START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5110 maart 2016      
                        WEEKBERICHT WEEK 10CBOO-bestuur geeft fiat voor gewijzigde opzet CBOO symposium 10 mei


In CBOO-bericht week 2 heeft informatie gestaan over de opzet van het CBOO symposium. Aanvankelijk was het de bedoeling om een breed scala aan onderwerpen aan de orde te laten komen, waarbij ook een eventuele herstructurering van het duaal stelsel aan de orde zou kunnen komen. Bij nader inzien blijkt dit wel een erg weids doel te zijn; politiek vooralsnog niet haalbaar en niet in één conferentiemiddag te behappen. Daarom is de nadruk nu meer komen te liggen op zaken die het openbaar onderwijs zelf aangaan. Dat betreft met name de twee volgende onderwerpen:

1.   De positie van het openbaar onderwijs en de rol van de overheid daarin
2.   Borging door de overheid van democratische besluitvorming en levensbeschouwelijke kernwaarden in het onderwijs – een juridische benadering


Sprekers zijn:
1.   Mr. N. Ph. Geelkerken, directeur van het CAOP te Den Haag en voorzitter van het algemeen bestuur van de Stichting BOOR voor openbaar onderwijs in Rotterdam, waar als aandachtsgebied Human Resource Management heeft.
2.   Prof. Mr. Dr. P.W.A. Huisman, bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus School of Law en senior adviseur bij Hobéon.

Dagvoorzitter is Prof. Dr. R.A.P. Tielman, oud voorzitter van het CBOO


Het is de bedoeling dat na de plenaire inleidingen van voornoemde sprekers de genodigden in drie gespreksgroepen uiteen gaan en zich uitspreken over een aantal stellingen m.b.t. de kenmerken van het openbaar onderwijs en stellingen, waarbij ingegaan wordt op de relatie openbaar onderwijs en overheid (rijk, provincie, gemeente).

Aansluitend formuleert dagvoorzitter Tielman n.a.v. de bevindingen van de gespreksgroepen een statement, dat uitgangspunt wordt voor een indringende lobbycampagne richting 'de politiek’ m.b.t. de positie van het openbaar onderwijs.

In het programma is ook voorzien in een korte toespraak van AOb-oorzitter mevrouw L. Verheggen, die aandacht zal vragen voor het sinds 2011 op de plank liggende Initiatief Wetsvoorstel "De Vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs".
CBOO Jaarverslag 2015


In de bestuursvergadering van het CBOO d.d. 8 maart jl. is ook het CBOO Jaarverslag 2015 vastgesteld. Het is
vandaag geplaatst op de CBOO-website. U kunt het HIER lezen.
Relatie gemeenten en bestuur openbaar onderwijs soms erg gevoelig


Van integraal bestuur van openbaar onderwijs naar verzelfstandiging van schoolbesturen in stichtingen voor openbaar onderwijs is een wereld van verschil. Sinds in deze stichtingen het Raad van Toezicht-model is ingevoerd, is de rol van de gemeenten als eindverantwoordelijk publiek bestuur voor openbaar onderwijs praktisch gemarginaliseerd. Dat lijkt op zich geen probleem, maar het gaat wringen als de publieke gemeenschap via de media, maar ook in de lokale politiek, gaat twijfelen of het verzelfstandigd bestuur in zijn besluitvorming wel op de goede weg is.

Die situatie doet zich in den lande regelmatig voor en leidt tot spanningen in de relatie gemeente - verzelfstandigd schoolbestuur. Ook op de Noord-Veluwe waar m.b.t. het openbaar basisonderwijs de Stichting PROO actief is, wordt via de pers duidelijk dat er problemen zijn. Drie berichten (Veluwe Nieuws) geven van twee kanten een inkijkje in de problematiek.


Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3


Tegen de achtergrond van deze verschijnselen hoopt het CBOO tijdens het symposium van 10 mei a.s. (zie vorig onderwerp) oplossingen aan te dragen, die dit soort spanningen wegnemen. Daarvoor is heldere wetgeving nodig die geen ruimte laat voor uitgebreide eigen interpretaties van betrokkenen.De Vereniging Openbaar Onderwijs houdt jaarlijks congres


Op woensdag 13 april a.s. vindt in Almere het VOO-congres 'De toekomst van ons onderwijs begint nu!’ plaats. We blikken terug op 150 jaar Vereniging Openbaar Onderwijs en volgen met experts uit politiek, wetenschap en praktijk het huidige debat over “het onderwijs van de toekomst”. Na de plenaire discussie kunt u deelnemen aan verschillende workshops.

Voor meer informatie, klik HIER.

  
Openbaar onderwijs verbindt


Heeft u zich al opgegeven voor de door VOS/ABB en de VOO georganiseerde conferentie met deze mooie titel? Dat kan nog steeds!!

Voor meer informatie, klik HIER.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com