START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5117 februari 2016      
                        WEEKBERICHT WEEK 7Gezamenlijke actie!


VOS/ABB, VOO en het CBOO zijn het in een overleg eens geworden over een gezamenlijke reactie op het wetsvoorstel "Meer ruimte voor nieuwe scholen". Aan de hand van een lijst met aandachtspunten werd overeenstemming bereikt over een gezamenlijke reactie in het kader van een internetconsultatie van MinOCW.

Met name een duidelijker positionering van het openbaar onderwijs in een nieuw wetsvoorstel was aan de orde. Daarnaast constateerden de 3 organisaties in het openbaar onderwijs, dat het zeer de vraag is of MinOCW er verstandig aan doet om drie trajecten met wetsvoorstellen onafhankelijk naast elkaar te laten verlopen. Het betreft behalve het hiervoor genoemde wetsvoorstel “Meer ruimte voor nieuwe scholen” een wetsvoorstel "Toekomstbestendig onderwijsaanbod" (zie hiervoor CBOO-standpunt) en een wetsvoorstel dat een verdere invulling moet geven aan samenwerkingsscholen en samenwerkingsbesturen.

Het gezamenlijke standpunt van de VOS/ABB , VOO en het CBOO wordt vervat in een brief die naar MinOCW en de TK zal worden gestuurd en impliciet een rol speelt in de internetconsultatie voornoemd.
Ook NVOR buigt zich over wetsvoorstel "Meer ruimte voor nieuwe scholen"


De Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) bestudeert onderwijswetgeving en verdeelt dat werk o.a. over een aantal thema werkgroepen.

Op vrijdag 19 februari 2016 komt de werkgroep "Grondrechten en rechtsvergelijking in het onderwijs" voor het eerst bijeen. Voorzitter van deze werkgroep is Paul Zoontjens. Joke Sperling is vice-voorzitter. Plaats en tijdstip van de bijeenkomst is de universiteit van Tilburg van 14.00-16.00 uur.

Onderwerp van bespreking is het voorgenomen wetsvoorstel “Meer ruimte voor nieuwe scholen”, dat gaat over richtingvrije planning van scholen in PO en VO. Dit wetsvoorstel is onlangs ter internetconsultatie aangeboden.

Over de bevindingen van deze werkgroep wordt u geïnformeerd in het eerstvolgende CBOO-bericht na de voorjaarsvakantie.Februari  nieuwsbrief AOb Groep Openbaar Onderwijs is uit!


Het AOb-groepsbestuur openbaar onderwijs is met 2 bestuursleden vertegenwoordigd in het CBOO-bestuur. Sinds 1 augustus 2015 is Fayzal Alibaks voorzitter van de AOb-groep. Daaraan is in het CBOO-bericht van 10 juni 2015 aandacht besteed (3e onderwerp).


Het groepsbestuur is druk bezig met het opzetten van een aan de moderne tijd aangepast communicatienetwerk m.b.v. twitter. Er zijn reeds meer dan 600 aangeslotenen. Zij allen lezen ongetwijfeld de februari nieuwsbrief.

Als u regelmatig de nieuwsbrieven van de AOb Groep Openbaar Onderwijs wilt ontvangen, kunt u HIER klikken om u aan te melden.

  
Conferentie “Een positief schoolklimaat” op 13 april 2016


De jaarlijkse conferentie voor vertrouwenspersonen in het PO vindt dit jaar plaats op woensdag 13 april. Thema is “Een positief schoolklimaat”.

Hoe belangrijk is het schoolklimaat bij u op school? Is er aandacht voor én wat is uw bijdrage aan het schoolklimaat? Tijdens deze dag wordt er ingegaan op de preventieve activiteiten die het pedagogisch klimaat, het welbevinden en het veilig voelen van zowel leerlingen als medewerkers, positief kunnen beïnvloeden. Zo ontstaat er een klimaat waarin leerlingen en leerkrachten positief met elkaar omgaan, elkaar stimuleren en elkaar durven aanspreken.

Lezingen en workshops
In de ochtend spreekt Pim Kalkman (Verus) over de methode ‘Positive Behavior Support’. Aan de hand van praktijksituaties laat hij zien hoe implementatie van deze methode het pedagogisch klimaat kan verbeteren. Jeroen van Velzen (Stichting Onderwijsgeschillen) vertelt welke klachten de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) behandelt en welke adviezen de LKC scholen geeft om hun schoolklimaat te verbeteren. Als laatste onderdeel neemt Niels Baas (Cyberpesten de Baas) u mee in de onlinewereld van uw leerlingen. In deze lezing staat centraal: hoe de school ongewenst onlinegedrag kan aanpakken en afspraken maken met de leerlingen over het onlinegedrag.

In de middag volgt u twee workshops waarin u aan de slag gaat met de praktijk. 

Doelgroep
De conferentie is voor interne en externe vertrouwenspersonen die zich verder willen professionaliseren in hun vak en werk willen maken van een sociaal veilige school. De dag is geschikt voor zowel de beginnende als de ervaren vertrouwenspersoon.

Praktische informatie
Organisator: Stichting School & Veiligheid
Wanneer: 13 april 2016 van 9:30 tot 16:00 uur
Waar: Regardz De Eenhoorn, Amersfoort (uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer, met voldoende parkeergelegenheid in de buurt )

Programma
Klik HIER voor het volledige programma met een beschrijving van de workshops.

Inschrijven
Klik HIER om in te schrijven.

Kosten
€ 249,- per persoon (inclusief lunch)
Inschrijvingen
vóór 21 februari 2016 profiteren van vroegboekkorting en betalen € 219,- per persoon.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com