START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5123 november 2016      
                    WEEKBERICHT WEEK 47Open brief aan VVD-voorzitter Henry Keizer


Op 9 november werd in de Tweede Kamer in eerste termijn gedebatteerd over het initiatiefwetsvoorstel van de kamerleden Ypma (PvdA), Rog (CDA) en Voordewind (CU). Bedoeling van het wetsvoorstel is, dat door wetgeving structurele bekostiging van humanistisch en godsdienstig onderwijs in het openbaar onderwijs mogelijk wordt. In eerste lezing kwamen de onderwijswoordvoerders van verschillende partijen aan het woord. Duidelijk werd dat o.a. regeringspartij VVD het wetsvoorstel niet zal steunen.

Dat was voor Rob Tielman, oud-voorzitter van het Humanistisch Verbond en oud-voorzitter van het CBOO aanleiding onderstaande brief naar VVD-voorzitter Henry Keizer te schrijven:


"Het is alweer enige tijd geleden dat wij elkaar zagen maar wellicht herinner jij je nog dat ik oud-voorzitter ben van het Humanistisch Verbond en van het landelijk platform openbaar onderwijs CBOO. In die hoedanigheid heb ik in het verleden goed kunnen samenwerken met VVD-politici zoals Annelien Kappeyne van de Coppello, Nell Ginjaar-Maas en Clemens Cornielje om de grondwettelijke gelijkberechtiging van het openbaar met het bijzonder onderwijs veilig te stellen. Er wordt nu aan gewerkt om een laatste rest achterstelling van het openbaar onderwijs weg te werken. Dat betreft het feit dat de keuzevakken godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs in het openbaar onderwijs wettelijk niet en in het bijzonder onderwijs wel kunnen worden bekostigd. Tot mijn grote schrik vernam ik dat de onderwijswoordvoerder van de VVD, Karin Straus, bij de behandeling van dit wetsvoorstel onder meer stelde: 'Wat de VVD betreft, is openbaar ook echt openbaar. Daar wordt met dit wetsvoorstel aan gemorreld.' Hoogleraar onderwijsrecht Dick Mentink acht dit standpunt principieel strijdig met artikel 23, derde lid van de grondwet en daarmee een fundamentele aantasting van het openbaar onderwijs. Ik hoop dat de VVD niet de liberale traditie verlaat om de gelijkberechtiging van het openbaar onderwijs te steunen. Mocht je meer informatie op prijs stellen dan hoor ik dat graag zodat ik die kan doen toekomen."

Bij het verschijnen dan dit nummer van CBOO-berichten had Rob Tielman nog geen antwoord ontvangen. Zodra dit alsnog gebeurt, laten wij dit weten.
Nog één keer het lerarenregister


In CBOO-bericht week 45 (3e onderwerp) werd aandacht besteed aan het wettelijk kader waarin het lerarenregister is ingebed. Een week later (3e onderwerp) werd onder het kopje "Oplopende emoties” de maatschappelijke discussie aan de orde gesteld, die over dit onderwerp is ontbrand.

In het Onderwijsblad nr. 19 en op de AOb-website verscheen in diezelfde week nog eens uitvoerig het AOb-standpunt met nadere motivering.
Creatieve oplossing in krimpsituaties

ontleend aan De Stentor


Scholen buitengebied Epe gaan samen verder

OENE/ZUUK - Opnieuw gaan twee openbare basisscholen in de gemeente Epe fuseren. Het betreft De Bongerd in Oene en de Zuukerschool.

De openbare basisscholen De Bongerd in Oene en de Zuukerschool in de buurtschap Zuuk gaan samen. Vooralsnog alleen 'administratief'. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe de toekomst er medio 2018 en daarna uit zal zien voor de scholen in het Eper buitengebied.

De Bongerd in Oene zit dit jaar met een totaal van 47 leerlingen voor het derde achtereenvolgende jaar onder de opheffingsnorm van 57 leerlingen. Berend Redder, directeur van de overkoepelende Stichting Proo voor openbare basisscholen in deze regio: "Die getallen betekenen dat de bekostiging voor zo'n school op 1 augustus van het volgende schooljaar namens de overheid stopt."

