START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5123 maart 2016      
                        WEEKBERICHT WEEK 12De kogel is door de kerk


In Maasbree (gemeente Peel & Maas) kan nu definitief een openbare school worden gesticht. In CBOO-bericht week 2 werd in het 2e onderwerp aandacht besteed aan het feit dat een groep ouders er na een jarenlange strijd in is geslaagd de stichting van een openbare basisschool in Maasbree van de grond te krijgen. Het is een strijd geweest met ups en downs. Aanvankelijk werd door MinOCW een aanvraag afgewezen, maar nu na een hernieuwde aanvraag is deze toegekend. Belangrijke tegenstrever was het schoolbestuur voor RK-basisonderwijs Kerobei.

In een persbericht motiveerde Kerobei zijn bezwaren tegen het plaatsen van een openbare basisschool (OBS) in Maasbree op het Plan van Scholen 2016. De argumentatie is interessant. Die stond namelijk haaks op de plannen die MinOCW ontvouwt in het wetsvoorstel “Ruimte voor nieuwe scholen”. Een RK-schoolbestuur probeerde hier ten koste van alles een infrastructuur overeind te houden, waarvan het denominatieve karakter niet onomstreden is en in ieder geval geen rekening houdt met (veranderende?) wensen van grote groepen ouders.

De gemeente Peel & Maas heeft een duidelijk signaal afgegeven. In een raadsvergadering op dinsdag 19 januari jl. waren alle raadsfracties van mening dat de OBS in Maasbree er inderdaad moet komen en bestuurlijk moet worden ondergebracht bij de Stichting Akkoord. Dit is een duidelijk signaal van een democratisch gekozen orgaan van de publieke gemeenschap.

Op basis van zijn bezwaren ging Kerobei hiertegen in beroep bij de Raad van State. Die heeft vandaag ( 23 maart 2016) een uitspraak gedaan. De uitspraak is interessant en biedt initiatiefnemers m.b.t. het stichten van openbare scholen nieuw perspectief.

Het CBOO feliciteert de initiatiefnemers voor stichting van de school en de gemeente Peel & Maas met het behaalde resultaat.

Voor de uitvoerige overwegingen en de motivering van de Raad van State m.b.t. deze zaak kunt u HIER de uitspraak lezen.
Vraagbaak


Er zijn m.b.t. het openbaar onderwijs momenteel 2 bewegingen gaande: Enerzijds is er de tendens om bestuur van openbaar onderwijs steeds verder op afstand van de overheid te zetten. Laatste fase daarin is de trend om steeds meer "algemene besturen" met een algemeen directeur en eventueel locatiedirecteuren om te zetten in een Raad van Toezicht-model met een College van Bestuur. Daardoor wordt de relatie bestuur openbaar onderwijs - eindverantwoordelijke gemeenteraad wel heel dunnetjes.

Anderzijds zijn er vaak in de WPO , WVO en statuten van stichtingen voor openbaar onderwijs wel punten aan te wijzen die refereren aan van grondwetsartikel 23 lid 4 afgeleide "overheersende invloed van de gemeente" bij benoeming van bepaalde RvT-leden. Er kunnen zich dus situaties voordoen, waarbij verschillend wordt aangekeken tegen de rol van gemeenten en schoolbesturen t.o.v. elkaar. Een onafhankelijke vraagbaak is dan vaak een goede oplossing. Van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) afgeleid functioneert momenteel een Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht, dat onafhankelijke adviezen geeft.

Voor meer informatie hieromtrent, klik HIER.
DGPO Nieuwsbrief is weer uit


De AOb DGPO (Directiegroep Primair Onderwijs), vertegenwoordigd in het CBOO-bestuur, heeft zijn maart-nieuwsbrief uitgebracht. Daarin o.a. nieuws over pauzetijden regelingen en de petitie passend onderwijs.

Lees HIER verder.
Zesde NVOR/ VARO voorjaarssymposium


Op woensdagmiddag 20 april 2016 organiseren de NVOR (Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht) en VARO (Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandverleners in het Onderwijs) voor de zesde keer op rij een gezamenlijk voorjaarssymposium. In drie workshops komen uiteenlopende onderwerpen op het terrein van het onderwijsrecht aan bod. Alle deelnemers kunnen aan twee van de drie workshops deelnemen. Het symposium wordt afgesloten met een borrel. Voor leden van de NVOR en VARO zijn aan deelname aan het symposium geen kosten verbonden.

Voor meer informatie, klik HIER.Korte historie van het centrum HVO


Deze lidorganisatie van het CBOO geeft op zijn website o.a. een aardig overzicht over hoe het humanistisch vormingsonderwijs zich in de loop van de afgelopen decennia heeft ontwikkeld tot een wezenlijk onderdeel van vorming in het openbaar basis- en voortgezet onderwijs.

Zeer zeker het lezen waard!

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com