START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5125 maart 2015      
                        WEEKBERICHT WEEK 13MinOCW geeft TK informatie over BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam)


In CBOO-bericht week 11 stond m.b.t. de situatie bij BOOR o.a. het volgende:

Al jaren bestaat er bij zeer velen onduidelijkheid over de vraag of gemeenten wel/niet eindverantwoordelijkheid hebben voor het openbaar onderwijs als het daarmee mis gaat. Wie daaraan twijfelt moet maar eens in Rotterdam langs gaan. Daar wordt nu hard gewerkt om de onderwijsstichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs BOOR weer sterk te maken.

Ook vanuit de Tweede Kamer wilde men weten hoe de situatie bij BOOR momenteel is. Staatssecretaris Dekker van OCW stuurde de Tweede Kamer op 23 maart jl. de volgende brief.

Ook de NRC houdt zich in een artikel van 23 maart jl. nog steeds met de gang van zaken bij BOOR bezig. Daarbij is kennelijk niet meer aan de orde of degene die verantwoordelijk is voor de situatie waarin BOOR in 2012 terecht kwam, daarop kan worden aangesproken.


Overleg Samenwerkingsconvenant GVO/HVO


In 2012 sloten het bestuur van het dienstencentrum GVO en HVO en de besturen van de openbaar onderwijsorganisaties VOS/ABB , VOO en CBOO een samenwerkingsconvenant teneinde er o.a. naar te streven dat alle ouders met kinderen in het openbaar basis- en voortgezet onderwijs in staat gesteld worden om bewust te kiezen voor GVO en HVO. 

In het kader van die overeenkomst komen vertegenwoordigers van voornoemde organisaties 2x per jaar bij elkaar om de stand van zaken door te nemen en te bekijken hoe nieuwe initiatieven kunnen worden ontplooid. In september wordt in een volgende vergadering van de convenantspartners daarover meer bekend. Voor informatie over het dienstencentrum GVO/HVO, klik HIER.


 Congres: Overgang van primair naar voortgezet onderwijs

(ingekomen bericht van VOO)


Op woensdag 22 april vindt in Amersfoort het VOO-congres 'Overgang van primair naar voortgezet onderwijs' plaats. De nieuwe documentaire ‘Citostress’ van Ingeborg Jansen wordt vertoond, er is een debat met onder anderen hoofdinspecteur Arnold Jonk en u kunt deelnemen aan verschillende workshops.

Het congres is bedoeld voor schoolleiders, bestuurders, leerkrachten, docenten, MR- of ouderraadsleden en ouders in het openbaar onderwijs. Na de zaaldiscussie kunt u een keuze maken uit de thema-workshops over de overgang van po naar vo en uit de workshops medezeggenschap en krimp.

ALV
Bent u lid van de VOO? Dan kunt u deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vindt plaats voorafgaand aan het congres, van 10.00 tot 10.45 uur.

Aanmelden
Voor leden van VOO (persoonlijk, ouderraad, MR of school) en VOS/ABB is deelname gratis. Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u HIER.


Het gaat om veel meer dan het rendementsdenken in het onderwijs


Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en internationale autoriteit op het gebied van transities & duurzaamheid, heeft ook over het nederlandse onderwijssysteem e.e.a. te melden vanuit een eigen invalshoek.

Voor meer informatie, klik HIER.
 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).LET OP!!!! NIEUW PRIVE-EMAILADRES!!   CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com