START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 512 november 2016      
                     WEEKBERICHT WEEK 44Nu wordt het interessant; D 66 gaat artikel 23 ter discussie stellen


Artikel 23 van de grondwet regelt sinds 1917 de vrijheid van onderwijs, de basis van het duale onderwijsstelsel in Nederland. Op grond van dit artikel kunnen particulieren eigen scholen opzetten die zijn gebaseerd op religie of levensbeschouwing; deze worden bij voldoende leerlingen bekostigd door de overheid. Daardoor zijn er in Nederland protestants-christelijke, katholieke en islamitische scholen. Er zijn vaker pogingen gedaan om artikel 23 aan te passen, onder meer door de PvdA, maar die pogingen hebben het nooit gehaald omdat de christelijke politieke partijen dit tegenhouden.


Segregatie en polarisatie

Timman komt er nu mee, omdat zij zich als raadslid in Amsterdam bezighoudt met onderwijs en als zodanig merkt dat er sprake is van segregatie en een toenemende polarisatie in het onderwijs. ‘Hekken rond joodse scholen, de Turkse strijd op Gülenscholen en rechtszaken over islamitisch onderwijs. Als ik dan kijk waar deze problemen vandaan komen, beland ik bij artikel 23’, zei ze dit weekend in de lokale Amsterdamse krant Het Parool.

Zij stelt voor alle scholen openbaar toegankelijk te maken. ‘Als zo’n school dan is gebaseerd op een bepaalde stroming of religie, prima. Maar wel openbaar, met een open houding naar de maatschappij’, zo citeert Het Parool haar. Timman vindt dat bijzondere scholen met hun ideologie een drempel opwerpen en bovendien de mogelijkheid bieden zich terug te trekken.

Inmiddels is het voorstel tijdens het congres van D66 afgelopen weekeinde aangenomen.

Het CBOO gaat hier "werk van maken”. Meer hieromtrent in CBOO-bericht week 45.

Onderwijsvrijheid, voltooid of achterhaald?


Met deze titel publiceerden Mr. Dr. F.H.G.J. Brekelmans en  Mr. W. Lindeboom in het oktobernummer van het onafhankelijke tijdschrift School & Wet (al meer dan 90 jaar een instituut in de wereld van het onderwijsrecht) een indringend artikel, waarbij de onderwijsvrijheid en de resultaten van de onderwijspacificatie worden geplaatst in de context van de onderwijsactualiteit van dit moment.  Voor meer informatie, klik HIER.

Opmerkelijk voorstel SP bij behandeling onderwijsbegroting


Deze week wordt in de Tweede Kamer o.a. de onderwijsbegroting behandeld. De SP wil, zo blijkt uit haar website, daar een verstrekkend voorstel indienen. De SP wil namelijk dat onderwijsgeld rechtstreeks aan scholen wordt overgemaakt in plaats van aan schoolbesturen. SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk: “Te vaak horen wij dat onderwijsgeld wordt verspild aan verkeerde zaken, zoals management of peperduur vastgoed.”

Voor meer informatie, klik HIER.
Landelijk congres over 100 jaar onderwijspacificatie


Op de website van de VOS/ABB wordt onder de rubriek ‘nieuws’ aandacht besteed aan een congres, waarbij VOS/ABB, de VOO en het CBOO samen aandacht besteden aan een aantal aspecten van de 'Staat van het Openbaar onderwijs’.

In CBOO-bericht week 37 is onder de kop "Op weg naar 2017" door het CBOO ook al aandacht besteed aan dat congres. Daarin werd op hoofdlijnen onder voorbehoud aangegeven welke zaken aan de orde zullen komen. Inmiddels is bekend, dat van deze hoofdlijnen niet wordt afgeweken.
Krimp treft nu "Dorpsmavo"


Onder deze titel besteedt de Leeuwarder Courant aandacht aan het voor het Friese onderwijs langzamerhand nijpende probleem van (demografische) krimp. Bedoeld wordt, dat de combinatie van teruglopende huwelijksvruchtbaarheidscijfers en een negatief immigratiesaldo nu niet alleen meer voelbaar zijn in het basisonderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs. In 2015 telden alle scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland 37.684 leerlingen. Volgens prognoses van MinOCW zullen dat er in 2030 nog 30.145 zijn; een daling van gemiddeld 20%.

Gemiddeld, omdat de terugloop in stedelijke gebieden veel minder is dan op het platteland. Daar wordt een terugloop tussen de 25% en 35% verwacht. Deze terugloop heeft een sneeuwbaleffect ten gevolge. Door het sluiten van basisscholen op het platteland en het verdwijnen van tertiaire voorzieningen, zoals winkels voor eerste levensbehoeften en speciaalzaken, houden jonge gezinnen het voor gezien. De noodzaak van scholen om te fuseren wordt daardoor ook groter en daarmee zijn we terug bij de houdbaarheid van het duaal stelsel.

Gekunstelde juridische constructies, zoals samenwerkingsscholen/-besturen zijn niet een realistisch antwoord op de problematiek van uitdunning van onderwijsvoorzieningen. Nederland en ook Friesland zitten niet te wachten op met elkaar dealende schoolbesturen, die met elkaar publieke middelen inzetten op een manier waar de belasting betalende (Friese) burger totaal geen zicht heeft. Niet voor niets komt het CBOO in mei 2017 met een eigen symposium over de ‘Staat van het Openbaar Onderwijs’, waarin voorstellen worden gepresenteerd die helder weergeven, waaraan de relatie tussen de eindverantwoordelijke overheid en zelfstandig opererende openbare scholen zouden moeten voldoen.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com