START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008             2009             2010
             2011             2012             2013             2014            2015            2016           2017
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 21 - 22 - 24 - 25 - 38 - 44 - 518 februari 2017     
                         WEEKBERICHT WEEK 6Versterking positie openbaar onderwijs


Momenteel zijn er in het onderwijsveld drie organisaties die zich richten op belangenbehartiging van het openbaar onderwijs. Dat zijn behalve het CBOO de VOS/ABB en de VOO.

Op 13 september 2017 organiseren de drie organisaties samen een conferentie over de staat van het onderwijs. Ter gelegenheid van SchoolWeek 2017, waarin het openbaar onderwijs een week lang gepresenteerd wordt, organiseert de VOS/ABB een "bijeenkomst aan dialoogtafels”, waarin het concept School centraal zal staat. Om daaraan bij te dragen, zijn VOO en CBOO ook uitgenodigd.

Het CBOO-bestuur heeft in zijn vergadering van 7 februari jl. een notitie besproken, waarin ondermeer aanzetten zijn vastgelegd voor intensieve gesprekken met de VOS/ABB en de VOO, maar ook met de AOb als belangrijke lidorganisatie van het CBOO. Doel is uiteindelijk te komen tot een structurele versterking van het openbaar onderwijs. Het CBOO hoopt dat eind 2017 e.e.a kan leiden tot een situatie, waarin het openbaar onderwijs met name naar de politiek weer een niet te veronachtzame factor wordt. 
Initiatiefvoorstel Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen in Eerste Kamer


Op dinsdag 7 februari behandelde de Eerste Kamer (EK) voornoemd wetsvoorstel, dat in december 2016 al door de Tweede Kamer (TK) was aangenomen. Ook in de EK tekent zich een positieve ontwikkeling. De senatoren namen er de tijd voor. Van 13.45 – 17.45 uur werd er door 9 sprekers een inbreng gepresenteerd. Volgens de bij het debat aanwezige Emeritus Hoogleraar Onderwijsrecht Prof. Mr. Dr. D. Mentink is er in jaren niet zo uitgebreid gepraat over het duaal stelsel en de positie van het openbaar onderwijs daarin. Het is opmerkelijk dat het sluitstuk van de onderwijspacificatie (bekostiging GVO/HVO) 100 jaar na dato (hoogstwaarschijnlijk) alsnog geregeld wordt.

Voor meer informatie, zie HIER.

De stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op dinsdag 14 februari.

Over het verloop van het debat van 7 februari jl. en over de uitslag van de stemming over het wetsvoorstel wordt u geïnformeerd in CBOO-bericht week 7. 


Brief over algemene acceptatieplicht naar Tweede Kamer

VOS/ABB, de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en het platform CBOO pleiten in een brief aan de Tweede Kamer voor algemene acceptatieplicht in het primair en voortgezet onderwijs. In de brief wordt de Regeling toelatingsrecht bijzonder onderwijs in herinnering geroepen.

Lees HIER verder. 

 

CBOO, VOS/ABB en VOO zijn het roerend eens!


Aanleiding daartoe was het bijna niet te geloven statement van TK-lid G.J. Seegers, fractieleider van de Christen Unie (CU), waarin hij stelt dat het openbaar onderwijs niet meer van deze tijd is en maar moet worden afgeschaft. De argumentatie die de CU-leider hanteert, slaat alles en geeft blijk van een verbluffende onkunde m.b.t. het duaal onderwijsstelsel, zoals geformuleerd in art. 23 van de Grondwet.


VOS/ABB-directeur Hans Teegelbeckers heeft naar aanleiding hiervan op de website van zijn vereniging een tekst laten plaatsen, waarin het CBOO en de VOO zich geheel kunnen vinden. 

Overigens wil het CBOO bij te tekst van VOS/ABB-topman Teegelbeckers nog het volgende opmerken: TK-lid Seegers vindt het fantastisch dat de overheid het bijzonder onderwijs bekostigt. Als voorstander van bijzonder onderwijs vindt hij dat de overheid zich echter niet moet bemoeien met het onderwijs en dus ook niet met de besteding van het geld dat de belastingbetaler daarvoor moet opbrengen. Hij vindt dat dat hoort bij de "de vrijheid van onderwijs". Het CBOO vindt echter dat openheid en transparantie, die bij Seegers m.b.t. tot de overheid hoog in het vaandel staan, ook moet gelden voor bestuurders in het onderwijs, die met miljarden euro's belastinggeld leuke dingen doen. Een fatsoenlijke verantwoording aan de geld fournerende overheid is toch het minste waar juist Seegers voor zou moeten staan. 


Hans Teegelbeckers (VOS/ABB) in NCRV talkshow


Op 12 februari a.s. gaat de talkshow ‘Jacobine op Zondag’ van de NCRV over de vrijheid van onderwijs. Te gast zijn directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB, fractieleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA). Voor meer informatie over het optreden van de VOS/ABB leider op zondag a.s., klik HIER.
Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) brengt promotiefilmpjes uit


CBOO-lidorganisatie PC/GVO heeft een aantal YouTube-filmpjes gemaakt, waarin een aantal aspecten van de lessen godsdienstige vorming aan openbare scholen worden getoond. De filmppjes zijn in één keer bereikbaar door HIER te klikken.
 


Stichting van het Onderwijs en nationaal Onderwijsdebat


Op maandag 6 februari vond in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag het verkiezingsdebat van de Stichting van het Onderwijs in Nieuwspoort plaats.

De Stichting heeft haar Zes-puntenplan naar buiten gebracht, waarin zij de politiek oproept tot een aantal sectoroverstijgende maatregelen en investeringen.

U vindt het Zes-puntenplan van de Stichting van het Onderwijs HIER, samen met het persbericht. NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com