START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12  - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5130 oktober 2014   
                          WEEKBERICHT WEEK 44


'School en Wet' over Goed Bestuur en Governance


In het vakblad voor onderwijsjuristen 'School en Wet' nummer 5 van 2014 (blz.9 t/m 14), gaat prof. mr. P.W.A. Huisman in op de ontwikkelingen rond goed bestuur in het primair en voortgezet onderwijs in de periode 2013 - 2014. De minister en de staatssecretaris hebben na het verschijnen van de agenda "versterking bestuurskracht" van april 2013 een aantal maatregelen aangekondigd, die zijn neergeslagen in een conceptwetsvoorstel waar via de ‘internetprocedure’ op gereageerd kan worden.

In het artikel bespreekt Huisman een groot aantal aspecten en rijgt ze aaneen tot een samenhangend geheel. Om een indruk te geven de volgende aspecten:

- De governance in het (huidige bestuurs)stelsel is nog niet volgroeid en moet nog versterkt worden. Er kunnen vraagtekens gezet worden bij het financieel beheer en de bestuurbaarheid van grote complexe instellingen.

- De bewindslieden stellen dat de centrale besturingsfilosofie van dit kabinet voor het onderwijs is gebaseerd op systeemsturing, een model dat zit tussen hiërarchische centrale sturing met veel regels van de overheid en zelfregulering door de sector of de beroepsgroep. Een volgens Huisman voor de beroepsgroep - en voor de wetgever - moeilijk te hanteren begrip, omdat niet duidelijk is wanneer de overheid wel of niet ingrijpt.

- De positie van een aantal actoren gaat veranderen. Zo krijgt de medezeggenschap een uitdrukkelijker positie als tegenmacht tegen het bestuur en zal de inspectie zich ook gaan richten op het bestuurlijk handelen en zullen de bevoegdheden van de minister bij falend bestuur worden uitgebreid.

- Ook wordt door MinOCW een aantal wijzigingen in de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) aangekondigd. Zo komt er een rechtstreeks recht van de medezeggenschapsraad op de vergoeding van kosten van rechtsbijstand, het rechtstreeks toekomen van het scholingsbudget voor medezeggenschap aan de medezeggenschapsraad en de beslechting van zogenaamde nalevingsgeschillen.

Vervolgens werkt Huisman deze zaken uit. Hij eindigt zijn artikel over goed bestuur en governance met het filosoferen over de vraag of het huidig bestuursmodel met intern toezicht eindig is!


NB: Het vaktijdschrift School en Wet is eigenlijk een must voor iedereen die met het bestuur van openbaar primair en voortgezet onderwijs van doen heeft.


VOS/ABB werkt aan kwaliteitsverbetering bestuur openbaar onderwijs


Met de invoering van de wet 'Goed onderwijs, Goed bestuur' in 2010 is er een scheiding aangebracht tussen bestuur en intern toezicht. VOS/ABB hoort van schoolbestuurders en toezichthouders dat voor hen niet altijd helder is welke positie zij ten opzichte van elkaar hebben. Het regelmatig houden van bijeenkomsten over het thema "good governance" is in de visie van het CBOO een lofwaardig streven. Professionalisering en kwaliteitsverbetering is zeker noodzakelijk in een systeem dat min of meer geprivatiseerd openbaar onderwijs bestuurt m.b.v. stichtingen en dat gefinancierd wordt met publiek (belasting)geld. Voor personeel en ouders in het openbaar onderwijs is het van belang, dat ook hun organisaties - resp. AOb en de VOO - zorgen voor cursussen, waardoor zij volwaardige tegenspelers van bestuurders en toezichthouders kunnen zijn. 

Voor meer informatie over inhoud en locatie van de VOS/ABB bijeenkomsten, klik HIER.


Nieuwsbrief AOb Directiegroep PO


Er speelt veel in het onderwijsveld. Hierbij een paar relevante punten voor schooldirecteuren:

- Uitvoering van de nieuwe cao-po. We bekijken momenteel de mogelijkheid om in de vijf landelijke rayons voorlichting te geven, ook voor schooldirecteuren. Wij informeren u later over data. De salaristabellen zijn al wel beschikbaar via onze website www.aob.nl

- Schoolleidersregister. Zoals u weet is er een verplichting opgenomen in de cao-po 2013 om als schoolleider geregistreerd te zijn in het Schoolleidersregister. Velen van u hebben zich al ingeschreven. Daarnaast gaan de mensen van het schoolleidersregister ook in het land in gesprek met u. Kijk voor data bij u in de regio op de website van het Schoolleidersregister. 

- Veiligheid op school en pestaanpak. Goed nieuws! Medio oktober 2014 is besloten dat scholen zelf mogen kiezen op welke wijze ze vorm geven aan pestaanpak. De PO-raad en VO-raad zijn dit overeengekomen met staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs. Wel wordt er in de wetgeving de verantwoordelijkheid van scholen op het vlak van sociale veiligheid expliciet vastgelegd. Deze ontwikkelingen zijn in volle gang. Op de site van de Rijksoverheid is hier meer over te lezen. De website van het centrum School en Veiligheid is ook een interessante site om eens te bezoeken. 

