START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008             2009             2010
             2011             2012             2013             2014            2015            2016           2017
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 21 - 22 - 24 - 25 - 38 - 44 - 519 maart 2017     
                         WEEKBERICHT WEEK 10Rol van openbaar onderwijs in de discussie over zelfbeschikking


In zijn wekelijkse blog op zaterdag gaat Prof. Dr. Rob A.P. Tielman, oud-voorzitter van het CBOO, in op de rol van het openbaar onderwijs bij de vormgeving van zelfbeschikking. Tielman neemt daarbij ook stelling t.a.v. een aantal politieke hangijzers m.b.t. zelfbeschikking. Dat betekent niet dat het CBOO zijn percepties onderschrijft. Het CBOO neemt (zeker in verkiezingstijd) geen politieke standpunten in. Wel is het artikel zeer de moeite waard, omdat het een voor de hand liggende rol van het openbaar onderwijs beschrijft.
 
Sander Dekker en het openbaar onderwijs


De staatssecretaris van OCW heeft zich tijdens de regeerperiode van het kabinet Rutte II niet de meest hartstochtelijke voorstander van openbaar onderwijs betoond. Sterker: Hij heeft wetsvoorstellen in werking gezet, die (kunnen) leiden tot verdere erosie van het openbaar onderwijs. Een maand voor het einde van deze kabinetsperiode bracht Dekker een bezoek aan de stichting voor openbaar onderwijs Bijeen te Hoogeveen. Hij toonde zich zeer onder de indruk, aldus de Hoogeveensche courant.

Over het openbare karakter van de scholen die onder de stichting ressorteren, geeft de website het volgende weer:


"Openbaar onderwijs is onderwijs met de overtuiging dat er meer is dan die ene levensovertuiging.

Openbaar onderwijs wordt gegeven zonder invloed van een levensbeschouwelijke overtuiging. Maar er is wel degelijk aandacht voor. Zo breed mogelijk overigens. Dus niet alleen de christelijke, maar ook de andere grote levensbeschouwelijke stromingen komen aan de orde. Niet vanuit een dogmatische sfeer, maar als bewegingen die invloed hebben op onze maatschappij. En hoe kan dat beter dan vanuit een neutrale opstelling waarbij geen enkele overtuiging een streepje voor heeft.

Openbaar onderwijs stelt het opgroeiende kind centraal. Met prioriteit voor een prettige en veilige leeromgeving. Een school waar het kind graag naar toe gaat en waar de verschillen tussen opvoeding, maatschappelijke positie, intelligentie, levensovertuiging en wat je verder nog maar kunt bedenken, neutraal worden benaderd."


Hierbij passen een paar kanttekeningen:

1  -  Dat openbaar onderwijs wordt gegeven zonder een levensbeschouwelijke overtuiging is een illusie.
2  -  Openbaar onderwijs is helemaal niet neutraal, maar momenteel actief pluriform.
3  -  Verzuimd wordt aan te geven, dat in het openbaar onderwijs de mogelijkheid bestaat voor de leerlingen godsdienstig of humanistisch onderwijs te laten verzorgen indien de ouders dit wensen. Dat is een gemiste kans. Wellicht kan de algemeen directeur Zweers Wijnholds van de Stichting Bijeen, die tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van de VOO is, hier nog eens nadrukkelijk aandacht aan besteden. Ook zijn vereniging VOO heeft hiertoe namelijk een convenant ondertekend, waarin wordt samengewerkt met het Dienstencentrum HVO/GVO.
4  -  Sinds 14 februari is - behoudens plaatsing in het Staatsblad - een wetsvoorstel van kracht waarin de bekostiging hiervan geregeld wordt. Zie daarvoor CBOO-bericht week 7, 2e onderwerp.


Verdeeld of gezamenlijk


Deze kop gebruikt Wouter van der Schaaf, voormalig beleidsmedewerker van de AOb en kandidaat voor het hoofdbestuur van de AOb, voor de beschrijving van een bezoek aan scholen in de regio Amsterdam. Het toont een onthutsend beeld van de verdeeldheid in ons onderwijsbestel.

Lees HIER verder. 

 

Levensbeschouwing, juist in het openbaar onderwijs


In een commentaar gaat directeur Hans Teegelbeckers op de website van de VOS/ABB in op de stellingname van de Christenunie, waarin een link wordt gelegd tussen het openbaar onderwijs en het ontbreken van informatie over religie aldaar.

Teegelbeckers onderbouwt zijn stellingname met documenten. Het CBOO onderschrijft zijn visie. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: Juist het openbaar onderwijs biedt de mogelijkheid aan ouders om voor hun kinderen door vaklui GVO/HVO te laten verzorgen. daarvoor is het Dienstencentrum GVO/HVO ingericht.

Daarnaast worden ook cursussen gegeven, die de reguliere docenten m.b.t. godsdienst en levensbeschouwing ondersteunen in hun dagelijks schoolwerk!


 


VOO houdt belangrijke ledenvergadering


Op woensdag 19 april vindt de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) plaats.

Naast de vaststelling van de verenigingsactiviteiten en de financiële stukken van het afgelopen en lopende jaar, staat op de agenda de bespreking van 'De toekomst van het openbaar onderwijs en de positie van de VOO’. Duidelijk is, dat impliciet de toekomst van de VOO aan de orde is.

Voor aanmelding, klik HIER. NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com