.

Gesprekken met uitgevers
De leermiddelenwedstrijd is het niet het enige initiatief om het debat te openen over de vraag op welke manier seksuele diversiteit in de schoolboeken opgenomen kan worden. De VO-raad en de PO-raad, de verenigingen van bestuurders van het basis- en voortgezet onderwijs, hebben EduDivers de opdracht gegeven om voorbeelden van reguliere schoolboeken en lespakketten te analyseren en daarna in gesprek te gaan met uitgevers, docenten, lerarenopleiders, ouders en leerlingen.

  
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com