START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008                2009                2010
                2011                2012                2013                2014               2015
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12  - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 35 - 38 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 513 december 2014   
                      WEEKBERICHT WEEK 49In Memoriam Jaap Duijnhouwer


Op vrijdag 28 november jl. overleed dr. Jacob Anthonie Duijnhouwer. Zeer velen uit de wereld van het openbaar onderwijs en daarbuiten kenden hem als Jaap Duijnhouwer. Duijnhouwer kwam voort uit de wereld van het kweekschoolonderwijs en is altijd verbonden geweest aan daaraan gerelateerd onderwijs in Eindhoven. Hij was er ondermeer directeur van de Nuts PABO.  Een zeer vooraanstaande positie had Duijnhouwer bij het tot stand komen van de fusie tussen de Nutsscholen en het openbaar onderwijs in de regio Eindhoven. Naar de zeer unieke positie van het Nutsonderwijs in Eindhoven deed hij onderzoek, hetgeen resulteerde in een proefschrift “125 jaar Nut in Eindhoven” (ondertitel: de geschiedenis van het departement Eindhoven der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen).

Jaap Duijnhouwer zal ambivalente gevoelens hebben gehad toen het unieke Nutsonderwijs met een rijke traditie ging fuseren met het openbaar onderwijs. Niettemin bewoog hij zich daarvoor en sindsdien met een enorme inzet in de wereld van het openbaar onderwijs en dat ook op landelijk niveau. Hij was erelid van de Vereniging van Openbaar Onderwijs (VOO) en van 2001 - 2008 lid van het CBOO-bestuur.

De crematiebijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 6 december in Heeze. Voor belangstellenden, ook voor hen die niet aanwezig kunnen zijn bij de uitvaartplechtigheid op zaterdag 6 december in het crematorium in Heeze, bestaat de mogelijkheid een condoleanceregister te tekenen. 


Het CBOO-bestuur zal bij de crematiebijeenkomst vertegenwoordigd zijn.


Europees Platform en Nuffic fuseren

(Persbericht Europees Platform)


Vanaf 1 januari 2015 gaan het Europees Platform en de Nuffic samen verder. EP-Nuffic wordt de nieuwe organisatie die de gehele onderwijskolom in Nederland ondersteunt en adviseert op het gebied van internationalisering.

Internationaal contact wordt steeds vanzelfsprekender en belangrijker. Het Europees Platform en de Nuffic willen met de nieuwe organisatie dan ook meer zijn dan een optelsom van de twee bestaande stichtingen. Jindra Divis, directeur Europees Platform: “Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat ze vanuit die gezamenlijke basis steviger en beter hun activiteiten kunnen uitvoeren, en dat ze het belang van internationaliseren in alle onderwijssectoren beter over het voetlicht kunnen brengen.”

Lees HIER verder.


Turkse troebelen

Turkse bemoeienis met Nederlandse aangelegenheden


Mijn eigen twijfel over de integratie van Nederlanders van Turkse afkomst bestaat al gedurende de 25 jaar dat ik voorzitter was van het Nederlandse platform openbaar onderwijs CBOO omdat er voortdurend verontrustende berichten binnenkwamen uit de achterban over vrouw- en homovijandige uitlatingen van (meestal) jongens van Turkse (en ook Marokkaanse) afkomst.

Terwijl in Marokkaanse kringen belangrijke voorlieden als het PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch nadrukkelijk de gelijkberechtiging van de homo/lesbische minderheid verdedigen, ben ik in Nederlands-Turkse kringen dergelijke gezaghebbende voorlieden nog niet tegengekomen. De toegenomen homovijandigheid in het onderwijs was voor het CBOO een reden om mee te doen aan het nog altijd goed lopende project voor seksuele diversiteit in het onderwijs.


Dit o.a. schrijft prof. dr. Rob A.P. Tielman, oud voorzitter van het CBOO, in zijn laatstverschenen blog n.a.v. de commotie die is ontstaan over een aantal aspecten inzake de relatie tussen Nederland en Turkije. Op verhelderende wijze stelt hij e.e.a. aan de orde. Om hier kennis van te nemen, klik HIER.


 
AOb-visie op een aantal actuele zaken die o.a. spelen in het VO


In de VO-nieuwsbrief van december 2014 neemt de AOb stelling t.a.v. een aantal brandende kwesties die in het VO spelen, maar die deels ook betrekking hebben op het PO.

Klik HIER voor de nieuwsbrief.


Seksueel gedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs


Seksueel gedrag van leerlingen. Elke school voor voortgezet onderwijs krijgt hiermee te maken. Maar hoe gaat de school ermee om? En welke rol speelt de vertrouwenspersoon? Het nieuwe PPSI-informatieblad ‘Seksueel gedrag van leerlingen in het voorgezet onderwijs’ geeft een overzicht van de normale seksuele ontwikkeling van jongeren. Het biedt vertrouwenspersonen praktische handreikingen om seksueel gedrag van leerlingen bespreekbaar te maken en ongewenst seksueel gedrag aan te pakken en te voorkomen.

Het informatieblad is gratis te downloaden via www.schoolenveiligheid.nl.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris
M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink48@gmail.com