START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008             2009             2010
             2011             2012             2013             2014            2015            2016           2017
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 21 - 22 - 24 - 25 - 38 - 44 - 512 februari 2017     
                         WEEKBERICHT WEEK 5Wetsontwerp Ypma, Voordewind en Rog (34246) in behandeling in Eerste Kamer


In december 2016 is het wetsvoorstel 34246 in 3 ronden aan de orde geweest. De uitslag van de stemming laat zien, dat het wetsvoorstel is aangenomen in de TK. Interessant is de uitslag van de stemming als men let op de stemverdeling. Kennelijk hebben de liberalen ervoor gekozen een wezenlijk sinds 1857 verankerd wettelijk recht voor ouders in het openbaar onderwijs t.a.v. godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs nu niet meer te steunen. Zie daarvoor motie Straus in voornoemde kamerstukken.

In het onderwijsveld is die steun er zeer breed wel! Dat is tot uiting gebracht in een gezamenlijke brief, de in september 2016 ter ondersteuning van het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Deze brief is zojuist tevens verzonden aan de Vaste Kamercommissie in de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel zal daar worden behandeld op de plenaire vergadering van 7 februari as.


 


Hoe dol kan het worden?

Hoe een PC-bestuur een openbare basisschool onder de arm neemt!


Op de website van de gemeente Oldebroek (Gld) stond in november 2016 het volgende:


"Schoolvereniging De Akker wil mogelijk Het Noordermerk in stand houden

Het onderzoek naar de mogelijkheden om openbare basisschool Het Noordermerk in Noordeinde open te houden, is afgerond. Uit dit onderzoek blijkt dat schoolvereniging De Akker uit Oldebroek interesse heeft om deze school in stand te houden.

De komende maanden gaat De Akker na of instandhouding van Het Noordermerk financieel haalbaar is. Verenigingsdirecteur Fred van der Ham: “Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als schoolbestuur willen wij bezien of wij Het Noordermerk open kunnen houden. Maar dit moet voor ons uiteraard wel financieel haalbaar zijn.” Wethouder Liesbeth Vos van Oldebroek (Onderwijs) vult aan: “Ik ben blij dat De Akker interesse heeft in het in stand houden van Het Noordermerk, maar we zijn er nog niet. De mogelijkheid van sluiting van Het Noordermerk hangt nog steeds boven de markt. Dat betekent helaas onzekerheid voor de ouders, kinderen en personeelsleden van het Noordermerk.”

Aanleiding
Het huidige bestuur van Het Noordermerk - Stichting Primair Openbaar Onderwijs (Proo) - heeft voor de zomervakantie aangegeven met ingang van 1 augustus 2017 Het Noordermerk te sluiten. Proo heeft vervolgens samen met de gemeenten Oldebroek en Kampen, De Akker en basisschool De Wegwijzer uit Oosterwolde opdracht gegeven tot een onderzoek naar de mogelijkheden om Het Noordermerk open te houden. Dit onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Penta Rho in Apeldoorn.

Scenario’s
In het onderzoeksrapport staan verschillende scenario’s benoemd voor het openhouden van de school. Daarvan is één realistisch: instandhouding door schoolvereniging De Akker; Het Noordermerk wordt dan een zogeheten lesplaats van een school van De Akker.

Nader onderzoek van De Akker
De komende maanden onderzoekt De Akker welke financiële consequenties instandhouding van Het Noordermerk heeft. In januari 2017 neemt het schoolbestuur een besluit. Op dit moment ontvangt Het Noordermerk nog een vaste bijdrage in de bekostiging van het Rijk. Vanwege wetgeving valt deze bijdrage weg als De Akker de school in stand gaat houden. "


Voor de lezer: De Akker is een protestants-christelijk schoolbestuur.

De wethouder van Onderwijs Van Oldebroek heeft inmiddels een interessante deal afgesproken met de PC-schoolvereniging De Akker! Wie zich verbazen wil, kan het volgende lezen.

Niet te geloven; de Stichting Proo, een stichting voor openbaar primair basisonderwijs met de statutaire taak in de regio Noord-Veluwe openbaar onderwijs in stand te houden, doet OBS Het Noordermerk van de hand en ziet af van de doorberekening naar het eigen bestuur van het bedrag, dat de gemeente Oldebroek aan het PC-bestuur De Akker wil schenken om OBS Het Noordermerk in stand te houden als "lesplaats" van een PC-school! Je moet als stichting Proo maar durven om dat op te merken! In meer gemeenten bevinden/bevonden zich scholen van Stichting Proo in de problemen. Dan hier, dan daar komt de stichting Proo in het nieuws en dat helaas niet altijd op een positieve manier.

Het is achteraf bezien de vraag of het wel zo verstandig was om op de Veluwe het openbaar onderwijs te verzelfstandigen naar een openbare stichting voor basisonderwijs, die al in 2012 in financieel zwaar weer verkeerde en een bestuurder naar huis moest sturen. Het is de vraag of zijn opvolger de problemen met de openbare basisscholen op de Noord-Veluwe werkelijk de baas wordt. De door Proo gekozen oplossing voor OBS Het Noordermerk doet op zijn minst wenkbrauwen fronsen.

Het verhaal is nog niet uit. Op 16 februari a.s. komt de kwestie weer aan de orde in de commissie onderwijs van de gemeenteraad van Oldebroek.

Het CBOO blijft deze kwestie nauwlettend volgen en zal er nader over berichten.Belastingen en besteding van geld in het onderwijs


Wijlen Pim Fortuijn maakte in antwoord op de vraag of er niet meer geld naar onderwijs zou moeten vloeien, de opmerking dat de kamer eerst maar eens inzicht moest krijgen op de manier hoe geld in het onderwijs wordt besteed en hoe die bestedingen worden gecontroleerd.  Deze kwestie is nog steeds actueel.

In Elsevier van 7 januari 2017 gaat Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, in op deze problematiek. Hij noemt daarbij expliciet ook het onderwijs. Twee weken later, op 21 januari, neemt Elsevier een artikel op waarin Eric Vrijsen ingaat op wat hij noemt de ‘methode Duisenberg’ van VVD TK-lid Pieter Duisenberg, zoon van de bekende PvdA-politicus Wim Duisenberg. Ook Duisenberg gaat nader in op de positie van het onderwijs in relatie tot de besteding van belastinggeld.
Goed, zinvol en effectief onderwijsbeleid


Onder welke voorwaarden voelen schoolleiders en leraren zich betrokken bij onderwijsbeleid dat ze uitvoeren? Wat is volgens hen zinvol beleid? Wanneer sorteert beleid effect op scholen en wanneer niet? Kortom: wat is goed, zinvol en effectief onderwijsbeleid?

In samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzocht hoe onderwijsbeleid beter kan aansluiten bij de onderwijspraktijk.

Op 2 februari werd hieromtrent een symposium georganiseerd op het ministerie van OCW. Voor verdere informatie, klik HIER.

In CBOO week 6 wordt u over de uitkomsten van het symposium geïnformeerd.NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com