START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12  - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5112 november 2014   
                      WEEKBERICHT WEEK 46


Dagelijks bestuur van CBOO op gesprek bij MinOCW


Het DB/CBOO is uitgenodigd voor een gesprek door de directie PO van MinOCW.

De context van deze uitnodiging is als volgt: onlangs heeft de staatssecretaris van OCW in het debat over art. 23 Grondwet toegezegd om de Tweede Kamer een brief te sturen waarin hij de verschillen die er de facto nog zijn tussen openbaar en bijzonder onderwijs op een rijtje zet. Deze toezegging komt voort uit een motie over de "ongelijke uitgangspositie" van het openbaar onderwijs ten opzichte van het bijzonder onderwijs. Om een compleet beeld te krijgen van de verschillen wil het ministerie van OCW graag om  input vragen. 

Aan het oplossen van een aantal verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs wordt op dit moment gewerkt. Zo hebben openbare besturen intussen de mogelijkheid tot het stichten/opheffen van scholen, is er op dit moment een wetsvoorstel in voorbereiding over het in stand houden van een samenwerkingsschool, wordt er gewerkt aan de gelijkstelling van de rechtspositie van ambtenaren (leraren) en hebben we in het bestuursakkoord PO meegedeeld dat OCW en de PO-Raad de WPO (art. 48) nu zo interpreteren dat een openbaar bestuur ook een IKC mag besturen. Maar wellicht zijn deze maatregelen nog niet de oplossing voor de problemen die u in de praktijk ervaart.

Tijdens het gesprek zijn ondermeer de volgende vragen aan de orde:

1. Welke ongewenste verschillen zijn er in de praktijk tussen de mogelijkheden die het openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs?

2. Is er wet- en regelgeving die de uitgangspositie van het openbaar onderwijs dan wel het bijzonder onderwijs onevenredig benadeelt?

In het gesprek gaat het om de vraag welke concrete verschillen er feitelijk nog bestaan tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs. MinOCW is op zoek naar wet- en regelgeving die onevenredig positief uitpakt voor het bijzonder onderwijs t.o.v. het openbaar onderwijs. Tegelijkertijd is het de vraag of er regelgeving is die juist onevenredig positief uitpakt voor het openbaar onderwijs.

De CBOO-delegatie zal daarnaast ook zeker de onduidelijkheden m.b.t. het fenomeen samenwerkingsschool inbrengen en tijdens het gesprek de oplossing aanreiken die daaromtrent voorhanden is.


Handreikingen medezeggenschap


Er zijn zes nieuwe handreikingen gepubliceerd met praktische informatie en adviezen voor goede medezeggenschap. Ze zijn bedoeld voor schoolbestuurders, schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

De handreikingen zijn samengesteld door het project ‘Versterking medezeggenschap in het PO en VO’, dat onder regie staat van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Aan het project nemen onder andere de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad, de VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs deel.

Voor het downloaden van de 6 handreikingen, klik HIER.


Universitaire lerarenopleiding punt van discussie


MinOCW probeert al jaren de kwaliteit van het VO te verhogen door universitaire lerarenopleidingen te stimuleren. Gedachte is, dat universitaire opleidingen het puikje van de zalm opleveren. Kennelijk loopt alles niet van een leien dakje, tenminste bij lezing van een Volkskrantartikel van 12 november hieromtrent.


OSD Festival Sociale Veiligheid gaat niet door


Helaas heeft de Onderwijsalliantie Seksuele diversiteit (OSD) in overleg met de Gemeente Leiden moeten besluiten het festival op 26 november niet door te laten gaan.

In de plaats van het festival komt er een kleinschalige onderwijsborrel in de trouwzaal van het stadhuis Leiden. Dit omdat een deel van het festival gefocust zou zijn op de praktijkscholen van 5 Leidse scholen van de afgelopen 3 jaar. Dat specifieke onderdeel gaat dus niet door. Degenen die zich hebben aangemeld voor het festival, zullen daarvan op de hoogte worden gesteld en de Leidse scholen zullen hiervoor opnieuw uitgenodigd worden.

Voor meer informatie, klik HIER.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com