START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12  - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 511 oktober 2014    
                           WEEKBERICHT WEEK 40


Het wringt nog steeds!


Vanaf 1994 is in het openbaar onderwijs een verzelfstandigingsproces ingezet, waarbij het "op afstand" kwam te staan van de eindverantwoordelijke gemeente(n). In rap tempo is vervolgens een proces in werking gesteld, waarbij het overgrote deel van de openbare scholen de stichting als bestuursvorm kreeg. Nu is deze bestuursvorm niet alom bekend om zijn democratisch gehalte. Op zich hoeft dat niet erg te zijn, maar het gaat in dit geval wel om "van overheidswege" gegeven onderwijs, dat met publiek (belasting)geld wordt gefinancierd. De verantwoordingsplicht naar de gemeenten en dus naar de publieke gemeenschap is maar heel minimaal, maar zelfs daar blijkt een (verzelfstandigd) openbaar schoolbestuur moeite mee te hebben

Lees HIER verder.


Kerndoel m.b.t. bespreking seksuele diversiteit in het onderwijs

 

De voorzitter van de PO Raad is het niet eens met deze wettelijke verplichting. Daarop reageert ex-voorzitter van het CBOO en bestuurslid van het Studiecentrum Openbaar Onderwijs, prof. dr. R.A.P. Tielman in zijn blog:


Homovoorlichting

In dagblad Trouw van 10 september 2014 stelt de voorzitster van de Nederlandse koepel van basisscholen (de PO-Raad), in strijd met de huidige wet- en regelgeving, dat "de keuze of je voorlichting geeft over homoseksualiteit natuurlijk precies zo'n thema is dat je aan de leerkracht en de school zelf moet overlaten."  Wat daar "natuurlijk" aan zou zijn, daar kom ik later op terug.

In de afgelopen 25 jaar heb ik als toenmalig voorzitter van het landelijk platform openbaar onderwijs CBOO van nabij gezien dat de (tot voor kort) vrijwillige homovoorlichting in de praktijk betekende dat er meestal geen aandacht aan homoseksualiteit werd besteed. Uit mijn blogbericht van vorige week over homojongeren blijkt waarom doodzwijgen in vaak homovijandige scholen sommige homo/lesbische/biseksuele jongeren de dood in drijft. Dat wil de voorzitster van de PO-Raad toch niet op haar geweten hebben?

Ik ben het met de voorzitster van de PO-Raad eens dat de overheid niet op de stoel van de leerkrachten moet gaan zitten. Maar uitgerekend het gebleken onvermogen van de meeste docenten om met homoseksualiteit om te gaan, maakt duidelijk dat op sommige gebieden de overheid wel degelijk regels mag opstellen om vermijdbare zelfdodingen te voorkomen. Ik ben blij dat de minister van Onderwijs, de minister van Volksgezondheid en de Tweede Kamer hier anders over denken dan de voorzitster van de PO-Raad.


Lees HIER verder.

En zo kijkt dagblad Trouw er tegenaan.

    
Vooraankondiging School!week 2015


De Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) organiseert samen met de VOS/ABB ook in 2015 weer een School!week, waarin de kernwaarden van het openbaar onderwijs en een daaraan gekoppeld programma centraal staan.

Voor meer informatie kunt u HIER klikken.


PvdA TK-lid komt met Initiatiefwetvoorstel voor het openbaar onderwijs


Mevr. Loes Ypma komt met een initiatief wetsvoorstel inzake levensbeschouwelijk onderwijs in openbare scholen, aldus de website van haar partij.

De nadere motivering is te vinden in de Memorie van Toelichting.


Europees Platform: drie scholen voortreffelijk in internationaliseren!

(Persbericht Europees Platform)


Het nieuwe schooljaar is nog vers, desalniettemin is de aftrap voor een aantal scholen goed begonnen. Zij winnen ieder € 1.000 voor ict-middelen met hun internationaliseringproject. In drie verschillende categorieën hadden zij het beste eTwinning-project van 2014. Op 1 oktober is het zover, dan nemen de betrokken leerlingen de cheque in ontvangst tijdens de feestelijke prijsuitreiking. eTwinning is de online community voor scholen die Europese samenwerking stimuleert met behulp van ict.

Jaarlijks wijst het Europees Platform de beste internationale samenwerkingsprojecten van het afgelopen schooljaar aan. Hierbij wordt vooral gelet op het gebruik van technologie, de samenwerking, creativiteit en duurzaamheid. Door de hoeveelheid kwalitatief hoge inzendingen was het dit jaar niet makkelijk. Maar na intensief juryberaad werd het duidelijk.

Lees HIER verder.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com