Dislocatie
Oftewel, de school zou dan moeten sluiten. Om dat te voorkomen, besluit Proo nu dat De Bongerd verder gaat als zogeheten dislocatie van de iets verderop gelegen Zuukerschool, die met precies 57 leerlingen overigens ook maar net op de opheffingsnorm zit. Om sluiting van De Bongerd tegen te gaan wordt het administratieve BRIN-nummer van De Bongerd opgeheven. Redder: "Voor de leerlingen en de ouders van de kinderen, verandert er verder niets volgend schooljaar. De locatie in Oene blijft, de leerkrachten blijven, het onderwijsaanbod blijft hetzelfde." Administratief/organisatorisch worden De Bongerd en de Zuukerschool echter wel één geheel.

Het bestuur van Proo heeft afgelopen dagen alle betrokken partijen ingelicht; de ouders, de medezeggenschapsraden, maar ook de Eper gemeenteraad en wethouder Erik Visser. Redder: "De Eper gemeenteraad kan in theorie ons besluit nog aanvechten. Echter, dan zou de gemeenteraad de school bestuurlijk moeten overnemen. Als dat gebeurt, zou dat een unicum zijn. Ik verwacht dat niet."

Onderzoek
Of De Bongerd in de verdere toekomst open kan blijven, daar gaat Proo onderzoek naar doen. Redder: "Het perspectief zoals we nu hebben, toont dat De Bongerd en de Zuukerschool niet gaan groeien de komende jaren. We hebben nu echter te weinig informatie over geboorten, wensen van ouders en andere ontwikkelingen die meespelen. Het onderzoek moet uitwijzen of een openbare onderwijsvoorziening in het buitengebied van Epe haalbaar is in de toekomst. Samenwerking met andere scholen, bijvoorbeeld met obs Dijkzicht in Welsum of met scholen in Nijbroek en Terwolde, sluiten we daarbij niet uit en zal misschien zelfs wel noodzakelijk zijn."

In Oene staat ook nog de School met de Bijbel, een christelijke basisschool van een andere onderwijskoepel. Deze organisatie heeft eerder al aangegeven geen gesprekspartner van de andere scholen in Epe te willen zijn, teneinde de krimp in leerlingenaantallen een hoofd te bieden. Een samengang tussen de twee basisscholen in Oene is daarmee uitgesloten.

In Vaassen trof de Montessorischool twee jaar geleden eenzelfde lot als De Bongerd nu. De Montessorischool werd een dislocatie van De Sprenge in Vaassen en verhuisde later ook naar dezelfde locatie als De Sprenge. Met ingang van augustus van dit jaar is de Montessorischool samengegaan met de Sterrenschool in de buurtschap Geerstraat. Beide scholen zijn verdergegaan als een Montessori-Sterrenschool.`


Openbaar onderwijs mag ook schatkistbankieren.


Schatkistbankieren is bedoeld voor instellingen die een wettelijke of publieke taak uitvoeren en hiervoor gelden van het Rijk ontvangen. Dit houdt in dat zij de publieke gelden aanhouden bij het ministerie van Financiën. Publiek geld verlaat de schatkist niet eerder dan noodzakelijk is voor de uitvoering van die publieke taak.

De VOS/ABB heeft zich hier sterk voor gemaakt. Waarom en hoe dit is verlopen, leest u HIER.


Presentaties 10e landelijk WMS congres


Op 9 november 2016 vond in de ReeHorst in Ede het 10e landelijke WMS congres plaats onder de titel ‘Medezeggenschap en good governace'. Het congres werd georganiseerd door Onderwijsgeschillen en het Project Versterking Medezeggenschap. Dit jaar werden er 46 workshops aangeboden, waarin onder meer aandacht was voor thema’s met betrekking tot medezeggenschap en good governance. Ook vele andere onderwerpen werden gepresenteerd. Klik HIER voor een aantal van de presentaties en de workshops.


Congres over het onderwijs aan jonge kinderen


Speel je mee?

Woensdag 5 april 2017 in het Spant! in Bussum


'Speel je mee?’ is hét congres voor professionals die werken met het jonge kind. Voor leerkrachten, bouwcoördinatoren en directies. De dag begint met een vrolijke opening in het kader van spelen en leren.

Lees HIER verder.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com