START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12  - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 518 oktober 2014    
                           WEEKBERICHT WEEK 41


Onderwijspolitiek na Commissie Dijsselbloem


Het is al een tijd geleden dat minister Dijsselbloem door het leven ging als TK-onderwijsspecialist. In 2008 kwam zijn parlementaire onderwijscommissie tot een aantal conclusies waarvan de kern was, dat de actoren in het onderwijs - en dan met name de leraren - werden doodgeknuffeld door de politiek en in het kielzog daarvan de pedagogische centra.

Op donderdag 2 oktober heeft de Onderwijsraad een rapport het licht doen zien, dat handelt over de onderwijspolitiek na de commissie Dijsselbloem. De hieronderstaande link geeft u rechtstreeks toegang tot de website van de Onderwijsraad, waarin e.e.a. wordt verduidelijkt. Rechts ziet u een aantal documenten genoemd die u na aanklikken kunt downloaden.  Het CBOO-bestuur zet deze kwestie prominent op de agenda voor de bestuursvergadering van 18 november a.s.

Voor de website van de Onderwijsraad, klik HIER

Deze documenten worden behandeld in samenhang met de visiedocumenten van het CBOO inzake samenwerkingsscholen/-besturen en de toekomst van het Nederlandse onderwijsbestel.

Medio november treedt het CBOO-bestuur naar buiten met de resultaten van het overleg.


Gesteggel over grondwetsartikel 23


Op maandag 29 september jl. sprak de Vaste Kamercommissie (VKC) onderwijs van de Tweede Kamer tijdens een notaoverleg met staatssecretaris Dekker over de vrijheid van onderwijs. Ook het advies Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief, dat de raad in april 2012 uitbracht, stond op de agenda.

“Er moet meer ruimte komen voor het stichten van scholen. Een school die voldoende leerlingen weet te trekken en vooraf deugdelijk onderwijs garandeert, voorziet in een maatschappelijke behoefte en heeft recht op overheidsbekostiging.” Dat stelde de Onderwijsraad in zijn advies Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief, dat hij op verzoek van de Tweede Kamer schreef en in april 2012 publiceerde. Stichting van scholen moet ook mogelijk zijn op basis van pedagogische visies of relatief nieuwe levensbeschouwelijke overtuigingen.

Op dit moment is deze mogelijkheid er niet. De overheid kan openbare scholen stichten en ouders en schoolbesturen kunnen bijzondere scholen oprichten, maar het laatste kan alleen op basis van een (in de samenleving zichtbare) levensbeschouwelijke of religieuze oriëntatie. Om dit te veranderen is een ruimere interpretatie nodig van artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs regelt.

Het concept verslag van de discussie in de VKC onderwijs is bijna vermakelijk, vermakelijk in die zin, dat TK-leden uit heel verschillende partijen om de hete brij dansen en een onwezenlijke discussie voeren rond een achterhaalde denominatieve onderwijsstructuur. Dit concept verslag geeft een goed beeld van de dilemma's waar de VKC Onderwijs kennelijk voor staat.

    
Elkaar waarderen kun je leren

- Festival voor Sociale Veiligheid op School -


Er zijn onderwerpen die heftige emoties en reacties oproepen bij leerlingen, zoals de holocaust of IS, maar ook homoseksualiteit is zo’n thema. Scholieren beroepen zich bij het uiten van deze gevoelens en meningen op hun ‘geloof’, ‘vrijheid van meningsuiting’ of ‘dat voel ik nou eenmaal zo’. Op zo’n manier met elkaar omgaan zorgt voor een sociaal onveilige sfeer op school. Docenten vinden het erg lastig om hier adequaat op te reageren en daarbij spelen verschillende vragen een rol….

Lees HIER verder.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com