Klik HIER voor de volledige nieuwsbrief.


Leraren en hun invloed op schoolbestuurders


De nieuwsbrief van Science Guide bespreekt vaak interessante thema's die verder reiken dan alleen de academische wereld. Zo wordt een proefschrift over de noodzaak tot de ruimte voor leraren om innoverend bezig te kunnen zijn, besproken. Daarvoor is het nodig, dat zij invloed kunnen uitoefenen op de bestuurders in schoolorganisaties.

Lees HIER verder.


Rob Tielman in het geweer tegen verhullend gebruik van statistieken


Oud-CBOO-voorzitter prof. dr. Rob A.P. Tielman beschrijft in zijn blog hoe CBS en CPB verhullend omgaan met cijfers t.a.v. godsdienst en humanisme.


Actieplan ‘Veiligheid op School’ en reactie MinOCW

De PO en de VO Raad hebben een rapport over veiligheid op school uitgebracht. Dit is met een brief van MinOCW naar de TK gestuurd. Duidelijk is dat dit plan complementair is aan het werk van de Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit (OSD), waarin het CBOO participeert.


Elkaar waarderen kun je leren

- Festival voor Sociale Veiligheid op School -


Er zijn onderwerpen die heftige emoties en reacties oproepen bij leerlingen, zoals de holocaust of IS, maar ook homoseksualiteit is zo’n thema. Scholieren beroepen zich bij het uiten van deze gevoelens en meningen op hun ‘geloof’, ‘vrijheid van meningsuiting’ of ‘dat voel ik nou eenmaal zo’. Op zo’n manier met elkaar omgaan zorgt voor een sociaal onveilige sfeer op school. Docenten vinden het erg lastig om hier adequaat op te reageren en daarbij spelen verschillende vragen een rol….

Lees HIER verder.
Homo's en lesbiennes slecht af op Nederlandse werkvloer

(ontleend aan de Volkskrant)


Het is slecht gesteld met de acceptatie van lesbiennes, homo's, bi-seksuelen en transgenders (lhbt) op de werkvloer. Opvallend genoeg scoren Nederlandse bedrijven veel slechter dan internationale werkgevers. Dat blijkt uit een woensdag gepresenteerd onderzoek van de belangenvertegenwoordiger van lhbt'ers, Workplace Pride.

Hoewel veel bedrijven de afgelopen jaren diversiteit op de werkvloer stimuleerden, kijken ze volgens directeur David Pollard onvoldoende naar de effectiviteit van die inspanningen. Met name Nederlandse werkgevers gaan ervan uit dat alles in de wet is geregeld en leunen dan achterover. 'Eigenlijk krijg ik alleen in Nederland de vraag of zo'n onderzoek wel nodig is', zegt Pollard.

'Van oudsher zijn de rechten in dit land ook goed geregeld, maar werkgevers vergeten verder te kijken.' Zicht op de specifieke vragen waarmee iemand zit, is er daardoor nauwelijks. Bedrijven als ING, PostNL en Philips komen gemiddeld niet verder dan een 3,7 als rapportcijfer op criteria als de interne communicatie en het meten van resultaten. Internationaal ligt het gemiddelde op een 4,8. Daardoor zou nog steeds een kwart van de lhbt'ers richting collega's niet uit de kast komen. Ook zit een extreem groot deel van de transgenders, mensen die zich niet thuis voelen in het eigen lichaam, werkloos thuis.

Technologiebedrijf IBM werd woensdag verkozen tot beste werkgever voor de lhbt'ers. Met vertegenwoordigers uit elk land zegt het bedrijf te kijken naar de vragen die leven. Wanneer en hoe vertel je bijvoorbeeld aan klanten of relaties over je geaardheid?

Vergeleken met het bedrijfsleven is de lhbt'er in de publieke sector nog slechter af. 'Bij overheden ontbreekt concreet beleid bijna geheel', zegt Pollard. Volgens hem zou zeker de rijksoverheid een voorbeeld moeten nemen aan de Amerikaanse regering. Die heeft besloten alleen nog zaken te doen met bedrijven die zich inspannen voor de lhbt'ers.

Samen met de Universiteit Leiden voerde Workplace Pride het onderzoek uit onder bijna veertig van haar leden. Dat slechts negentien werkgevers - goed voor zo'n 2 miljoen personeelsleden wereldwijd - zich uiteindelijk volledig lieten doorlichten is volgens Pollard een teken aan de wand. Bij grote bedrijven komt het thema maar moeilijk op de interne agenda. 'Zeker het hogere management zou zich mogen uitspreken over het onderwerp. Dat stelt dan een nodig voorbeeld voor de rest van de organisatie.'

Deze week sluit ook KPN zich aan als lid van de organisatie. Het bedrijf kwam recentelijk in het nieuws doordat het een vrouwenquotum zou loslaten. In een reactie op de commotie zei het bedrijf zich juist te willen richten op kansen voor meerdere groepen. 'Van oudsher zijn de rechten in Nederland goed geregeld, maar werkgevers vergeten verder te kijken'
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com