START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5114 april 2016      
                           WEEKBERICHT WEEK 15Het einde van een omstreden loopbaan


In de jaren 2011 - 2014 heeft het CBOO regelmatig in CBOO-berichten melding gemaakt van de aandacht vragende situatie bij de Stichting Meerwerf voor openbaar basisonderwijs in Den Helder. Die had kort samen gevat betrekking op het functioneren van de interne democratie (o.a. de toepassing van de Wet Medezeggenschap Scholen), onduidelijkheid met de status en de samenstelling van het bestuur (van algemeen bestuur naar een Raad van Toezicht-model) en de invulling van de eindverantwoordelijkheid van de gemeentelijke overheid van Den Helder voor het openbaar basisonderwijs, anders gezegd, de steeds wisselende relatie tussen gemeente en schoolbestuur.

Centrale speler was gedurende die jaren de algemeen directeur. Aan zijn bestuurlijke loopbaan als een van de twee directeuren is nu een einde gekomen om een niet-bestuurlijke reden.

De berichtgeving door het Helders Dagblad over de reden van het vertrek en de toelichting van de heer Scholte, alsmede de vertrekprocedure roepen toch vragen op.

1. Het Helders Dagblad vermeldt dat het gaat om overmatig alcoholgebruik als privé persoon.

2. Het besluit om te vertrekken als directeur om voornoemde reden heeft Scholte naar eigen zeggen besproken met bestuurder Strick. Procedureel vraag het CBOO zich af of dit de juiste weg is.

Het vertrek van de bestuurder geeft het openbaar onderwijs in Den Helder een nieuwe uitdaging waarbij het CBOO hoopt dat de democratische uitgangspunten van openbaar onderwijs een belangrijke rol gaan spelen.

Vereniging Openbaar Onderwijs heeft nieuwe Raad van Toezicht (13 april 2016)


In juni 2015 stuurde de algemene vergadering van de VOO de zittende Raad van Toezicht naar huis. Dit gebeurde nadat een onoplosbaar verschil in visie m.b.t. het toekomstig beleid van de VOO tussen directeur/bestuurder Rein van Dijk en de raad had geleid tot een situatie die voor de vereniging VOO niet aanvaardbaar was. Ter plekke was toen een Raad van Toezicht ad interim van 3 personen benoemd.

Deze nieuwe Raad van Toezicht moest meteen een aantal moeilijke besluiten nemen, waaronder huisvesting en financiële heroriëntatie en dat in een situatie waarin ook de directeur/bestuurder enige maanden zijn werk niet kon doen. Plaatsvervangend directeur Michiel Jongewaard, bekend van de redactie van het verenigingsmagazine, heeft in die periode de taak van dagelijks bestuurder vervuld.

Voorzitter van de Raad van Toezicht Wijnholds leidde de vergadering op een rustige heldere manier door de agenda, waar de inmiddels weer volledig functionerende Rein van Dijk, met enthousiasme en vertrouwen in de toekomst van de VOO toelichtingen gaf bij de verschillende agendapunten.

De vergadering honoreerde deze gang van zaken door bij acclamatie het voorstel over te nemen de leden van de Raad van Toezicht ad interim te benoemen tot definitieve Raad van Toezicht-leden gedurende de statutaire periode. De Raad van Toezicht van de VOO is nu als volgt samen gesteld:

Voorzitter: de heer Z. Wijnholds
Vice-voorzitter: de heer G.J. Denneboom
Leden: de heren G.J. Mense, L. Abbink en P.H.M. Satijn

Meer informatie over AV en congres is binnenkort op de website van de VOO te vinden.

Volgend jaar congresseert de VOO op 19 april 2017.
Zorgen om tekort bij onderwijsstichting PROO

(ontleend aan veluweland.nl)


De stichting PROO heeft flink moeten investeren in de kwaliteit van het onderwijs na de noodzakelijke bezuinigingen in 2012. Dat maakt dat het lopende schooljaar wordt afgesloten met een tekort van 194.000 euro. Raadsleden in Putten maken zich grote zorgen over de financiële situatie van PROO.

In het artikel wordt duidelijk dat een aantal aspecten nadelig uitpakt voor het openbaar onderwijs. Zo wordt duidelijk, dat de openheid die het openbaar onderwijs (grond)wettelijk moet geven, niet verplicht is in het bijzonder onderwijs, terwijl het ook hier gaat om besteding van publiek geld. Dat leidt tot een beeld waarvan de indruk kan ontstaan, dat alleen het openbaar onderwijs problemen heeft.

Lees HIER verder.
Angst voedt discussie over hoofddoek


Onder dit kopje brengt beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB de discussie over de functie en de betekenis van de hoofddoek weer ter sprake. Met verwijzingen naar publicaties van o.a. NRC Next biedt zij brede informatie t.b.v. het debat over het dragen van hoofddoeken door personeelsleden in de openbare school.

De discussie op zich over dit onderwerp is niet nieuw. De maatschappelijke en politieke context waarin die plaatsvindt, is de laatste jaren wel veranderd. Het CBOO-bestuur gaat zich in de eerstvolgende vergadering in mei buigen over een agendapunt waarbij de kwestie aan de orde wordt gesteld en naar aanleiding waarvan een standpunt wordt geformuleerd. Dat doet het CBOO echter alleen als de lidorganisaties tot consensus komen t.a.v. een te publiceren tekst.

Voor de VOS/ABB-publicatie van Marleen Lammers, klik HIER.
Tweedaagse training Je hebt makkelijk praten

(ingezonden mededeling Stichting School & Veiligheid)


Hoe begeleid ik een gesprek in de klas over maatschappelijk gevoelige onderwerpen? Kan ik me beter objectief opstellen in het gesprek of geef ik juist ook mijn eigen mening? Hoe geef ik ruimte aan verschillende meningen en waar trek ik de grens in uitspraken van leerlingen?

Met de tweedaagse training ‘Je hebt makkelijk praten’ van Stichting School & Veiligheid bent u als docent primair (groep 7 en 8) en voortgezet onderwijs nóg beter voorbereid om het gesprek over maatschappelijk gevoelige onderwerpen - zoals de vrijheid van meningsuiting, homoseksualiteit, weerstand tegen de islam of de recente toestroom van vluchtelingen - in de klas te voeren. De training bestaat uit twee dagdelen van 3,5 uur en wordt op vier verschillende locaties in Nederland gehouden.

Voor meer informatie, klik HIER.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com