START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5122 juni 2016      
                           WEEKBERICHT WEEK 25Nieuwe wet geeft MR meer  mogelijkheden


In CBOO-bericht week 24 werd reeds melding gemaakt van de goedkeuring van het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht Onderwijsinstellingen door de Eerste Kamer.


Belangrijkste veranderingen voor de MR zijn:

1. Benoemingen van bestuurders moeten plaatsvinden op basis van vooraf kenbare profielen.
2. Ten minste twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen het medezeggenschapsorgaan en de interne toezichthouder.
3. In de Wet Medezeggenschap op scholen zal de positie van de MR versterkt worden.
4. De bevoegdheid van de LCG WMS wordt uitgebreid.
5. De rol van de Ondernemingskamer verandert.
6. De leerlingengeleding krijgt instemmingsrecht op het leerlingenparticipatiebeleid.

Voor een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen kunt u HIER klikken.
Pleidooi voor een professionelere medezeggenschap


Philippe Abbing blikt terug op een boeiende periode. Hij heeft bijna 2,5 jaar leiding gegeven aan het project ‘Versterking Medezeggenschap’ van de ouder- en onderwijsorganisaties. Per 1 augustus neemt hij afscheid en wordt hij rayonbestuurder bij de AOb.

Voor meer informatie, klik HIER.
Welkom bij het Protestants Godsdienstig Vormingsonderwijs


Kinderen zitten vol vragen. ‘Wie ben ik? Bestaat er een God?? Waar ga je heen als je dood gaat?’, ‘Komt mijn konijn in de hemel?’, ‘Hoe maak ik het goed met mijn vriendin?’

Het protestants godsdienstig vormingsonderwijs (PC GVO) helpt uw kind om een eigen antwoord op deze vragen te vinden.

Voor meer informatie, klik HIER.

Nieuwsbrief Primair onderwijs van de AOb geeft een  vooruitblik naar o.a. 1 oktober


Gedrag mag!

Zaterdag 1 oktober 2016 - Amersfoort

Na het succes van de eerste Gedrag mag!-conferentie komt er nu één met als rode draad Gedrag en Communicatie. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont trapt af met een lezing over het belang van hechting en hoe onze communicatie daarop van invloed is.

Daarna workshops die in twee rondes bezocht kunnen worden. Orthopedagoog Peter Mol sluit de conferentie af met een lezing over communicatie en gedrag. Lunch en slotborrel inbegrepen. Prijs voor AOb-leden € 125, niet-leden betalen € 175. De conferentie wordt gehouden op het Vathorst College in Amersfoort.

Voor meer informatie en inschrijven, klik HIER.

Met sluiting bedreigde kleine christelijke scholen kunnen open blijven

(ontleend aan: www.nu.nl)


Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wil zo'n honderd kleine scholen die door een wetsvoorstel met sluiting werden bedreigd toch openhouden. Dat bevestigt zijn woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving van het Nederlands Dagblad.

Dekker is van plan de wet die bescherming biedt aan kleine christelijke scholen te wijzigen. Nu krijgen kleine christelijk scholen nog specifieke wettelijke bescherming als zij eigenlijk te klein zijn geworden.

Dekker vindt dat pedagogische overwegingen leidend moeten zijn bij het opzetten van een school, niet de geloofsovertuiging. Hij schrapt daarom de bescherming op basis van geloofsrichting voor de te kleine scholen, die in de nieuwe wet met sluiting werden bedreigd omdat ze minder dan 23 leerlingen hebben. Dekker garandeert daarnaast dat dat de kleine christelijke scholen open kunnen blijven.

Lees HIER verder.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com