START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 513 juni 2015      
                             WEEKBERICHT WEEK 23


Kamervragen over ROOBOL


In een groot aantal weekberichten heeft het CBOO aandacht gevraagd voor de situatie bij de Stichting ROOBOL. Dat daar kennelijk iets aan de hand is heeft nu ook de Tweede Kamer bereikt.

Kamerlid Tjitske Siderius (SP) heeft kamervragen gesteld over de problemen bij scholenkoepel ROOBOL met bestuursbureau in Buitenpost. Siderius wil van Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs weten waarom de RvT een onderzoeksrapport geheim houdt en vindt dat Dekker zich moet inspannen om het onderzoek openbaar te maken. Ook wil Siderius weten of er sprake is van wanbestuur bij de scholenkoepel. Siderius vindt dat de MR van Roobol stelselmatig wordt genegeerd door het bestuur. Ze stelt dat het bestuursmodel voor basisscholen is mislukt.

Voor gedetailleerde informatie, klik HIER.  

Op 10 juni geeft de onderzoekster en schrijfster van het ‘geheime’ rapport dat in de Kamervragen wordt genoemd, opening van zaken over haar bevindingen aan de Gemeenteraad van Dongeradeel. Het CBOO is benieuwd of Wethouder mevrouw  P. de Graaf-van der Meer van onderwijs n.a.v. het rapport en n.a.v. de beantwoording van de Kamervragen door staatssecretaris Dekker van MinOCW  aanleiding ziet in samenwerking met andere gemeenten waar openbare scholen zijn overgedragen aan de Stichting ROOBOL eens te heroverwegen of men met deze bestuursstructuur van het openbaar onderwijs op de goede weg is.

Momenteel wordt het interim bestuur van ROOBOL gevormd door 2 directeuren, de heer Willem Wouda en mevrouw Reiny Kas-Siderius. De Stichting wordt dus nu geleid door twee schooldirecteuren, die een dubbele functie hebben. Die situatie lijkt voor de langere termijn niet wenselijk uit oogpunt van kans op belangenverstrengeling. De overige directeuren van ROOBOL zijn met deze interim situatie akkoord gegaan, maar of de GMR nog een rol heeft gespeeld in deze benoemingen is het CBOO niet bekend.  Wordt vervolgd!


Meer dimensies


In CBOO-bericht week 22 werd o.a. aandacht gevraagd voor het volgende:

De gemeente Menameradiel heeft geweigerd mee te betalen aan een nieuwe school, waarin openbaar en christelijk PO-onderwijs onder één dak zouden komen, omdat beide weigeren daadwerkelijk te fuseren. De huidige schoolgebouwen voldoen niet meer aan de eisen. Er moet iets gebeuren.

Als CBOO  reactie hierop stond in het weekbericht het volgende: "De situatie in Menameradiel geeft het probleem aan wat er kan gebeuren, wanneer schoolbesturen enerzijds staan op zelfstandigheid, maar anderzijds ongegeneerd bijdragen vragen uit de ‘staatsruif’."

Dat is één aspect . Er komen echter twee nog niet genoemde aspecten boven water, die minstens zo opzienbarend zijn:

a. De gemeente Menameradiel dwingt hier in feite een openbare school - waarvoor zij eindverantwoordelijkheid draagt - op te gaan in een samenwerkingsschool zonder dat sprake is van een aantal leerlingen onder de opheffingsnorm.

b. Het voorgaande kan de indruk wekken dat hier sprake is van bestuurlijke chantage m.b.v. gemeenschapsgelden tegen de grondwettelijke zorgplicht voor openbaar onderwijs in. Conclusie van het CBOO is in ieder geval dat het de hoogste tijd wordt, dat de Rijksoverheid duidelijk laat weten of zij de handhaving van de positie van het openbaar onderwijs serieus neemt of niet. Inzetten op bevordering van samenwerkingsscholen in demografische krimpgebieden is daarvoor wat betreft het CBOO niet de gewenste weg!


Onderwijsgeschillen komt met Jaarverslagen 2014


De jaarverslagen 2014 van de commissies die zijn ondergebracht bij Onderwijsgeschillen zijn nu digitaal beschikbaar. De verslagen geven een beeld van de werkzaamheden van de commissies in het afgelopen jaar. Ze bieden ook inzicht in de ontwikkelingen in de jurisprudentie op de verschillende terreinen van het onderwijsrecht.

We hier belangstelling voor heeft kan HIER klikken en naar hartelust grasduinen.

 
Nieuw aanbod dit najaar: cursussen Persoonlijke Kracht


‘Handelen vanuit verbinding tussen hart, hoofd en handen’

Vanaf het najaar 2015 start Centrum Humanistische Vorming met cursussen Persoonlijke Kracht. Dit nieuwe aanbod richt zich met drie afzonderlijke programma’s op verschillende doelgroepen en hun levenspraktijken: Persoonlijke Kracht inzetten in de klas, Persoonlijke Kracht inzetten in je werk en Persoonlijke Kracht inzetten in je gezin.

In het aanbod staat de vraag naar manieren om het leven vorm te geven vanuit eigen regie en innerlijke kracht centraal. De inhoud heeft als inspiratiebron het bildungsideaal en als fundament de humanistische levenskunstfilosofie van zelfzorg zoals Foucault het verwoordde.

Voor een eerste korte kennismaking kunt u deelnemen aan een gratis webinar (online) op 15 juni (‘Hoe weet ik wat ik te leren heb in het contact met de ander?’) of op 1 juli (‘Weten wat je wilt en wat er werkelijk toe doet’). Een uitgebreidere kennismaking is mogelijk op de proeverijdag Persoonlijke Kracht (live) op 5 september in Utrecht.

De cursussen worden verzorgd door Annemarie Geelhoed.

Voor meer informatie en aanmelding, klik HIER.

  

Ingezonden mededeling VOO

(herhaling)


Op woensdag 24 juni wordt een extra ledenvergadering van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) georganiseerd. Dan wordt gesproken over de toekomst van de vereniging en wordt ook de begroting van het lopende boekjaar 2015 aan de leden ter vaststelling voorgelegd. Leden zijn van harte uitgenodigd zich hiervoor aan te melden. De vergadering vindt plaats in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.


Programma

17.30 uur: Inloop met buffet

18.00 uur: Aanvang vergadering

20.00 uur: Einde vergadering

 

Aanmelden voor deze belangrijke vergadering kan HIER.

 NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).LET OP!!!! NIEUW PRIVE-EMAILADRES!!   CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com