START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 511 april 2015      
                        WEEKBERICHT WEEK 14Constructief gesprek met interim-bestuurder Stichting MOVARE


Op 31 maart jl. had een delegatie van het CBOO-bestuur een gesprek met de heer H. Tromp, interim bestuurder van de onderwijsstichting MOVARE met bestuursbureau in Kerkrade. Aanleiding voor het gesprek was het volgende:

In  2008/2009 is het bevoegd gezag van een aantal openbare basisscholen van de stichting voor openbaar primair onderwijs SPOP overgedragen naar de aanvankelijk RK-stichting MOVARE. Formeel is dat daardoor een samenwerkingsbestuur geworden. Bij de overdracht is duidelijk bepaald dat de openbare scholen van SPOP, die werden overgedragen aan het RK-schoolbestuur MOVARE (samenwerkingsbestuur), hun wezenskenmerken die gelden voor het openbaar onderwijs zouden behouden. Overigens is dat een wettelijke verplichting in de constructie van een samenwerkingsbestuur.

Deze verplichting is in de wet terecht gekomen ten tijde van het wetsvoorstel nieuwe bestuursvormen openbaar onderwijs en de samenwerkingsschool, later samenwerkingsbestuur (1997). In de wetsgeschiedenis zijn niet veel woorden gewijd aan deze bepaling, maar er is wel het volgende over opgemerkt: “In het (jaar)verslag wordt in elk geval aandacht besteed aan de wijze waarop het bestuur aandacht heeft besteed aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs, te weten: de algemene toegankelijkheid, de levensbeschouwelijke pluriformiteit en het non-discriminatiebeginsel voor wat betreft het personeel (TK 1994 – 1995, 24138, nr. 3  p.13).”

Van de rapportage door het schoolbestuur wordt dus verwacht, dat via het jaarverslag voortdurend op controleerbare wijze verantwoording wordt afgelegd. Bij het ter hand nemen van het jaarverslag 2013 van de Stichting MOVARE blijkt dat e.e.a. wel heel summier is beschreven. Volgens het CBOO en de AOb Groep Openbaar Onderwijs is niet beschreven wat er aan beleid ten aanzien van de openbare scholen, die sinds 2008 onder MOVARE ressorteren, is ontwikkeld, laat staan geïmplementeerd. Tegen de achtergrond van het feit, dat zelfstandig openbaar onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg sinds 2008 bijna geheel is verdwenen en de belofte is gedaan dat het openbaar onderwijs binnen MOVARE herkenbaar aanwezig zou blijven, is dit reden om de betrokkenen bij deze zaak hierop aan te spreken.

Op uitnodiging van bestuurder H. Tromp van MOVARE hebben 2 CBOO-bestuurders een gesprek met hem gevoerd in het bestuursbureau in Kerkrade, dat gevestigd is in het voormalig abdijcomplex Rolduc. Daarbij zijn ondermeer de hiervoor genoemde zaken aan de orde geweest. M.b.t. het jaarverslag 2014 kon de heer Tromp meedelen, dat het jaarverslag 2014 van MOVARE zeer nadrukkelijk aandacht besteedt aan de positie van het openbaar onderwijs binnen zijn stichting.

In een volgend CBOO-bericht geeft MOVARE-bestuurder H. Tromp verdere informatie die betrekking heeft op het openbaar onderwijs binnen MOVARE.School!Week van VOO en VOS/ABB  veelzijdig aangepakt


Ook in 2015 hebben VOO en VOS/ABB weer invulling gegeven aan School!Week; een week waarin deze organisaties aandacht vragen voor het openbaar onderwijs. Het CBOO participeert als netwerk openbaar onderwijs niet in de organisatie van School!Week die dit jaar in week 12 werd gehouden, maar besteedt er volgens afspraak met de VOO en VOS/ABB wel aandacht aan. Een indruk van de veelzijdige aanpak door de betrokken openbare scholen geven de volgende berichten:

Het FEEST van openbaar onderwijs

Proef het openbaar onderwijs

Kinderconferentie sluit succesvolle School!Week af

In het kader van de School!Week 2015 is een animatiefilmpje over het openbaar onderwijs gelanceerd. De animatie vertelt in 1 minuut waar de openbare school voor staat. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB stellen het filmpje vrij ter beschikking aan alle openbare scholen in Nederland. U kunt dit filmpje bijvoorbeeld op de website of Facebookpagina van uw school of bestuur plaatsen.

Meer informatie: Michiel Jongewaard, woordvoerder, 06-22630605 of m.jongewaard@voo.nl Onderwijs een veelzijdige zaak


Onderwijs krijgt te maken met allerlei zaken die de samenleving bezighouden en op haar bordje worden gelegd. Een maand meedraaien met de Stichting Onderwijsgeschillen, die daarover een oordeel moet uitspreken, geeft daarvan een aardig beeld.

Klik HIER voor meer informatie.Congres: Overgang van primair naar voortgezet onderwijs

(ingekomen bericht van VOO - HERHALING)


Op woensdag 22 april vindt in Amersfoort het VOO-congres 'Overgang van primair naar voortgezet onderwijs' plaats. De nieuwe documentaire ‘Citostress’ van Ingeborg Jansen wordt vertoond, er is een debat met onder anderen hoofdinspecteur Arnold Jonk en u kunt deelnemen aan verschillende workshops.

Het congres is bedoeld voor schoolleiders, bestuurders, leerkrachten, docenten, MR- of ouderraadsleden en ouders in het openbaar onderwijs. Na de zaaldiscussie kunt u een keuze maken uit de thema-workshops over de overgang van po naar vo en uit de workshops medezeggenschap en krimp.

ALV
Bent u lid van de VOO? Dan kunt u deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vindt plaats voorafgaand aan het congres, van 10.00 tot 10.45 uur.

Aanmelden
Voor leden van VOO (persoonlijk, ouderraad, MR of school) en VOS/ABB is deelname gratis. Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u HIER.

 NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).LET OP!!!! NIEUW PRIVE-EMAILADRES!!   CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com