START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5119 maart 2015      
                        WEEKBERICHT WEEK 12Laat direct betrokkenen het onderwijs besturen


……zo begint de column van Aleid Truijens in de Volkskrant van 14 maart jl. Aan het einde van haar column oppert zij het volgende:

Het is een goed idee dat, áls de bestuurlijke macht in handen komt van de betrokkenen, er tegelijk een wet komt die kartelvorming verbiedt, de overheid weer zeggenschap krijgt over de salarissen en de bevoegdheden en de inspectie grotere macht krijgt om slechte scholen te sluiten. Meer vrijheid, maar ook hardere grenzen. Ik kan het idee op één zonnige donderdagmiddag niet gedetailleerd uitwerken, maar ik weet dat er meer mensen oren naar hebben.


Aleid Trijens hoeft helemaal niet aan de slag om het idee uit te werken. Er is al een volledig uitgewerkt concept wetsvoorstel van de rechtsvoorganger van de huidige AOb Groep Openbaar Onderwijs, dat is opgesteld door 3 onderwijsjuristen. Het ligt al jaren bij D66 op de plank, maar is tot nu toe niet ingediend. Wellicht dat het naast de discussie die nu in alle hevigheid aan de gang is over bestuurlijke aansturing in het wetenschappelijk onderwijs, tijd wordt om te kijken of niet ook in het primair en voortgezet onderwijs gekeken moet worden naar de haalbaarheid van rechtstreekse betrokkenheid van docenten en ouders bij onderwijsbestuur. De vereniging als bestuursvorm voor het openbaar onderwijs biedt daartoe de gelegenheid.

Voor het volledige artikel van Aleid Truijens, klik HIER.

Voor het concept wetsvoorstel ‘De vereniging in het Openbaar Onderwijs’, klik HIER. Voor een snelle impressie van achtergrond en doel van het wetsontwerp, zie blz. 9 t/m 11 (1.1 en 1.2)Toekomst voortgezet onderwijs Zutphen


Een door de regionale krant De Stentor georganiseerde bijeenkomst in Zutphen op donderdag 12 maart over dit thema, trok veel publiek; bestuurders, politici, maar vooral veel onderwijspersoneel, dat onder maar liefst 4 schoolbesturen in de regio Zutphen (47.000 inwoners) dagelijks in 4 VO-scholen het werk doen voor VO-leerlingen. Daar zit meteen de kern van het probleem.

Er zijn in Zutphen teveel scholen voor een demografisch krimpend voedingsgebied. Tijdens presentaties van de betrokken 4 schoolbestuurders werd duidelijk, dat zij allen veel te bieden hebben. Tegelijkertijd erkenden zij, dat 4 scholen in een krimpregio teveel van het goede is en in de huidige bekostigingssystematiek ook niet haalbaar is. De mogelijke consequentie, zich de vraag te stellen of de huidige onderwijs bestuurlijke aansturing wel de meest geschikte is, bleef onuitgesproken.

Interessant element in de bijeenkomst is wel, dat de gemeente Zutphen in de huidige patstelling het initiatief heeft genomen door mee te delen, dat voorafgaande aan de bijeenkomst door de gemeente Zutphen en de 4 schoolbesturen een convenant is getekend, waarin afgesproken wordt dat er zal worden samengewerkt. Zorgen voor een goed onderwijsinhoudelijk VO-aanbod is in Zutphen in feite niet het probleem. Dat is er al. Veel moeilijker zal het zijn om de 4 schoolbesturen (openbaar, RK-,PC- en vrije school) zover te krijgen zich de vraag te stellen of het efficiënt aansturen van een breed inhoudelijk onderwijsaanbod gediend is bij 4 stuurlui, die allen aan het roer willen blijven staan, terwijl het iedere aanwezige duidelijk was dat er in Zutphen plaats is voor ten hoogste 3 VO-onderwijsinstellingen.

Bij die vraagstelling kan het interessant worden hoe de gemeente Zutphen invulling gaat geven aan de regierol bij de samenwerking van 4 besturen in het voortgezet onderwijs aldaar. Het CBOO blijft de ontwikkeling m.b.t. dit experiment met grote belangstelling volgen.

Voor meer informatie over de discussie en over de verdere vooruitzichten:

Artikel De Stentor

Column n.a.v. bijeenkomst


 VOO-Congres

Overgang van primair naar voortgezet onderwijs


Op woensdag 22 april vindt in Amersfoort het VOO-congres 'Overgang van primair naar voortgezet onderwijs' plaats. De nieuwe documentaire ‘Citostress’ van Ingeborg Jansen wordt vertoond, er is een debat met onder anderen hoofdinspecteur Arnold Jonk en u kunt deelnemen aan verschillende workshops.

Voor meer informatie en aanmelding, klik HIER.


Uitnodiging: onderwijsconferentie Met Alle Respect!

(ingekomen bericht van EduDivers)


Graag nodigen wij u uit voor de landelijke onderwijsconferentie “Met Alle Respect! Samen werken aan sociale veiligheid”, 16 april a.s.

Over seksuele diversiteit zijn er vier specifieke workshops:

1. Wat doe je als een kwade ouder op school komt? Religie lijkt op scholen nu het grootste struikelbok, maar is dat zo? Hoe ga je om met heftige emoties in de klas? Over deze vragen, in samenhang met seksuele diversiteit, gaat de workshop: Hoezo moeten homo’s dood?

2. “Ik nodig altijd voorlichters uit. Maar in welk leerjaar kan ik dat eigenlijk het beste doen?” “Ik ben de enige in het team die met de leerlingen over homoseksualiteit praat, hoe kan dat anders?” Op deze stellingen gaat de workshop Kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit in.

3. “Wat een eye-opener. Ik heb er nog nooit zo bij stil gestaan om het op een basisschool te hebben over seksuele diversiteit. Maar inderdaad dit hoort gewoon bij het dagelijkse lesgeven”. Dat zei een directeur van een basisschool over het theater “En een prettig weekend!” voor basisscholen. Leuk, enerverend en leerzaam interactief theater van Theater AanZ.

4. Op de conferentie wordt ook de voorstelling “En een prettig weekend!” voor middelbare scholen gespeeld.

De conferentie biedt nog veel meer, te veel om hier op te noemen. Klik HIER om het volledige programma te zien. Daar kunt u ook de pdf met workshops laden.

Het aantal aanmeldingen stijgt met de dag en we hebben plaats voor 350 mensen. Mocht u dat nog niet hebben gedaan: meld u dan snel aan! Deze conferentie over een actueel thema kunt u niet missen!
 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).LET OP!!!! NIEUW PRIVE-EMAILADRES!!   CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com