START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5116 december 2015       
                  WEEKBERICHT WEEK 51De vereniging als bestuursvorm openbaar onderwijs nog niet van de baan?


Al meerdere keren is in CBOO-berichten aandacht besteed aan het uit 2011 stammende concept wetsvoorstel "De vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs". Het is tot stand gebracht door onderwijsjuristen onder regie van emeritus hoogleraar Prof. Dr. Mr. D. Mentink en gefinancierd door de AOb. Deze eigenaar van het Wetsvoorstel heeft het nog steeds op de plank liggen. Na afhaken van TK D66 onderwijstopman Paul van Meenen is er kennelijk door de AOb nog geen andere TK-fractie gevonden, want het komt op de TK- onderwijsagenda vooralsnog niet voor.

Inmiddels wordt duidelijk dat de grondgedachte van een vereniging als bestuursvorm voor het openbaar onderwijs niet van de baan is. Langs andere wegen en in reactie op eigen ervaringen schrijft Jolanda Rötert over haar ervaringen in onderwijsland en haar enthousiasme voor de vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs.

Lees HIER verder.


 


Decembernummer AOb directiegroep Primair Onderwijs is uit


.....met o.a. promotiebeurs in 2016, het checken van leerlingaantallen en de vraag of schoolleider een functie of een beroep is.

Lees HIER verder.


Krijgt MR medezeggenschap bij sluiten van de school?


Over dit onderwerp werd op donderdag 8 december jl. gedebatteerd in de TK.

Het CBOO ondersteunt de in de VOO-brief over o.a. dit thema verwoorde visie:

"Medezeggenschap en instemmingsrecht bij sluiting en inkrimping
De Wet medezeggenschap scholen (WMS) geeft de MR adviesbevoegdheid bij het sluiten van scholen (art. 11c Wms). Fusie en overdracht vallen onder het instemmingsrecht (art. 10h Wms). Om een integrale benadering van regionale planning en een heldere invloed van ouders, leerlingen en personeel via de medezeggenschap te bevorderen, pleit de VOO voor instemmingsrecht voor de gehele MR bij sluiting dan wel een belangrijke inkrimping of uitbreiding van een school."


Voor meer informatie, klik HIER.
Permanent denken over andere aanpak onderwijs


Vanuit verschillende invalshoeken wordt voortdurend gesleuteld aan het onderwijs. Hokjes denken is een term die in dit verband veel wordt gehoord.

Het Kantelingsalfabet is een boek waarin allerlei zaken m.b.t. het (openbaar) onderwijs aan de orde worden gesteld. Hieronder het hoofdstuk ‘Leren’ uit Het Kantelingsalfabet, geschreven door Richard van der Lee. Het Kantelingsalfabet is een uniek boek met 320 pagina’s en 90 hoofdstukken van meer dan 100 auteurs.

Uit het hoofdstuk leren (met toestemming van de uitgever).


Tot slot!!!!!


Het jaar 2015 loopt ten einde. Het eerstvolgende weekbericht wordt u toegezonden in het midden van week 2 in 2016.

Het DB/CBOO wenst u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2016 toe!

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).


CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com