START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5110 februari 2016      
                        WEEKBERICHT WEEK 6Blik op de maand


In CBOO-bericht week 2 is aandacht besteed aan de situatie rond de aanvraag voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Maasbree (2e onderwerp). Nu bijna een maand later geeft voorvechtster voor openbaar onderwijs Margreet Schouren een interview aan de lokale TV-omroep in de regio rond Venlo met de huidige stand van zaken en haar visie op openbaar onderwijs (vanaf 1:05 tot 41:30).
Conferentie ‘Openbaar Onderwijs verbindt’


De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB organiseren in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) de conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’. De conferentie is midden in de School!Week 2016, op woensdagmiddag 23 maart in Arnhem. VOO en VOS/ABB organiseren de conferentie met pabo’s die het diploma openbaar onderwijs aanbieden.

Voor meer informatie, klik HIER.Inperking vrijheid van onderwijs?


Op 1 maart houden VOS/ABB en de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht een mini-symposium over de vrijheid van onderwijs. Deelname is gratis.

Het symposium gaat over de vraag of het maatschappelijk noodzakelijk is artikel 23 van de grondwet te herzien. Wat zijn de gevolgen van een eventuele verruiming? Of moeten we eerder naar een inperking van de vrijheid van onderwijs?

Lees HIER verder.

  
Terugblik op GVO/HVO sectordag GVO/HVO op woensdag 18 november jl.


De sectordag wordt jaarlijks gehouden voor alle vakdocenten GVO en HVO met als doel de vakdocenten, ongeacht welke religie of levensovertuiging zij aanhangen, een interessant programma te bieden met lezingen, workshops en gesprekstafels en tevens het sectorgevoel te versterken. Ieder jaar wordt daarvoor een specifiek thema gekozen. Dit jaar was dit 'Morele vorming’; een meerwaarde van GVO en HVO.

Voor foto reportage en verslaglegging, klik HIER.
Bijeenkomst voor bestuurders over medezeggenschap op maandag 4 april a.s.


Optimale medezeggenschap is bepalend voor de kwaliteit van het bestuur van de school en daarmee voor goed onderwijs. Daarom organiseren het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen, de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) samen met de VOS/ABB een bijeenkomst waarbij u als bestuurder inzicht krijgt in de rode draad van de uitspraken van deze commissie. Ook zal worden ingegaan op actuele ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap.

Prof. dr. Dick Mentink en mr. Joke Sperling, beiden leden van de LCG WMS, leveren een inhoudelijke bijdrage. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 4 april a.s. in Woerden van 14.00 - 16.00 uur met aansluitend een drankje.

Aan te bevelen voor bestuurders in het openbaar onderwijs!!


Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst LCG WMS’. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Er kunnen per bijeenkomst maximaal 25 mensen deelnemen. Alleen leden van VOS/ABB kunnen zich aanmelden. Niet-leden kunnen helaas niet deelnemen.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com