START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 512 juli 2015        
                             WEEKBERICHT WEEK 27Nieuwe informatie op SOO website


In CBOO-bericht week 26 introduceerde het Studiecentrum Openbaar Onderwijs (SOO) een eigen website. Het is een website in opbouw. Het eerste document dat geplaatst werd, is het proefschrift van SOO-voorzitter Prof. Dr. J.F.A. Braster. Het is een startschot van de rubriek wetenschappelijke publicaties.

Daarnaast is ook van groot belang welke standpunten organisaties die zich met het openbaar onderwijs bezig houden, innemen t.a.v. een snel veranderend onderwijsveld in een onder druk staand duaal onderwijsbestel. Om de lezer niet in één keer te overspoelen met informatie is ervoor gekozen om gedoseerd nieuwe documenten aan de website toe te voegen onder de subrubriek ‘organisaties in het openbaar onderwijs’.

Geplaatst zijn visienota's van het CBOO, de VOS/ABB en de VOO, die deels betrekking hebben op de toekomst van het openbaar onderwijs zelf, maar ook op de vraag in welke organisatorische structuur organisaties de belangen van het openbaar onderwijs (zouden) moeten behartigen.

U treft aan:

1. een visienota van VOS/ABB-directeur R. van der Veen
2. een CBOO-nota over de (gewenste) toekomst van het openbaar onderwijs
3. De visie van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs op haar rol in het krachtenveld van het openbaar onderwijs
Oud-AOb dagelijks bestuurder Ton Rolvink onverwacht overleden


Vanmiddag ontving het CBOO-secretariaat van AOb algemeen secretaris Liesbeth Verheggen het volgende bericht:

Vanochtend ontvingen wij het trieste bericht dat onze oud-collega Ton Rolvink vanochtend in zijn slaap is overleden. Wij zijn hierdoor zeer aangedaan. Op het hoofdkantoor van de AOb is in zaal 1.05 een herdenkingskamer ingericht. De herdenkingskamer is in de maanden juli en augustus geopend.

Het CBOO-bestuur heeft met ontsteltenis van dit bericht kennis genomen. Behalve de grote waardering voor het werk dat Ton Rolvink als vakbondsman verrichtte, wil het CBOO-bestuur hier memoreren, dat het Ton Rolvink was die de omzetting van de vereniging  AOb/AVMO voor het openbaar onderwijs in een AOb Groep Openbaar Onderwijs in belangrijke mate vorm gaf.  Hij  maakte het mogelijk, dat binnen de AOb de belangenbehartiging van het openbaar onderwijs ook financieel met kracht kon worden voortgezet en perspectief heeft.

Het CBOO-bestuur en in het bijzonder CBOO-lidorganisatie AOb Groep Openbaar Onderwijs condoleren de familie van Ton Rolvink, maar ook het AOb-hoofdbestuur met het plotselinge verlies van deze veelzijdige bestuurder.

Namens het CBOO bestuur

Martien Hietbrink, secretaris Vraagtekens bij positie van GVO en HVO in het openbaar onderwijs?

De VOO-website over het juni nummer van magazine School!


Het zomernummer van magazine School! gaat onder andere over de vraag of het huidige duale bestel op grond van artikel 23 over de vrijheid van onderwijs nog wel houdbaar is.

Oud-conrector en historicus Carel Verhoef pleit voor een andere interpretatie van artikel 23 van de Grondwet. Religie en levensbeschouwing vormen volgens hem geen goede basis meer van het duale bestel van openbaar en bijzonder onderwijs. Hij vindt dat de gemengde school het uitgangspunt moet zijn. Zijn gedachte is dat kinderen en jongeren met verschillende achtergronden elkaar op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect moeten ontmoeten. Dat kan maatschappelijke spanningen tegengaan.

Van Verhoef verscheen eerder dit jaar bij uitgeverij Aspekt het boek 'Inperking vrijheid van onderwijs'

De CBOO-lidorganisaties GVO en HVO zullen na de zomervakantie in CBOO-bericht week 36 zeker reageren op de stellingname van Verhoef.


Zomervakantie 2015


In de regio Noord-Nederland begint voor het PO aan het einde van deze week de zomervakantie. In de komende weken volgen na elkaar de regio’s Midden- en Zuid -Nederland. Daarom is dit bericht het laatste dat in het schooljaar 2014-2015 verschijnt.

Dat betekent niet dat gedurende 2 maanden het CBOO-secretariaat gesloten is. Via e-mail en ook telefonisch is het secretariaat permanent bereikbaar via mhietbrink1948@gmail.com of telefonisch/per app via 06 – 53974437. U wordt b.g.g. z.s.m. teruggebeld. Ook wordt toezending van actuele zaken per e-mail of een telefoon over zaken het openbaar onderwijs betreffende die zich afspelen in juli en/of augustus 2015, zeer op prijs gesteld. Er wordt dan meteen “werk” van gemaakt en er zal in de PR-sfeer, indien relevant, onmiddellijk na de zomervakantie aan de desbetreffende zaken aandacht worden besteed via CBOO-berichten.

Het DB/CBOO wenst alle lezers/lezeressen van CBOO-berichten een goede, hopelijk mooie en welverdiende zomervakantie 2015 toe!

Het eerstvolgende CBOO-bericht wordt verzonden in week 36.
 NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).LET OP!!!! NIEUW PRIVE-EMAILADRES!!   CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com