START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 518 april 2015      
                        WEEKBERICHT WEEK 15Interim-bestuurder H. Tromp benadrukt denominatief actieve pluriformiteit van Stichting MOVARE


Op 31 maart jl. had een delegatie van het CBOO-bestuur een gesprek met de heer H. Tromp, interim-bestuurder van de onderwijsstichting MOVARE met bestuursbureau in Kerkrade. In dat gesprek stond de vraag centraal in hoeverre  het openbaar onderwijs binnen het conglomeraat van MOVARE-scholen zijn positie overeind kan houden. In de perceptie van de CBOO-bezoekers was het gesprek constructief en is het voor de heer Tromp een serieuze zaak het openbaar onderwijs op de kaart te houden.

De heer Tromp blijkt de daad bij het woord voegen. Hij heeft persoonlijk een viering op een openbare school geopend en en passant de gelegenheid te baat genomen om in Kerkrade een en ander over MOVARE en openbaar onderwijs te zeggen.

Lees HIER verder.Hoofddoekjes en openbaar onderwijs


Over kernwaarden m.b.t. het openbaar onderwijs kan een verhitte discussie ontstaan. Daarbij hoort ook de discussie over hoofddoekjes wel/niet voor docenten. De Frans-Duitse vriendschap leidt in dit geval niet tot eenheid van gedachten. De NRC van 14 maart jl. schrijft hierover het volgende:


Hoofddoekjes niet langer verboden op Duitse scholen

Duitse grondwet Hoogste Duitse rechter oordeelt: in het openbaar onderwijs mag docent een hoofddoekje dragen. Het hoofddoekverbod voor islamitische leerkrachten op openbare scholen is  door het Constitutioneel Hof in Karlsruhe ongrondwettig verklaard. Het Hof oordeelt dat een algemeen verbod op het dragen van religieuze symbolen in strijd is met de godsdienstvrijheid. De rechters bepaalden ook dat de uitzondering voor christelijke symbolen niet strookt met de Grondwet. In veel deelstaten genieten bijvoorbeeld nonnen het privilege om habijten te dragen omdat zij daarmee uitdrukking geven aan de culturele waarden van het christendom.

Met zijn uitspraak corrigeerde het Hof de eigen jurisprudentie uit 2003. Toen oordeelde het Hof dat preventief verbieden van hoofddoekjes mogelijk is als dat wettelijk is vastgelegd. Veel deelstaten verboden toen het dragen van religieuze symbolen, behalve als het om christelijke ging.

De kwestie die gisteren werd behandeld, was al in 2010 aanhangig gemaakt door twee islamitische leraressen uit Noord-Westfalen. Zij vonden het onrechtvaardig dat zij geen hoofdbedekking mochten dragen op hun school, terwijl religieuze symbolen wel toegestaan waren voor katholieke leerkrachten. De ene was ontslagen, de andere had een waarschuwing gekregen omdat zij haar hoofd bedekte met een muts. Overigens houdt het Hof ook nu een slag om de arm: indien religieuze symbolen concreet de orde en rust binnen een school of de neutraliteit van de staat in gevaar brengen, mag alsnog een verbod worden uitgesproken.

De Frankfurter Allgemeine Zeitung oordeelt dat het hoogste Duitse rechtscollege hier een geweldige „draai” maakt. De openbare school is geen religieuze opvoedingsinrichting, meent de krant. „Keppel, nonnenhabijt en ook hoofddoekjes moeten voor door de overheid aangestelde leerkrachten taboe zijn.”

De Süddeutsche Zeitung verwelkomt het arrest. „Een hoofddoek bedreigt niemand. Dit is een uitspraak tegen de hysterie, tegen beroepsverboden en dus voor integratie.”  In Beieren tekent de CSU direct bezwaar aan. „Beieren is en blijft een door het christendom gestempeld land en daar wordt niet aan gemorreld”, zei secretaris Andreas Scheuer.


 In Apeldoorn valt wel wat te kiezen


Op open dagen gaan scholen met elkaar de wedstrijd aan om in een demografisch krimpende markt een zo groot mogelijk aantal leerlingen binnen te harken. In ons denominatief verzuilde onderwijsbestel gaat dat nog steeds met ongekende heftigheid door. Er worden door de schoolbesturen in gezamenlijkheid websites opgericht om te laten zien wat men te bieden heeft. 

Apeldoorn biedt een mooi voorbeeld. Daar werken in het basisonderwijs 3 schoolbesturen aan het gezamenlijk opzetten van een website die de open dag van hun scholen aanprijst. Het is echter een hele toer om antwoord te krijgen hoe de spreiding van de denominaties en onderwijsconcepten over de stad Apeldoorn in elkaar zit. Een leuke puzzel voor ouders die de onderwijswereld niet kennen en hun kinderen naar een school willen sturen.

Men kan zich afvragen of dit de weg is die is te gaan. De beleving van een openbare identiteit moet in ieder geval in de inhoud van het onderwijs terug te vinden zijn. Een website kan deze slechts ondersteunen.

 NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).LET OP!!!! NIEUW PRIVE-EMAILADRES!!   CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com