START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008             2009             2010
             2011             2012             2013             2014            2015            2016           2017
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 21 - 22 - 24 - 25 - 38 - 44 - 5119 januari 2017     
                         WEEKBERICHT WEEK 3CBOO koers voor 2017


In 2016 besloten CBOO, VOS/ABB en de VOO tot een gezamenlijke conferentie op 13 september 2017, die zal gaan over de staat van het openbaar onderwijs op identiteitsgebied. Daarover is in een eerder stadium bericht. Daarnaast organiseert de VOS/ABB in november 2017 een bijeenkomst met andere profielorganisaties. Medio mei organiseert het CBOO een symposium, waarover informatie is verstrekt in CBOO-bericht week 2. Dat betekent dat openbaar onderwijsland wel e.e.a. organiseert, maar structurele samenwerking in een of andere vorm is nog steeds niet in zicht. Het is de vraag of dat gegeven de staat van het openbaar onderwijs een verstandige koers is. De "politiek" zal na 17 maart a.s. een ander landschap te zien geven.

Wellicht zou het verstandig zijn dat de politici die er na de verkiezingen van maart toe doen en die te maken krijgen met een openbaar onderwijsveld – dat een goede afspiegeling is van de geledingen – hun best doen van het openbaar onderwijs een succes te maken en minstens de positie ervan willen handhaven. Daarom zal het CBOO bestuur in een vergadering op 7 februari a.s. een notitie bespreken en daarop beleid uitzetten, dat verschillende opties geeft in die richting. In CBOO-bericht week 7 worden de lezers van onze berichten nader geïnformeerd. 
De AOb over de Wet Versterking Bestuurskracht


Op 1 januari 2017 is de Wet Versterking Bestuurskracht in Onderwijsinstellingen in werking getreden. Het betekent een belangrijke versterking van de invloed van de (G)MR in onderwijsinstellingen.

Hierover is uitvoerig bericht in CBOO-bericht week 2. De AOb geeft in een extra nieuwsbrief relevante informatie voor haar leden.

Lees HIER verder.


 


“Weg met onderscheid openbaar en bijzonder onderwijs”, zegt de VOS/ABB op 11 januari op haar website


Het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs is niet meer van deze tijd en sluit niet aan bij de samenleving. Dat zegt directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB in een onderwijsbijlage van de regionale kranten van de Holland Media Combinatie.

Teegelbeckers pleit in het artikel, dat gaat over 100 jaar onderwijsvrijheid, voor het toekomstconcept School!, dat uitgaat van onderwijs dat boven de denominaties is uitgestegen: “VOS/ABB streeft naar één school, zonder de voorvoegsels openbare, katholieke, protestants-christelijke, islamitische of welk voorvoegsel dan ook.”

Maak bijzonder onderwijs algemeen toegankelijk!
Hij wijst er in het artikel ook op dat het bijzonder onderwijs nog steeds niet algemeen toegankelijk is en ook geen algemene benoembaarheid kent. Bijzondere scholen kunnen ‘nota bene bekostigd door de staat leerlingen en leraren uitsluiten op grond van hun levensovertuiging’, aldus Teegelbeckers, die erop wijst dat dit indruist tegen artikel 1 van de grondwet dat discriminatie verbiedt.

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat met artikel 23 de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs in de grondwet werd vastgelegd. Daarom is het volgens Teegelbeckers een mooi moment om algemene toegankelijkheid en benoembaarheid en het toekomstconcept School! extra onder de aandacht te brengen.

Bijzonder onderwijs onder glazen stolp
Tegelijkertijd signaleert Teegelbeckers dat daar vanuit het bijzonder onderwijs geen animo voor is. “De politici van christelijke huize en de bestuurders van het bijzonder onderwijs leven onder een glazen stolp. Ze houden een beweging tegen die al lang gaande is.”

Tot zover de VOS/ABB. Het CBOO en de VOS/ABB hebben over het voorgaande niet zozeer een meningsverschil. Wel is het zo dat er in de visie van Teegelbeckers een wezenlijk element ontbreekt. Daarop zal het CBOO ingaan in CBOO-bericht week 4.

Voor voornoemd artikel in de regionale kranten van Holland Media combinatie kunt u HIER klikken.


Zekerheid voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (G/HVO)


Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel om godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (G/HVO) in de openbare basisscholen structureel te bekostigen. Het was nog onzeker of het initiatiefwetsvoorstel van PvdA, ChristenUnie en CDA het zou halen, omdat de SP eraan twijfelde het te steunen. Uiteindelijk stemde ook de SP voor het voorstel. Hiermee was er een meerderheid voor.

Het initiatiefwetsvoorstel is afkomstig van de Tweede Kamerleden Loes Ypma (PvdA) en Joël Voordewind (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA). Er staat in dat de bekostiging van G/HVO moet worden opgenomen in artikel 51 van de Wet op het primair onderwijs (WPO).

Zekerheid en continuïteit G/HVO
De gedachte hierachter is dat een wettelijke verankering van de financiering de sector meer zekerheid en continuïteit biedt dan een jaarlijkse subsidiepost, die altijd weer ter discussie kan worden gesteld. Er is nu een subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor G/HVO.

De openbare basisscholen moeten bij wet gelegenheid bieden tot G/HVO als ouders erom vragen. Circa 75.000 leerlingen krijgen G/HVO van in totaal ongeveer 600 docenten.

Informatie over het Dienstencentrum GVO en HVO, dat in het leven is geroepen om G/HVO in openbare scholen vorm te geven is HIER te vinden.NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com