START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5115 juni 2016      
                           WEEKBERICHT WEEK 24Hoog tijd voor een scheiding van kerk en klas


Onder deze titel opent de voorzitter van de Jongerenorganisatie van de VVD (JOVD) op de website van deze organisatie de aanval op het bestaande duaal stelsel. Het artikel is zeker de moeite waard, al was het alleen al om kennis te nemen van de redeneertrant en argumentatie van een jonge generatie die met verbazing kijkt naar het verschijnsel dat in het onderwijs nog steeds een op de verzuiling gebaseerde wettelijke onderwijsstructuur bestaat.

Tevens geeft de voorzitter Matthijs van de Burgwal het dilemma aan dat ontstaat als het duaal stelsel wordt gehandhaafd en dus de consequentie kan zijn, dat er ook in het Nederland van 2016 ruim baan moet zijn voor Islamitisch onderwijs. Dat zoiets op problemen stuit, o.a. bij de staatssecretaris van Onderwijs Dekker, is reeds eerder gebleken. Het bestuur van een geplande Islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam krijgt namelijk geen geld van het Rijk. Hiermee heeft staatssecretaris Dekker een schrede gezet op een pad, dat de discussie over het huidige duaal stelsel (openbaar en bijzonder onderwijs) weer zal doen aanwakkeren. De onderwijspacificatie en daaruit voortvloeiende wetgeving rechtvaardigt op zichzelf het verzoek van de Stichting Islamitisch onderwijs een school te stichten en die te laten bekostigen door de overheid.

Dekker brengt bij zijn motivering voor de afwijzing voornoemd een interessant element in: "De vrijheid van onderwijs is een groot goed, maar het is geen vrijbrief voor onderwijs dat indruist tegen de waarden van onze democratische rechtsstaat". Hij maakt hier een duidelijke koppeling tussen datgene wat een stichting voor bijzonder (in dit geval Islamitisch) onderwijs graag wil en voorwaarden die de samenleving (lees faciliterende overheid) daar maatschappelijk aan verbindt. Interessant kan worden hoe de VVD de komende tijd gaat reageren op de inbreng van eerst de eigen staatssecretaris Dekker en nu de JOVD-voorzitter Van de Burgwal. Voor diens bijdrage, klik HIER.

 


Wet versterking bestuurskracht aangenomen


De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel ‘Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen’. In februari ging de Tweede Kamer er al mee akkoord.

De nieuwe wet introduceert voorschriften die de positie van onderwijsbestuurders raken. Zo zal de benoeming van bestuurders, net zoals al geldt voor benoemingen van leden van raden van toezicht, gebeuren op basis van vooraf openbaar gemaakte benoemingsprofielen. Het betrokken medezeggenschapsorgaan krijgt een adviserende stem bij de vaststelling van die profielen en bij benoeming en ontslag van bestuurders.

Hoe een en ander zich dinsdagmiddag jl. in de Eerste Kamer afspeelde, is te lezen en te horen door HIER te klikken.

De Wet versterking bestuurskracht treedt waarschijnlijk per 1 augustus 2016 in werking.
HVO primair....  Wat is dat?


Stichting HVO Primair organiseert het vak HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs) in het openbaar primair onderwijs. Als werkgever van vakdocenten HVO is zij verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering in de school.

Voor meer informatie, klik HIER.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com