START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5116 januari 2014
                                                                           WEEKBERICHT WEEK 3


15 jaar Kortlopend Onderwijsonderzoek (KLOO)


In 2014 is er geen mogelijkheid meer om Kortlopend Onderwijsonderzoek aan te vragen. Dit komt omdat het ministerie van OCW heeft besloten de SLOA-regeling voor de LPC, waaruit het Kortlopend Onderwijsonderzoek werd bekostigd, te beëindigen. Alle middelen voor onderzoek worden gebundeld en uitgezet door het nieuw opgerichte NRO, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Anje Ros van KPC Groep, die het Kortlopend Onderwijsonderzoek samen met haar collega’s 15 jaar heeft gecoördineerd, blikt met veel genoegen terug op deze periode: “Door de  laagdrempelige procedure en de relatief korte looptijd, heeft het Kortlopend Onderwijsonderzoek veel scholen geholpen om antwoorden te vinden op allerlei vragen waar zij tegenaan liepen.” De onderzoeksrapporten zijn voorlopig nog te downloaden op de site van KPC Groep.

Anje Ros en Anne ter Beek hebben geëvalueerd wat het Kortlopend Onderwijsonderzoek heeft betekend en aanbevelingen opgesteld voor het NRO voor de aanbesteding van praktijkgericht onderzoek. Het evaluatierapport ‘De praktijk van onderzoek, 15 jaar Kortlopend Onderwijsonderzoek’ is gepresenteerd op de afsluitende conferentie in het najaar en is eveneens op de site te vinden.

Voor meer informatie over mogelijkheden voor en de impact van praktijkgericht onderzoek, kunt u terecht bij Anje Ros.

 
Openbaar onderwijs verbindt


De VOS/ABB en de VOO organiseren ook in 2014 een Schoolweek Openbaar Onderwijs. In het kader daarvan wordt in het midden van die week een conferentie gehouden. Voor meer informatie over deze conferentie en voor aanmelding kunt u HIER klikken.

 
Focus op openbaar onderwijs


Vanuit het CBOO-netwerk werd aan het CBOO-secretariaat een artikel toegezonden, dat weliswaar dateert uit maart 2013, maar niettemin een goede beschrijving geeft van wat het schoolbestuur voor primair openbaar onderwijs in Alblasserwaard Vijfheerenlanden inzet om levensbeschouwelijk onderwijs tot een succes te maken.

 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com