START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12  - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 512 juli 2014
                                                                           WEEKBERICHT WEEK 27


CBOO-bestuur over de samenwerkingsschool


In de bestuursvergadering van 10 juni jl. heeft het CBOO-bestuur zich gebogen over het fenomeen van de samenwerkingsschool. Het had inmiddels kennis genomen van de standpunten van MinOCW, TK-leden en onderwijsorganisaties over deze kwestie. Het stemde vervolgens in met de inhoud van een bestuursnotitie, waarvan een vijftal conclusies als volgt luidt:

Het openbaar onderwijs biedt een ideale combinatie van fundamenten voor een landelijk onderwijsstelsel, waarbij:

a.     Er voor het funderend onderwijs sprake is van bekostiging en democratische eindcontrole van overheidswege.

b.     Vigerende wetgeving m.b.t. levensbeschouwelijkheid uit 2008 aan ouders die dit wensen de mogelijkheid biedt om door de overheid bekostigd GVO/HVO-onderwijs te ontvangen.

c.      Het openbaar onderwijs een variëteit aan bestuursvormen biedt, die de band met en eindcontrole van de overheid als bekostiger en borger van funderend onderwijs garandeert.

d.     Dat op een vrij eenvoudige manier één bestuursvorm, die tot nu toe in het openbaar onderwijs nog niet is gerealiseerd, nl. de vereniging die in de vorm van een Initiatief Wetsvoorstel bij zowel bij de politieke partij D66 als bij de Algemene  Onderwijsbond (AOb) op de planken ligt, de gang naar een Wet snel kan doorlopen. Met die bestuursvorm kan de zo noodzakelijke en door velen gewenste rol voor ouders en docenten ook in het openbaar onderwijs worden gerealiseerd.

e.     Dat daarmee zowel overheid als alle onderwijsparticipanten bijna 100 jaar na de onderwijspacificatie van 1917 op een eigentijdse manier kunnen beschikken over een efficiënt onderwijsstelsel, dat overbodige kosten van het huidige duale stelsel achter zich laat, te beginnen in krimpgebieden. Het openbaar onderwijs biedt met kleine aanpassingen daartoe alles wat nodig is!

Voor de bestuursnotitie, klik HIER.

De komende maanden gaat het CBOO deze zienswijze breed uitdragen in de onderwijswereld en in de politiek.


DGPO vertegenwoordiging CBOO-bestuur


Op 10 juni jl. heeft Albert Zark afscheid genomen als CBOO-bestuurder. Hij vertegenwoordigde de Directiegroep Primair Onderwijs (DGPO) van de AOb in het CBOO- bestuur. Inmiddels heeft het DGPO-bestuur als opvolger van Zark voorgedragen de heer Vincent.H.C Kalshoven. Vincent Kalshoven is directeur van openbare basisschool "De Tandem" in IJsselstein. Verder is hij ondermeer vakbondsconsulent in AOb-rayon NW.

Kaklshoven zal aanwezig zijn en worden benoemd in de eerstvolgende CBOO-bestuursvergadering.

  


Nogmaals Wiel Veugelers


In de vorige CBOO-berichten ging Wiel Veugelers in op het belang van binden en verbinden voor het onderwijs. Dat deze begrippen ook een rol spelen bij het WK-voetbal blijkt uit de blog die Wiel Veugelers heeft op www.human.nl.

 
Een brug tussen Nederlandse en Poolse leerlingen

Persbericht Europees Platform - 2 juli 2014


In het project Let’s go over the bridge werken leerlingen van het PENTA CSG Jacob van Liesveldt uit Hellevoetsluis samen met leerlingen uit Polen. Ze leren elkaar hierdoor goed kennen en overbruggen letterlijk en figuurlijk de afstand die er tussen hen is. Binnen de stroming tweetalig onderwijs (tto), waarbij ook de 17 betrokken leerlingen meer dan de helft van de vakken in het Engels volgen, is dit project een mooie kans om de Engelse taal in de praktijk toe te passen.

Tweetalig onderwijs is populair in Nederland. Inmiddels bieden al ruim 130 middelbare scholen deze onderwijsvorm aan. Vakken als bijvoorbeeld geschiedenis en aardrijkskunde worden dan geheel in het Engels gegeven. Het spreekt als vanzelf dat dit de Engelse taalvaardigheid van de leerlingen ten goede komt. Maar nog interessanter wordt het wanneer ze worden gekoppeld aan een leerling in het buitenland. Dat doen ze via eTwinning. Naast het communiceren in het Engels, leren ze meer over elkaars omgeving en cultuur.

