START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5125 juni 2015      
                             WEEKBERICHT WEEK 26


HOT NEWS!


Studiecentrum Openbaar Onderwijs

De voorzitter van het Studiecentrum Openbaar Onderwijs (SOO), Prof. Dr. J.F.A. Braster, presenteert de SOO website. Het eerste item op de website is het gedigitaliseerde proefschrift van de SOO-voorzitter; “De identiteit van het openbaar onderwijs".

De SOO-website is vanaf nu in opbouw. Voortdurend worden wetenschappelijke artikelen, maar ook actuele zaken over openbaar onderwijs, aan de website toegevoegd. In CBOO-berichten wordt regelmatig kort aandacht besteed aan hetgeen nieuw op de SOO-website geplaatst is, waarbij een link rechtstreeks doorverwijst naar de SOO-website.  


Leden steunen zelfstandige VOO

De leden van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) hebben hun steun uitgesproken voor een toekomstplan waarin de VOO als zelfstandige en onafhankelijke organisatie doorgaat.

Tijdens een extra ledenvergadering in Amersfoort spraken de leden zich uit over het toekomstplan, alsmede de begroting voor 2015 en de ontwerpbegroting voor 2016. Zowel de toekomstvisie als de begrotingen werden na een toelichting van directeur/bestuurder Rein van Dijk door de leden vastgesteld.

Belangenbehartiging
In het toekomstplan wordt de zelfstandige en onafhankelijke positie van de VOO gewaarborgd als belangenbehartiger van openbare scholen en ouders, medezeggenschapsraden en ouderraden. Ook wordt ingegaan op de samenwerking met andere onderwijsorganisaties, waaronder VOS/ABB, CBOO en de ouderorganisaties OUDERS VAN WAARDE en Ouders&Onderwijs.

Het congres benoemde tevens een tijdelijke raad van toezicht, nadat een actuele motie was aangenomen waarin de zittende raad van toezicht uit zijn functie werd ontheven. Zij hebben volgens de leden onvoldoende gehandeld in het belang van de vereniging.

 NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).LET OP!!!! NIEUW PRIVE-EMAILADRES!!   CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com