Internationaliseren in Hellevoetsluis
Aardrijkskundedocent Peter Doeleman en Informaticadocent Jan Simon van der Linde besloten zich bij eTwinning aan te sluiten om in contact te komen met buitenlandse partnerscholen. eTwinning is een online community voor scholen die Europese samenwerking stimuleert met behulp van ict. Met een school in het noorden van Polen startten Doeleman en Van der Linde begin dit schooljaar een internationaal samenwerkingsproject. Het doel is dat de leerlingen elkaar leren kennen door middel van opdrachten over de geschiedenis, infrastructuur, cultuur en het toerisme in beide landen.

In een chatsessies maakten de leerlingen voor het eerst kennis met hun Poolse leeftijdsgenoten. Binnen het eTwinning-project werken de deelnemers in een online afgesloten werkruimte, waarin ze veilig met elkaar kunnen chatten. Een van de verschillen die Lisanne de Lange, derdeklasser van Jacob van Liesveldt, opmerkte is dat op de Poolse school alle niveaus bij elkaar in de klas zitten. De school daar is een stuk kleiner. Het chatten is een terugkerend item, iedere donderdagavond zijn de Nederlandse en Poolse leerlingen online om met elkaar te kletsen. Volgens leerlinge Anne Troost is dat erg gezellig. Zelfs buiten de chat is er geregeld contact met elkaar via Facebook en WhatsApp.

Internationaliseren in Polen
Het online contact was een goede voorbereiding op de fysieke ontmoeting in mei in Polen. Een van de opdrachten die Doeleman, Van der Linde en hun Poolse collega’s Anita Krzyzanowska en Lucyna Majcher hadden bedacht was picture in the picture. In geschiedenisboeken zochten de leerlingen oude foto’s uit de omgeving. Met die foto’s gingen ze op pad, en maakten mét de oude foto een nieuwe foto op de dezelfde plek. Lisanne de Lange: “Omdat we naar bepaalde plekken in Naklo nad Notecia moesten lopen konden we meteen iets van het stadje zien. Het was ook leuk om te zien hoe het gebouw en de plek op de foto is veranderd.”

Anne Troost: “Ik heb veel over de geschiedenis van Polen geleerd, maar ook over andere dingen zoals het traditionele eten en de cultuur. Bovendien heb ik veel nieuwe vrienden gemaakt. Niet alleen Poolse vrienden, maar ik ben ook closer geworden met mijn Nederlandse klasgenoten.” Volgens Doeleman slaat eTwinning enerzijds een brug tussen tto en Engels in de praktijk. En anderzijds een brug tussen de Nederlandse en Poolse cultuur. “Mijn credo the world is a village krijgt vorm door middel van eTwinning: leerlingen die veraf lijken te zijn, zijn opeens je naaste buren”, aldus Doeleman.

Internationaliseren in onderwijs
Het ‘Europees Platform - internationaliseren in onderwijs’ inspireert door te laten zien wat de meerwaarde van internationalisering is. Wij delen graag de succesverhalen en ondersteunen internationaliseren in onderwijs met kennis en overheidssubsidies. Medewerkers en ambassadeurs adviseren stap voor stap op professionele wijze. Zowel basis-, als voortgezet onderwijs én lerarenopleidingen kunnen van onze expertise profiteren. Immers: internationalisering versterkt de kwaliteit van het onderwijs.
Zomervakantie 2014


In de regio Noord-Nederland begint voor het PO aan het einde van deze week de zomervakantie. In de komende weken volgen na elkaar de regio’s Zuid- en Midden-Nederland. Daarom is dit bericht het laatste dat in het schooljaar 2013-2014 verschijnt.

Dat betekent niet dat gedurende 2 maanden het CBOO-secretariaat gesloten is. Via e-mail en ook telefonisch is het secretariaat permanent bereikbaar via info@cboo.nl, mhietbrink48@gmail.com of telefonisch via 06-53974437. U wordt bij geen gehoor z.s.m. teruggebeld. Ook wordt toezending van actuele zaken per e-mail of een telefoontje over zaken het openbaar onderwijs betreffende die zich afspelen in juli en/of augustus 2014, zeer op prijs gesteld. Er wordt dan meteen “werk” van gemaakt en er zal in de PR-sfeer, indien relevant, onmiddellijk na de zomervakantie aan de desbetreffende zaken aandacht worden besteed via CBOO-berichten.

Het DB/CBOO wenst alle lezers/lezeressen van CBOO-berichten een goede, hopelijk mooie en welverdiende zomervakantie 2014 toe!

Het eerstvolgende CBOO-bericht wordt verzonden aan het einde van week 35.


  
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com